Scholen veilig vs fysieke leerplicht

Open brief aan Ingrado, 2 mei 2023

Handelingskader thuisblijvers door corona

Geachte mevrouw Van Starkenburg,

Onlangs heeft uw organisatie op haar website bekendgemaakt dat het “Handelingskader thuisblijvers door corona” niet meer van toepassing is. U heeft zich hierbij laten adviseren door AJN Jeugdartsen Nederland en diverse andere organisaties [1]. Graag bieden wij u ook een advies aan.

Na de politieke keus om de pandemie endemisch te verklaren en de preventieve maatregelen los te laten, ontstaat voor veel kinderen en ouders (opnieuw) een gevaarlijke, moeilijke en onzekere situatie. Veel kinderen met een kwetsbare gezondheid, waaronder ook de vele
kinderen die inmiddels Long Covid hebben gekregen, kunnen, na 3 jaar, nog steeds niet (veilig) naar school. Dit geldt ook voor kinderen met een kwetsbare huisgenoot. Deze mensen reageren niet uit angst. Zij volgen de wetenschap [2] en zien hun kwetsbaarheden niet (h)erkend.

Overigens wijzen niet alleen wij erop dat een besmetting met SARS-CoV-2 gevaarlijk is en blijft voor ALLE kinderen, en dat het risico op besmetting voortdurend hoog blijft, zeker nu alle maatregelen gestopt zijn. Naast het risico op een ernstig beloop in de acute fase, lopen deze kinderen ook een hoog risico op Long Covid [3-5], diabetes [6-8] en immuunschade [9-11]. Vaccinatie (alleen) neemt deze risico’s niet weg. De lange termijn impact op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten bij kinderen is nog onzeker [12]. In haar betoog maakt cardioloog en Long Covid onderzoeker Rae Duncan duidelijk dat Covid ook voor kinderen een groot probleem is [13].

Long Covid is een zeer ernstige multisysteem aandoening waarvoor nog geen behandeling bestaat. Net als volwassenen ervaren kinderen met Long COVID diverse klachten van extreme vermoeidheid, tot orthostatische intolerantie (POTS), slaapproblemen en kortademigheid [14].

Inmiddels is COVID-19 een belangrijke doodsoorzaak bij kinderen en jongeren in de VS [15]. De risico’s van herinfectie(s) worden onderschat.

Wij adviseren dan ook;

 1. Vraag in de eerste plaats aan onderwijsinstellingen om maximaal in te zetten op preventie: ventilatie, luchtreinigers, mondneusmaskers, vaccinatie, testen en thuisblijven bij klachten. Vaccinatie (alleen) neemt de risico’s onvoldoende weg. Dit zorgt ook voor een veilige werkplek voor het onderwijspersoneel [16] en voorkomt uitval van onderwijspersoneel door Long Covid en personeel dat de sector verlaat door een onveilige werkplek.
 2. Handhaaf het eerder toegepaste corona-handelingskader tot het moment waarop de pandemie definitief voorbij is. Sluit hierbij aan bij de adviezen van het Maatschappelijk Impact Team [17]: “Advies 1. Schaal basisadviezen pas af als COVID-19 endemisch is. Afschaling van de basisadviezen is wat het MIT betreft pas aan de orde als de situatie in Nederland – of nog liever: in Europa of mondiaal – endemisch wordt verklaard en COVID-19 daadwerkelijk als ‘een van de vele virussen’ kan worden. Tot die tijd zijn er nog te veel onzekerheden, onder andere over Long Covid. Het valt te verwachten dat het vertrouwen bij medisch kwetsbare groepen zou kunnen afnemen op het moment dat de overheid deze onzekerheden niet (h)erkent.
 3. Bied ouders van kwetsbare gezinnen, en ouders die dat zelf graag willen, meer mogelijkheden om hun kinderen online onderwijs, anders dan aangeboden door de reguliere onderwijsinstellingen, te laten volgen, zodat ook deze kinderen een erkend diploma kunnen behalen. Als online geen optie is, zorg dan tenminste voor les voor kwetsbare kinderen onder optimale veiligheidsomstandigheden: HEPA filters, ventilatie, kleine klas, testen, thuisblijven bij klachten, FFP2 mondneusmaskers die door iedereen consequent gedragen worden. Een kind hoort niet te moeten kiezen tussen een opleiding en zijn of haar gezondheid. Volwassenen moeten kinderen beschermen, want zij kunnen vaak niet voor zichzelf opkomen.
 4. Help ook mee aan het vinden van passende onderwijs oplossingen voor kinderen met Long Covid. Long Covid verslechtert vaak bij herbesmetting of komt weer terug. [18]

Hoogachtend,

Peter Spitters, namens @AlleBurgers (Platform AlleBurgers)
Carlos Gershenson, namens The World Health Network
@SDicht, namens Scholen Veilig
Bestuurder, namens Stichting Alle Handen Samen

Referenties

 1. Update corona-handelingskader
 1. Coronavirus disease (COVID-19) pandemic
 1. Long-COVID in children and adolescents: a systematic review and meta-analyses
 2. Post-COVID-19-associated morbidity in children, adolescents, and adults: A matched cohort study including more than 157,000 individuals with COVID-19 in Germany
 3. Long COVID after breakthrough SARS-CoV-2 infection
 1. Diabetes risk rises after COVID, massive study finds
 2. Diabetes after SARS-CoV-2 infection
 3. Risk for Newly Diagnosed Diabetes >30 Days After SARS-CoV-2 Infection Among Persons Aged <18 Years
 1. Immunological dysfunction persists for 8 months following initial mild-to-moderate SARS-CoV-2 infection
 2. Autoimmunity is a hallmark of post-COVID syndrome
 3. Immuno-proteomic profiling reveals aberrant immune cell regulation in the airways of individuals with ongoing post-COVID-19 respiratory disease
 1. SARS-CoV-2 Infection and Associated Cardiovascular Manifestations and Complications in Children and Young Adults: A Scientific Statement From the American Heart Association
 1. Dr Rae Duncan on Children, COVID-19, Clean Air & Prevention | Online Briefing with Dr David Nabarro
 1. Long COVID, een multisysteemziekte
 1. COVID-19 a leading cause of death in children and young people in the US
 1. Onderwijs koploper in effect long covid op WIA-aanvragen
 1. MIT advies over afschaling resterende COVID-19 adviezen
 1. Reinfections in Long Covid Survey Report by Long Covid Support & Long Covid Kids