Persbericht Brief minister-president 8 sept 21

– PERSBERICHT –

“Nederland is de zieke man in de wereld”

https: //alleburgers.nl/

8 september 2021

“Het beleid; ‘Laat het virus rondrazen’ en ‘We moeten ermee leren leven’ is extreem riskant. Het kan en moet nu anders”, schrijft de nieuw opgerichte burgerbeweging Alle Burgers in een open brief aan demissionair minister-president Mark Rutte. 

“Dit beleid gaat gepaard met zowel veel te veel doden, zeer ernstige gezondheidsschade, economische schade, als beperkingen van de bewegingsvrijheid.” 

Dat staat in een persbericht van AlleBurgers gesteund door Covid-actiegroepen in binnen- en buitenland en het World Health Network.

###

Schade en schande in de wereld

Het deel van de Nederlandse bevolking dat het oneens was en is met het beleid, laat nu zijn mening horen. Wij zeggen:

Het leidt tot schade in Nederland, en schande in de wereld. In het buitenland krijgen wij te horen: “Uw minister-president en zijn adviseurs weten niet wat een pandemie is, en weten niet hoe te handelen”.

In maart 2020 dacht u dat het te laat was het virus te bestrijden. En dat het verstandig was het virus ‘gecontroleerd te verspreiden’.

  • het Nederlandse Covid-19-beleid sinds het begin gebaseerd is op ongefundeerd optimisme en onduidelijke ideologie
  • daarbij gebruik wordt gemaakt van foutieve wetenschappelijke kennis
  • en wordt voorbijgaan aan de internationale praktijk
  • en er sprake is van falend risicomanagement, zonder dat daar verantwoording over wordt afgelegd.

“Scheren langs de rand van de afgrond, en hopen”

Zodat piek-uitbraken voorkomen zouden worden, lockdowns niet nodig zouden zijn, en de bevolking gestaag geïnfecteerd zou raken en op die manier immuniteit zou opbouwen.

Niets was minder waar.

Een jaar later hoopte u met een snelle uitrol van vaccins te ‘scheren langs de rand van de afgrond’ (minister Van Ark, april 2021).

Natuurlijk zijn vaccins nodig, maar ze zijn niet voldoende om schade aan de economie te beperken, de gezondheid van burgers te beschermen en de vrije manier van leven van onze samenleving mogelijk te maken. 

Veel betere resultaten met zero covid

Gezien de beschikbare internationale vergelijkende gegevens van verschillende regio’s en landen, stellen we vast dat een zero covid-benadering (dat wil zeggen: toewerken naar zo min mogelijk besmettingen) veel betere resultaten oplevert dan het Nederlandse beleid met ‘zicht op het virus, en controle via de IC’s van ziekenhuizen’. De slechte resultaten zien we bij de doden en voor de volksgezondheid, op kortere en langere termijn, maar ook in termen van resultaten die voor u juist het belangrijkst waren: de economie en maatschappelijk vrijheid (Institut Economique Molinari, 2021).

Steeds gevaarlijkere varianten

Door de zeer zorgwekkende incidentie van varianten van het virus is de noodzaak van een eliminatiestrategie nog acuter. De internationale wetenschap (o.a. Sage International), de Verenigde Naties (World Health Organisation), en (inter)nationale Covid-organisaties waarschuwen al tijden dat de werkzaamheid van de vaccinatie-inspanning wordt ondermijnd. Immers, de mutaties in het virus creëren steeds gevaarlijkere varianten.

Onvoldoende inzicht in complexiteit pandemie

Beheersing van dodelijke infectieziekte Covid-19 vereist op de eerste plaats diepgaande kennis van de complexiteit van de pandemie. Daarbij geldt slechts één wet: de wet van de grote getallen. Die staat los van de dagelijkse chaos en desinformatie in de media van artsen, ziekenhuisdirecteuren, IC-bazen, virologen, infectiologen, immunologen, epidemiologen en economen. Wat een pandemonium met grote irritatie voor de burgers. Gezamenlijk weten we dat het totaal niet klopt.

