show the world that we are the silent majority

Welkom bij AlleBurgers,

Sinds september proberen we een duidelijke stem te geven aan de zwijgende meerderheid.
Gelukkig staan we er niet alleen voor. Er zijn partners wereldwijd via @TheWHN
Zie de site voor verdere kennismaking.

Fijn dat je er bent.
Je kan ook helpen, bijvoorbeeld via like of RT, of anderszins.

Opmerkingen en kritiek zijn welkom
Heel graag zelfs.

@PeterSpitters@twitter.com
Oprichter @AlleBurgers@twitter.com

Webmaster @joopdelfijn@mstdn.social on Mastodon

 • Monkeypox
  Data komt altijd “te laat”; Regel 5: Wanneer je meer #MonkeyPox (door nieuwe infecties / varianten) vermoedt, wacht dan niet op meer of betere informatie. Handel uit voorzorg!
 • Oversterfte/slachtoffers door Corona t/m week 45 2022

  Week 45:  693 RIP †
  Totaal pandemie: >93.500†  RIP

  Week 45:  t/m 11 november
  CBS     340† (+8% pw)
  AB        693† (+4% pw)

  Pandemie t/m week 45
  AB      >93.500†  RIP

  • Exponentiële groei
  • Ontwikkeling varianten wereld/NL
  • Magisch-realistische reactie Rutte/Kuipers/RIVM
  • Experts wijzen NL-beleid af
  • Risico: zeer hoog

  Bron: @falsel_net@AlleBurgers (AB) en Human Mortality Database.

  COVID-19 related deats per week
  Fig 1 @falsel_net

  2\
  Drivers voor de kortere termijn (1)

  1. Riool-RNA-meting stijgt naar 630 (11/11), een weekhalveringstijd van ca 58 dagen, maar met een laatste dag-daling van 1%…,

  Fig 2, 3 ht @covid_nl

  3\
  … omdat exponentiële R-riool is gestegen naar 1,18 (9/11).

  Kantelpunt laat rioolwaarden nu exponentieel groeien. Invloed van vakanties is zeer groot geweest, maar compleet weggeëbd; opnieuw aangestuurd door  de superspreading via scholen/kinderen.

  Fig 4 ht @covid_nl  4\
  Zie ook lokale R-riool-(groei)cijfers van 14/11.

  Fig 5,6 ht @covid_nl

  5\
  IC-opnames en ziekenhuisopnames zullen met een vertraging  van 1-2 weken volgen.

  Fig 7,8 ht @covid_nl

  6\
  Patiënten worden na ca zes dagen ontslagen uit het ziekenhuis, en hebben dan een mediane leeftijd van 65 – 69 jaar.

  Fig 9,10 ht @covid_nl

  7\
  Ca 12% van zh-opnames sterft; terwijl het aantal (herstelde) patiënten sterk is toegenomen.

  Het resultaat is dat méér patiënten sterven, en wel na ca (mediaan) één week, bij een leeftijd van veelal 80-84 jaar RIP.

  Fig 11,12 ht @covid_nl

  8\
  2. Snelle vaccin-verwatering. Weliswaar heeft de huidige boostercampagne een mitigerend effect op pathogeniciteit, maar niet zo zeer op transmissie.

  9\
  3. Daarnaast hebben varianten (met een sterk groeiend aandeel), zoals BQ.1*, immuunontwijkende eigenschappen.

  10\
  4. Positieve impact van het vaccin op de afname vh *gevaar* vh virus voor de totale bevolking (n>>>1) is door de overheid sterk overdreven; immers transmissie is allesbepalend.

  Vaccins zijn mn nuttig tegen de *ernst* van het virus (pathogeniciteit, mortaliteit) bij n=1.

  11\
  Sterfte *mét-pandemie cq corona* is ca 20% hoger dan het historisch gemiddelde *vóór-pandemie cq corona*; een cijfer zoals in vrijwel de hele westerse wereld.

  Kenmerkend in NL: vrijwel afwezigheid van Influenza- en RS-virussen, bijv. in een periode sinds wk 41
  @falsel_net

  12\
  5. Stijgende prevalentie varianten; vaak immuunontwijkend.

