Analyse Scholen

Analyse Scholen

1. Aanbevelingen

 • Afschaffing van de aanwezigheidsplicht op school
 • Onderwijs op afstand totdat alle internationale aanbevelingen (bijv RKI, WHO, WHN) voor veilige schoolactiviteiten zijn geïmplementeerd en consistent zijn uitgevoerd
 • PCR-tests of sneltests onder goed schooltoezicht en consistente toepassing van de originele quarantaineregels

2. Aanleiding

De terugkeer naar face-to-face lessen na de kerstvakantie zal, onder de huidige omstandigheden, de meeste schoolkinderen in de komende weken en maanden besmetten.

Weer chaotische situaties voor kinderen/scholen; versoepelingen van het kabinet.

Reacties NL: OMT-leden, parlement, @UNICEFnl tegen alle logica, ethiek, risicomanagement, internationale praktijk en wetenschap.

Waarschuwingen internationale deskundigen: hoge infecties via de Omicron-variant.
“Beleid moet dus om: in landen als VK, NL”

3. Risico Schoolkinderen

3.1. Snelle-antigentesten

Snelle-antigentesten gebruikt worden als zelftest door schoolkinderen.
Terwijl omicron moeilijk te detecteren kan zijn met bijv een onprofessioneel neusuitstrijkje.
NB

Er zijn aanwijzingen dat Omicron ook erg besmettelijk is bij mensen met een lage virale lading.

Antigeentests herkennen lage virale ladingen, maar slechts zeer slecht.

Zie:

3.2. quarantainevoorschriften afgezwakt

Nederland heeft tegen de internationaal consensus (o.a. WHO, WHN, RKI) de aanbevolen quarantainevoorschriften afgezwakt.

Hierdoor blijven besmette kinderen onopgemerkt in de klas. Dus superspreading-infectieketens worden niet onderbroken.

3.3. Onvoldoende bescherming

Ventilatie, maskers en luchtfilters zijn in de nu gebruikte vorm niet voldoende om besmettingen te voorkomen.

Chirurgische maskers die veelal gedragen worden, bieden nauwelijks bescherming.

FFP2/3 maskers geschikt voor kinderen zijn niet of nauwelijks verkrijgbaar op school.

3.4. Lunch en gymless zonder masker vergroten het risico op infecties

3.5. Docenten en supervisors zijn niet opgeleid om toezicht te houden op beschermende maatregelen.

3.6. Zelfs met een vermoedelijk nog laag aandeel omicrons (vakantie), is de incidentie bij 5-14-jarigen landelijk al zeer hoog.

3.7. Superspreading-Events

Internationaal is al lang duidelijk dat kinderen/scholen (en situaties waar veel mensen samenkomen) het hoogste potentieel voor Omnicron-transmissies heeft.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00103-021-03391-0

Van de internationale consensus afwijkende stemmen, obv ideologie of anecdotisch/pseudo- (economische)science, vinden infectie bij kinderen aanvaardbaar, of zelfs wenselijk (bijv GBD, werkgeversorganisaties, kinderartsen/ OMT).

Terecht wordt door @WHO, @TheWHN, @AlleBurgers, en internationale deskundigen, het NL-beleid immoreel, onjuist en een gevaar voor de wereld genoemd.

Blijkbaar geeft desinformatie/pseudoscience de ministeries VWS/OCW toch zekerheid om te handelen.

Er zijn zwaarwegende redenen om infectie bij kinderen uit te stellen of te voorkomen:

 • De meeste kinderen onder de twaalf jaar zijn nog niet gevaccineerd of geboost. Vaccinatie/boosters hebben duidelijke impact, maar zijn niet zaligmakend.
 • Kansarme gemeenschappen zijn meer blootgesteld aan het virus, en lopen dus meer risico door COVID-19

  Dit beleid zal essentiële werknemers, de meest kwetsbaren, en gemarginaliseerde groepen onevenredig zwaar blijven treffen. De maatschappelijke ongelijkheid neemt daardoor verder toe.

  Over de kans op infectie en de ernst van het verloop.

  Vaccinatie van deze leeftijdsgroep is nu mogelijk, en in zicht.
  Dit is een argument om met name kinderen op dit moment niet bloot te stellen aan een verhoogd risico op infectie.

 • Als kinderen de ziekte mee naar huis nemen, is de kans groot dat ze daar broers, zussen en ouders besmetten.

  Het ontbreekt aan “kritieke infrastructuur (TTIQ) om dergelijke links te voorkomen, laat staan de hier mee verbonden superspreading.

  Wat wel al bekend is over directe effecten van Omicron, is dat jonge geïnfecteerden kinderen vaker in het ziekenhuis worden behandeld.

  Gezien de zeer grote besmettelijkheid is het aannemelijk dat er ca 10× meer zh-opnames zullen volgen.

3.8. lange-termijneffecten

Corona bindt aan celtypes die in verschillende organen in het lichaam te vinden zijn, zoals de hersenen, de alvleesklier en de nieren.

Zelfs bij licht/asymptomatisch zieken lijken organen te zijn aangetast.
Gevolgen op lange termijn omvatten o.a. beperkingen in cognitieve prestaties, diabetes of nierinsufficiëntie.

Mazelen en polio zijn ook meestal ogenschijnlijk minder gevaarlijk.
Desniettemin heeft de samenleving vanwege de lange-termijneffecten besloten om kinderen tegen dit risico te beschermen.

4. Conclusie

Gezien de genoemde aspecten dient de geplande terugkeer naar face-to-face onderwijs te worden heroverwogen. Het volgende verdient sterk de voorkeur:

 1. Gebouwen/onderwijs en gezondheid moeten volgens de stand van de deskundigheid pandemiebestendig operationeel zijn.
 2. Wacht tot alle kinderen <12 jaar een vaccinatieaanbod hebben gehad
 3. Tot dan:
  • de aanwezigheidsplicht opschorten,
  • afstandsonderwijs mogelijk maken
 4. Alléén onderwijs op locatie bij strikte bescherming tegen infectie.