Ook de wijze van gebruik van modellen voor beleid door het RIVM is zonder meer fout. In een pandemie zijn de kansverdelingen extreem scheef, en zijn puntschattingen daardoor onmogelijk. Keer op keer werd het kabinet mede daardoor verrast. De internationale wetenschap en praktijk bevestigt dit, zelfs al sinds januari 2020 (Taleb et al, 2020).

Toch is outbreak management niet gecompliceerd: een reactie die een reeks effectieve individuele maatregelen combineert. De timing en intensiteit van die maatregelen is essentieel. Daar ging het steeds mis. Ook AlleBurgers ziet dat Nederland keer op keer heeft gefaald

Nederland ‘de zieke man in de wereld’

Sterker nog, Nederland creëert het ideale landschap voor een variant die de immuniteit van de bestaande vaccins omzeilt. De wetenschap concludeert nu dan ook dat Nederland een gevaar is voor zichzelf en de wereld (International Sage en VN). De laconieke reacties zijn ongelooflijk. Het gebrek aan urgentie en gevoel voor risico is beangstigend. Wij menen dat Nederland te veel signalen toont van ‘de zieke man in de wereld’. 

AlleBurgers betreurt alle desinformatie en miscommunicatie via overheid en media ten zeerste. Burgerbewegingen hebben er zelf heel veel aan gedaan om de internationale wetenschap te laten horen, en vooral internationaal risicobeleid, en de succesvolle praktijk te benoemen. Burgers hebben een enorme behoefte aan open en eerlijke informatie om vertrouwen te krijgen in overheids- en sociale actie.

Nederlandse Covid-19 wetenschap faalt op alle fronten

De kennis en praktijk ontwikkelde zich in de wereld zeer snel. Echter, Nederland bleef vasthouden aan oude gesloten hegemonische wetenschap, die ook nog iedere keer zelf voor Nederland het wiel wilde uitvinden en de reactie van het virus wilde testen. Deze coöptatie wordt genadeloos bloot gelegd door de internationale wetenschap en het virus, die immers geen grenzen kennen.

Onbegrijpelijk is de nog altijd foutieve informatie over de verspreiding van het virus, en dus de mate van verspreiding via de lucht en de noodzaak om de ventilatie te verbeteren. Van vitaal belang is frisse en schone lucht in de gesloten ruimten waar sociale interacties plaatsvinden (bijvoorbeeld scholen, universiteiten, gezondheidszorg, winkels, voedselverwerking en openbaar vervoer). Destijds dacht u lockdowns bij de periodieke piekvirusuitbraken te kunnen voorkomen, zonder de toepassing van de internationale kennis van overdracht van het virus via de lucht en de enorm belangrijke rol van het dragen van maskers, met name in binnen- en openbare omgevingen. Veel burgers zijn afgehaakt door foute en warrige communicatie, terwijl het voorbeeldgedrag van het kabinet tegelijk ronduit lachwekkend en triest is. Momenteel zien we dan ook weer chaotische situaties op scholen met onbegrijpelijke reacties van leden van het outbreak management team hierop.

Dramatische situaties, terwijl doden niet zijn herdacht…

We zien dramatische situaties overal in de zorg, op scholen en elders.

Aanzienlijke, aanhoudende gezondheidsproblemen ontwikkelden zich bij mensen in de nasleep van de vroege symptomen. Er was uitsluitend aandacht voor de acute ‘strijd’ op de IC’s en in de ziekenhuizen. Bizar. Niet nodig, dit was grotendeels te voorkomen wanneer de praktijk van internationaal risicomanagement was toegepast: voorkomen is beter dan genezen.

Waarom scoort Nederland zo slecht op het aantal infecties? En dus op alle gezondheids- en economische schade, en inperking van onze vrijheden? Het actuele geschatte dodental van ruim tien miljoen burgers wereldwijd is alleen al een historische tragedie, veroorzaakt door een te voorkómen ziekte. Erger, het is de grootste mondiale crisis ooit (Milanovic, 2021). De Wereldbank (2021) meldt Nederland als één van de allerslechtsten op basis van het aantal infecties. Waar hebben we dit aan verdiend? Over het aantal van minstens 35-40 duizend doden mag nog steeds niet worden gesproken. De data van RIVM en CBS blijken ook misleidend door onvolledige identificatie en registratie van ziekte en slachtoffers.