  Update convergerende varianten:
  • XBB, XBB.1, CH.1.1, BA.4.6.3 en BQ.1.1.10 zijn momenteel meest immuun-ontwijkend
  • BQ.1* met NTD-mutaties, maakt de variant zeer immuun-ontwijkend.

  https://twitter.com/yunlong_cao/status/1587038307405348865?t=sV8wOtZE4A8Gqy7vwMNBpg&s=19

  13\
  In NL blijft het aandeel BA.4/5 sterk dalen. In week 46 is het aandeel 35% .

  Aandeel BQ.1* stijgt sterk; naar 54%. NB de variant is zeer immuunontwijkend.
  XBB (ook sterk immuunontwijkend) staat op 5%.

  Fig 13 ht @ARGOSamsterdam  14\
  Op wereldschaal valt het grote aandeel van respectievelijk BQ.1.1 en BQ.1 op

  ht @raj.rajnarayanan

  public.tableau.com/app/profile/ra…

  15\
  Toch is het nog geen uitgemaakte zaak welke de dominante varianten gaan worden.

  Deze situatie wordt de ‘Variant-Soep’ met convergerende mutaties genoemd:
  • BA2.75*, BQ.1 (VK, VS, DEN)
  • BQ.1.1 (VK, VS, FR, DEN, CAN)
  • BA.2.3.30*, XBB* (SING)

  Fig 14 ht @RajlabN

  16\
  6. Verwacht ongewijzigd kabinetsbeleid gericht op groepsimmuniteit.

  Totaal mislukt beleid zoals vaak geanalyseerd; Lancet @Commissioncovid, @IndependentSage, @WHO, @nature via o.a. @TheWHN experts, partner van @AlleBurgers).

  https://twitter.com/AlleBurgers/status/1588238264577789958?t=uBRH8TzujP3hu9i-iEPSOA&s=19

  17\
  In NL dalen de RIVM-covidmeldingen; de daling gaat  trager (idem GGD). Het dagelijks groeigetal is nu ongeveer -2%.

  Fig 15 ht @roelgrif  18\
  Update van 18-11 laat een totale zh-bezetting corona (kliniek + IC) van ca 650 zien.
  De bezetting is nu ongeveer 30% lager dan in 2020 en 21. De IC-bezetting is eveneens laag.

  De nieuwe week-opnames zijn wederom met 20% gedaald.

  Zie fig 16 ht @roelgrif  19a\
  VK (1)

  Samenvattend

  Zie fig 17 ht @IndependentSage  19b\
  Bijlage: Analyse covidketen VK
  ht @Dr_D_Robertson

  https://twitter.com/Dr_D_Robertson/status/1593600834587222017?t=84V-Gr81jdmU1z-yFpAs7g&s=19

  20\
  VK (2)
  In de komende weken wordt een flinke impact van nieuwe varianten verwacht.

  Zo zijn er in het VK zijn nu méér infecties van de verschillende varianten met sleutelmutaties (‘varianten-soep’), dan van BA.5.

  Zie bijlage: Analyse zorgketen VK

  21\
  DLD (1)
  In DLD nemen de infecties weer toe. Er wordt aangenomen dat daarmee de wintergolf begint. Het effect van de herfstvakantie lijkt voorbij.

  Het is een complex samenspel van het weer, vaccin-verwatering, politiek en gedrag, en varianten zoals BQ.1.1.

  22\
  DLD (2)
  Reproductiegetal R trekt aan, en gaat richting 1: Nu is de exponentiële groei op komst.

  Fig 18 ht @rv_enigma  23\
  DLD (3)
  Ziekenhuizen/SEH zijn in regio’s als Sleeswijk-Holstein overbelast. 

  https://twitter.com/rv_enigma/status/1593880311456485376?t=HyvZ9WFHh9zlml7uMyEP8w&s=19

  24\
  DLD (4)

  1. Pandemieradar RKI 18/11/22

  rki.de/DE/Content/Inf…

  2. Wekelijks statusrapport RKI 18/11/22

  rki.de/DE/Content/Inf…

  25\
  BEL

  18-11-2022: Ook in België zien we de impact van scholen bij een terugvallende achtste golf.

  Samenvattend:
  Ht fig 19 @Cygie

  Weekbericht @sciensano

  covid-19.sciensano.be/sites/default/…  26\
  FR (1)
  Nazomers record positieve gevallen. Het voortschrijdend gemiddelde stijgt voor de 6e dag.

