Standpunten Alleburgers

“Het beleid; ‘Laat het virus rondrazen’ en ‘We moeten ermee leren leven’ is extreem riskant. (AlleBurgers, 8 september 2021)

“Dit beleid gaat gepaard met zowel veel te veel doden, zeer ernstige gezondheidsschade, economische schade, als beperkingen van de bewegingsvrijheid.” (Institut Economique Molinari, 2021 (AlleBurgers, 8 september 2021)

Een zero covid-benadering (dat wil zeggen: toewerken naar zo min mogelijk besmettingen) levert veel betere resultaten dan het Nederlandse beleid met ‘zicht op het virus, en controle via de IC’s van ziekenhuizen’. (AlleBurgers, 8 september 2021)

Door de zeer zorgwekkende incidentie van varianten van het virus is de noodzaak van een eliminatiestrategie nog acuter. (AlleBurgers, 8 september 2021)

Outbreak management is niet gecompliceerd: een reactie die een reeks effectieve individuele maatregelen combineert. De timing en intensiteit van die maatregelen is essentieel. Daar gaat het in Nederland steeds mis. (AlleBurgers, 8 september 2021)

Nederland creëert het ideale landschap voor een variant die de immuniteit van de bestaande vaccins omzeilt. De wetenschap concludeert nu dan ook dat Nederland een gevaar is voor zichzelf en de wereld (International Sage en VN). (AlleBurgers, 8 sept 2021)

Burgers hebben een enorme behoefte aan open en eerlijke informatie om vertrouwen te krijgen in overheids- en sociale actie. Echter, hieraan schort het bij overheid en media. (AlleBurgers, 8 september 2021)

De coöptatie van de Nederlandse wetenschap wordt genadeloos bloot gelegd door de internationale wetenschap en het virus, die beiden immers geen grenzen kennen. (AlleBurgers, 8 september 2021)

Aanzienlijke, aanhoudende gezondheidsproblemen ontwikkelden zich bij mensen in de nasleep van de vroege symptomen. Er was uitsluitend aandacht voor de acute ‘strijd’ op de IC’s en in de ziekenhuizen. Bizar. Niet nodig, dit was grotendeels te voorkomen wanneer de praktijk van internationaal risicomanagement was toegepast: voorkomen is beter dan genezen. (AlleBurgers, 8 september, 2021)

Het is de grootste mondiale crisis ooit (Milanovic, 2021). De Wereldbank (2021) meldt Nederland als één van de allerslechtsten op basis van het aantal infecties.(AlleBurgers, 8 september, 2021)

Over het aantal van minstens 35-40 duizend doden mag nog steeds niet worden gesproken. De data van RIVM en CBS blijken ook misleidend door onvolledige identificatie en registratie van ziekte en slachtoffers. (AlleBurgers, 8 september, 2021)

‘Loose countries lose’, ‘Stringent countries win’. Ook in Nederland, zijn voorbereidingen bezig voor juridische actie tegen de verantwoordelijken. (AlleBurgers, 8 september, 2021)

Net als de doden worden de aantallen longcovids tot in het absurde gebagatelliseerd. “Misschien minder dan tienduizenden”, volgens Minister De Jonge. (8 september 2021).

Een abjecte strategie in elke zin van het woord: ethisch, juridisch met veel te hoge mortaliteit, grote economische-  en volksgezondheidsschade, en aantasting van onze vrijheden. Dus niet alleen abject, maar ook nog niet eens effectief, en wel met grote risico’s. (8 september 2021)

Onze nieuwe strategie combineert de voordelen van vaccins met een dynamisch pakket volksgezondheidsmaatregelen. Gericht op voorkómen van overdracht en onderdrukken van eventuele uitbraken of opflakkeringen, op tijd, en met voldoende intensiteit. (8 september 2021)

Wie betaalt nu de rekening, in geld én met hun gezondheid? Wie betaalde de rekeningen van de financiële crisis? (8 september 2021)!