Oversterfte/slachtoffers door Corona t/m week 11 2022

Oversterfte † 67.044  t/m week 11

RIVM       86  †
CBS        223 †
AB          599 †
t/m  week 11

AB      67.044 †  RIP

Noot: Géén totaalcijfers RIVM, CBS.

Bron: @falsel_net @AlleBurgers (AB)

Corona deaths estimated per week

Prognose

Infecties zijn zéér hoog. Omicron BA.2 groeit exponentieel en concurreert BA.1 weg. De oversterfte nam met 40% toe tot 599 per week… RIP!

De veel te vroege en rücksichtslose afschaling van maatregelen leidt tot continue verdere verspreiding. Daardoor groeit de oversterfte via BA.2-infecties, idem alle longcovids en met nieuwe enorme risico’s van al zichtbare, zich ontwikkelende, sub-varianten. Kabinet kan niet wereldwijd schalen. Begrijpt het immens grote gevaar niet van de ontwikkelingen in bijv China, Zuid-Korea, het zuidelijk halfrond, en dichter bij, het VK,  BE en DLD.

War om Covid; de pandemie stopt niet vanzelf.

Conclusie

  • Gevaarlijkheid van Omikron BA.1 en BA.2 is totaal onderschat, en er is niet anticiperend ingegrepen…
  • … daarnaast waren de restricties al zeer onvoldoende, bv superspreading via scholen, vervoer, horeca, evenementen…
  • … terwijl adequate (preventieve) maatregelen zijn nagelaten…
  • … met nu daarbovenop het zelfs loslaten van alle maatregelen; bij een uitslaande brand: Dat is niets ander dan doelbewust spelen met vuur?!
  • Met ook nog eens zeer beperkte IC-bezettingsmogelijkheden, wat ook bijdraagt aan de zeer hoge sterfte.
  • Alle burgers en de (ouderen)zorg worden met dit beleid aan hun lot overgelaten…
  • … met enorme consequenties én risico’s voor, nauwelijks gevaccineerde, kinderen en jongeren (plus familie), kwetsbaren, essentiële werkers en ouderen. Voor wie dus niet?
Children < 5 are ineligible for vaccination, the temporarily Immune have 5-10% risk pf LongCovid and anyone >60 + vulnerable have boosters which will wane soon. By @KashPrime
By @KashPrime

Overwegingen

Waarom dan? Bizar argument Rutte/Kuipers VVD/D66: “NL krijgt veel besmettingen, doden, veel longcovids. Die treffen de economische structuur. Maar kabinet gaat verder met versoepelen…”

Dinosaurus zegt: "Oh shit, the economy", terwijl hij kijkt naar inslag van de 14 kilometer brede Chicxulub-asteroïde verantwoordelijk voor de massa-extinctie van de dinosaurussen.

Ergo, nog meer doden, longcovids…, bij een instortende maatschappij…, totdat er een (necropolitiek) evenwicht is bereikt. Voor wie?

Corona uitgebeeld als ijsberg, het topje boven water stelt de directe doden als gevolg van COVID-19 voor, het grootste deel onder water stelt de LongCovid slachtoffers voor.

Doden, kwetsbaren, en LongCovids krijgen géén serieuze aandacht. Kabinet heeft blijkbaar geen idee van afweging gezondheid/economie; CPB staat buiten spel.

In Amsterdam is een tijdelijk monument gecreëerd voor nabestaanden van coronaslachtoffers. De 35.000 witte vlaggetjes staan symbool voor de Nederlanders die zijn overleden aan het virus. Een week lang kunnen de coronadoden worden herdacht op het Java-eiland in de hoofdstad.

Rutte cs wordt gedreven door machtige, alsmede korte-termijn, lobbies @VNONCW, gezondheidsverzekeraars ea. Parlement maakt zich niet druk om wekelijkse oversterfte vergelijkbaar met een oorlog…

… en met longcovid-naijleffecten van nog eens een oorlog…

… en met herstelbetalingen van wéér een andere oorlog

Week in, week uit. Ongelooflijk. Media collaboreren.

De afweging gezondheid/economie is niet nodig. Immers, investeringen in gezondheid zijn zéér rendabel. En zijn werkzame alternatieven voor dit meest dodelijke beleid, zoals het succesvolle ‘dynamic zero’ met zeer goede economische resultaten (bron IEM).

De reden dat dit beleid niet wordt ingezet is dat dan de voordelen toekomen aan de maatschappij als geheel. De (inter)nationale lobby via VNONCW, VVD, naar Rutte is destructief Bron: Cutler, Summers; IEM ea.

Oproep aan de Wereld: Onderdruk/Elimineer!

De (over)sterfteproblematiek bij CBS/RIVM is al meer dan een jaar bekend; Nederland ontkent (bron bijv University of Berkely, Max Planck Institut) Het effect is ook al wekenlang duidelijk te zien in de véél te lage cijfers RIVM/CBS. Zie tabel.

RIVM heeft ‘facultatieve’ melding doden door schouwartsen. Definities worden versmald etc. Dus data-analisten moeten weten dat rapporteren zonder context van RIVM-cijfers willens en wetens disinformatie is!

De oorzaak is de onmogelijke en abjecte aanpak van groepsimmuniteit…
… uitgevoerd door medici (!!) en verplegend personeel…,
… op basis van overheidssturing via ziekenhuis/IC-bezetting.

Bron: @Independentsage, @WHO, KZAW, 2022.

We zien ook een sterk gedaalde levensverwachting.

Wederom staat Nederland onderaan in de benchmark …,

… incl een foute representatie van de onderliggende werkelijke verdeling van de oversterfte; immers ‘facultatieve melding’ schouwartsen.

Levensverwachting

De oversterfte in NL, één van de hoogste in de wereld, en ook in de relevante benchmark.. .. is vermijdbaar (!), en zal sterk toenemen door de extreem hoge besmettinge  (Wb ea)

Bron: @TheWHN, Sridhar

Top 50 by region: Daily COVID-19 cases

Die toename vindt met name plaats in de lagere kwartielen (vooral voorjaar en najaar), zoals blijkt uit een vergelijking met de jaren 2010-2019.

@falsel_net / Human Mortality Database

High Excess mortality in The Netherlands