  Redenen:
  • groei immuniteit-ontwijkende omicron BQ.1.1-variant
  • einde van vakantie
  • toename sociale contacten
  • lagere temperaturen.

  Fig 20 ht @nicolasberrod  27\
  FR (2)
  Voorspellingen nieuwe golf zijn afhankelijk van o.a.:
  • kenmerken van varianten
  • vaccinatie en immuniteitsstatus van de bevolking
  • naleving van maatregelen om in te dammen.

  28\
  FR (3)
  De extra impact op ziekenhuizen zou relatief beperkt kunnen blijven, zoals tijdens de vorige golf van september/oktober.

  Echter de structurele problemen van de ziekenhuizen zijn groot.
  ht Fig 21,22 @nicolasberrod

  https://twitter.com/nicolasberrod/status/1594033109841780737?t=rnDqlPckgnBZ9NZEmDxE7A&s=19

  29\
  VS (1)
  19-11-22. We zien in de kiemsurveillance een opmerkelijke overgang: naarmate BA.5 vervaagt (25%), winnen BQ.1* (25%) en BQ.1.1* (24%), en BN.1 (8%) zeer snel terrein (ca 60%).

  Fig via ht @RajlabN
  Bron CDC
  covid.cdc.gov/covid-data-tra…

  30\
  VS (2)
  Bemoedigend is dat New York met de hoogste BQ.1.1% nog steeds geen toegenomen ziekenhuisopnames door Covid laat zien. Idem voor de VS in het algemeen.

  Fig 23, 24 ht @EricTopol

  31\
  VS (3)
  Verwachting is dat de huidige zgn VS bivalente Ba5-boosters tegen zowel BQ.1* en BQ.1.1* werkt, en BA.5-doorbraakinfecties.
  Beiden zijn subtypes BA.5. en neutralisatie is goed.

  BQ.1* en BQ.1.1* zijn volledig resistent tegen monoclonale antibodies (MAB)-medicijnen.

  32\
  VS (4)
  Slechts 10%  heeft bivalente COVID-boosterprikken gekregen.

  Vooral senioren en immuun-gecompromitteerden zijn onvoldoende beschermd tegen ernstige ziekte en dood. De inspanningen van de publieke gezondheidszorg wordt gezien als een grote belemmering (bron WSJ)

  33\
  Vaccinatie kinderen: NL terughoudend.

  Systematische review Covid-vaccins kinderen 5-11 jaar toont een effectiviteit van 75% versus ziekenhuisopname; versus symptomatische infecties pre-Omicron 87%, en Omicron 39%.

  papers.ssrn.com/sol3/papers.cf…  34\
  ‘Varianten-Soep’ (1)

  Evolutie SARS2 is een gevaar voor voortsleping pandemie:
  • In landen, waaronder NL, die het virus te vrij rond laten gaan
  • ‘Varianten-Soep’ versterkt dit gevaar. Bijna alle varianten ontwijken immuniteit
  • Vaccin- en medicijnrisico’s.

  Fig 25

  35\
  ‘Varianten-Soep’ (2)

  19/11 Overzicht Wereld

  public.tableau.com/app/profile/ra…

  Hyper-endemiciteit is een groot risico!

  https://twitter.com/DGBassani/status/1593010262151684097?t=DaNT_CefJ1ruqurJWlBB3A&s=19

  36\
  7. NL laat de pandemie voortslepen.

  Samengevat:
  “Coping, postponing and hoping”

  Alle risico’s van oversterfte, long Covid, economische sociaal-economische schade etc krijgen alle ruimte.

  Acceptatie en daadkracht zijn het minste voor een *begin* van oplossing.

  37\
  Lessen long covid (1)
  Uitgangspunt is dat ca 25% van de (her)besmettingen leidt tot long covid.
  (NB in Israel herbesmetting sterk gestegen; >35%, ht @BarakRaveh

  De enige manier om long Covid te voorkomen is ervoor te zorgen dat mensen *niet besmet* raken.

  38\
  Lessen long covid (2)
  De socio-economische impact is een grote uitdagingen voor de moderne samenleving.

  39\
  Lessen long Covid (3)
  Succes met preventiepeilers:
  • Ventilatie en (HEPA-) luchtzuivering
  • Mondneusmaskers
  • Testen
  • Afstand houden
  • Vaccinatie

  alleburgers.nl/lessen-uit-lon…

  40\
  Oversterfte (1)
  De VS bleven in 2021/begin 2022 te maken krijgen met aanzienlijk hogere COVID19-sterfte en oversterfte (door alle oorzaken) afgezet tegen vergelijkbare landen.

  jamanetwork.com/journals/jama/…

  41\
  Oversterfte (2)
  Verschil tov 10 VS-staten met hoogste vaccinatiegraad.

  Redenen verschil VS/benchmark-landen:
  • virus rond laten gaan
  • hogere vaccinatiegraad
  • betere vaccinatie gericht op oudere leeftijdsgroepen.
  • verschillen gezondheids- en sociale infrastructuur

  42\
  Oversterfte (3)
  Begrip van oversterfte is belangrijk om het COVID19-beleid te monitoren.
  Zéér problematisch is de sterftecodering; met name ook in NL.

  43\
  Oversterfte (4)
  Beperkingen zijn enkele voorlopige mortaliteitsschattingen vooraf (NL), ontbreken van goede definities, methodes, inzicht in leeftijd.

  Bruto-schattingen blijven belangrijk, om de reactie van een land op COVID19-risico’s evalueren. NL slaagt daar niet in.

  44\
  Beheersing pandemie (1)
  VS (ook NL, VK) lopen sterk achter met COVID19-beleid en oversterfte.

  Landen in westelijke Stille Oceaan houden cumulatieve nieuwe infecties per dag (sleutelfactor voor succes) laag.

  Ht Lancet Covid Cie, 2022
  Fig 26 Our World in Data, 18-11-2022  45\
  Kenmerken beleid in westen,mn NL:
  • Geen werkzame indamstrategie; inadequate uitvoering, monitoring (oa via oversterfte)
  • Niet bestand tegen opkomende risico’s (transmissie, varianten)
  • Maatschappij-ontwrichtende effect van (long) Covid.

  RISICO: BLIJVEND ZEER HOOG

  46\
  Aanbevelingen
  Veel burgers zijn vertrouwen in overheid kwijtgeraakt; niet geneigd tot prosociaal gedrag.

  Vertrouwen is slechts terug te winnen via een stringent uitgevoerde indamstrategie, succesvolle vaccinatie, preventie, eerlijke evaluatie en communicatie met burgers.

  47\
  Nawoord (1)

  “Na bijna duizend dagen is einde van de coronapandemie in zicht”, zegt het RIVM op Nu.nl.

  nu.nl/coronavirus/62…

  48\
  Nawoord (2)
  Deze uitspraak getuigt van het magisch-realistisch beleid van kabinet en zijn adviseurs (zie fig, Margitte)

  NL heeft corona opgegeven en wil het vergeten, maar corona vergeet NL niet.

  49\
  @2ekamertweets @TweedeKamerTwit #Kuipers #Rutte #RIVM #Covid19 #Corona #OMT #MIT

  @volkskrant @vrij_nederland @nrc @DeGroene @trouw @op1npo  @Nieuwsuur @RTLnieuws @HartvNL @NUnl @NPORadio1 @EenVandaag @HumbertoRTL @Jinek_RTL

  1\
  Over Kinderen.
  Kinderen zijn in essentie immuun (EM ea) …, … maar corona is nu de belangrijkste oorzaak voor sterfte in de VS in de groep tot 19 jaar.

  https://twitter.com/DrEricDing/status/1589442840031268864?t=iCrVBdrgd6ungYx2fOGyUg&s=19

  2\
  Corona-Infecties zullen naar nul dalen in april 2020… (EM ea), maar de VS heeft nu 1,6mln doden (bron via HMD).

  3\
  In VS/VK zijn in ’22 méér kinderen gestorven dan in ’20 en ’21 samen.

  Prof Oster VS noemde in de media kinderen immuun. Ze pleit nu voor amnestie voor experts.
  Dr Munro VK is een notoire disinformant, net als Van Dissel, Illy en Bruijning in NL.
  Media geven ze een platform  1\
  KINDEREN EN CORONA.

  Laten we de officiële informatie van Rutte, Ernst Kuipers, Van Dissel/RIVM, Illy en Bruijning over kinderen eens bekijken.
  Ht @olga_basso

  2\
  1. Kinderen besmetten elkaar niet met corona. En als ze dan toch corona krijgen, dan zijn ze gewoon snotverkouden.

  3\
  2. Maar als ze niet verkouden zijn, is het geen enkel probleem. Want als het een groot probleem is, dan hadden ze al een bestaande aandoening.
  En als het toch een groot probleem is, en ze hadden geen reeds bestaande aandoening, dan wist u gewoon niet van die aandoening.

  1\
  “GEORKESTREERDE poging van wetenschappers om de theorie van lab-lek in Wuhan te bagatelliseren en toe te dekken.”

  Met rol ErasmusMC, olv Ernst Kuipers, ic Marion Koopmans, Ron Fouchier.
  Ht US RightToKnow Buzzfeed reason.com/video/2022/11/…

  2\
  Dat blijkt uit duizenden pagina’s officiële documenten, correspondentie (USRTK), en e-mails uit een rechtszaak (Buzzfeed).

  “Er blijkt een enorme discrepantie tussen biomedici in privé en publiek over de oorsprong van de pandemie.”

  3\
  De pandemie kent een oversterfte van 30mln, 300mln LongCovid, triljoenen euro’s sociaal-economische schade, en ontwrichting maatschappijen over de hele wereld.

  De risico’s van gevaarlijk lab-onderzoek zijn ongekend. De voordelen zijn in verhouding verwaarloosbaar…  1\
  WEEK 43 CORONA
  #Oversterfte 28-10-2022

  CBS:446† (+1% pw)
  AB:  794† (+ 1% pw)
  Pandemie: >91.000†  RIP

  • Exponentiële daling door vakanties
  • Snelle ontwikkeling varianten
  • Geen reactie Rutte/Kuipers
  • Internationale afwijzing NL-beleid

  Vooruitzicht: ZEER RISICOVOL  2a\
  Op kortere termijn zal de ziektelast, zorgdruk, en oversterfte stijgen door:

  1. Riool-RNA-meting daalt naar 768 (31-10), een halveringstijd van ca 13 dagen… (zie fig).  2b\
  … R-riool is weliswaar gedaald naar 0,84 (26-10). Echter, de verwachte ontwikkeling zal weer exponentieel stijgen. Vakanties spelen een zeer sterke rol bij risico infectieverspreiding door superspreading via scholen…

  Fig ht @covid_nl

  WERELDWIJDE CONSENSUS COVID.
  Over specifieke acties voor de verdere bedreiging van de volksgezondheid.
  #endCOVID19 artikel @nature

  Multidisciplinair panel van 386 academici, gezondheids-, NGO-, overheids-, en andere experts uit 112 landen/regio’s.

  go.nature.com/3NtcfCM
  1\

  “Na bijna drie jaar gefragmenteerde mislukte wereldwijde en nationale reacties, is het nu tijd voor actie vanuit de hele samenleving.

  Actie met bewezen preventiemaatregelen voor de volksgezondheid, en met financiële steunmaatregelen, als aanvulling op vaccinatie.”
  2\  “Tot september 2022 zijn er meer dan 620 miljoen officiële gevallen van COVID-19 en meer dan 6,5 miljoen doden gemeld, hoewel schattingen van het sterftecijfer oplopen …”

  Zo schatten @AlleBurgers ea ~31mln oversterfte en ~310mln longcovid.
  3\

  Lab Accidents and Gain-of-Function: “An Engineered Doomsday.” (New York Times)

  “Someone finally convinced me to do something really, really stupid,” virologist Ron Fouchier of Erasmus Medical Center in Rotterdam, told Scientific American in 2011.”
  1\

  “Fouchier and Yoshihiro Kawaoka of the University of Wisconsin, had separately tweaked the H5N1 virus — an influenza that primarily infects birds — in a way that made it spread more easily in ferrets.”
  2\  “H5N1 is a prime pandemic candidate, and ferrets are often used as proxies for humans in flu experiments.

  The two scientists were planning to publish papers making a blueprint available to the world.

  The outcry was extreme.”
  3\

School Safety: Prevent, Detect, Contain