U zou zich diep en diep moeten schamen dat onze doden nog altijd niet zijn herdacht. Iedereen kent er wel, in gezinnen, families, bij vrienden of in de kennissenkring. Er is internationaal ongeloof over deze omissie. President Biden (VS) organiseerde binnen honderd dagen een herdenking. Ook de herdenking in Duitsland was zeer indrukwekkend.

‘Losse landen’ zijn de verliezers in de wereld

In de zogenaamde ‘losse landen’, zoals ook Nederland, zijn voorbereidingen bezig voor juridische actie tegen de verantwoordelijken. We verwachten ook grote petities in landen met hetzelfde beleid als Nederland. Ook wij oriënteren ons op dergelijke acties.

Bagatelliseren van de ‘Big One’

De Nederlandse inspanningen zijn nooit gericht geweest op het beheersen van het virus om het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen terug te dringen. Die tragedie wordt nog verergerd door het groeiende aantal mensen dat na de acute fase van COVID-19 aanhoudende symptomen ervaart. Het virus heeft een zeer krachtig effect op veel systemen of delen van het lichaam, en het scala aan symptomen dat aanwezig is na de acute fase is zeer uitgebreid. Long Covid, langdurige klachten ten gevolge van een doorgemaakte covid-infectie, kan iedereen treffen. Ook mensen die fit waren voordat ze COVID-19 opliepen, en mensen die asymptomatisch waren of slechts milde symptomen hadden. Internationale gegevens suggereren dat Long Covid-symptomen optreden bij ongeveer 10 tot 35% van de volwassenen die COVID-19 ontwikkelen. De incidentie bij kinderen ligt mogelijk aan de onderkant van hetzelfde bereik. Daarnaast tonen veel onderzoeken orgaanschade aan de hersenen, het hart en de longen aan. We zien het overal om ons heen. Het gaat om honderdduizenden mensen. Net als de doden worden hier de aantallen tot in het absurde gebagatelliseerd. “Misschien minder dan tienduizenden”, volgens Minister De Jonge. In welke wereld leven het kabinet en hun adviseurs? Wij zien de dagelijkse realiteit. U bent verantwoordelijk. Het was allemaal niet nodig geweest. En met dit beleid blijft het doorgaan. Niet voor niets wordt deze pandemie The Big One genoemd.

Abject en niet effectief beleid

Vaccins en de kennis van effectieve preventieve maatregelen zoals echte afstand houden, ventilatie, filtratie en gezichtsmaskers hebben de situatie in veel landen verbeterd. Buurland Duitsland is een goed voorbeeld. Nederland daarentegen heeft door chaotische praktijk, wetenschap, risicomanagement en exceptionalisme de slechte positie in de ranglijstjes niet verbeterd. Allerlei lobby’s en gelegenheidsargumenten van bedrijven en schoolorganisaties hebben in dit wispelturige Nederlandse beleid vrij spel gekregen. Scholen zijn niet veilig, kantoren en bedrijven niet, transport, evenementen et cetera evenmin.

Wij horen van de politiek geen transparante en controleerbare waarheden. Nee, woordenbrij, ontkenningen, leugens, verhalen die niet kloppen, cijfers die worden weggemoffeld. Een abjecte strategie in elke zin van het woord: ethisch, juridisch met veel te hoge mortaliteit, grote economische-  en volksgezondheidsschade, en aantasting van onze vrijheden. Dus niet alleen abject, maar ook nog niet eens effectief, en wel met grote risico’s.

Alle burgers willen alle rekeningen niet nog een keer betalen; Het moet dus anders

Wij willen een nieuwe strategische aanpak. Het is genoeg. AlleBurgers willen de voordelen van vaccins combineren met een dynamisch pakket van volksgezondheidsmaatregelen. Gericht op het voorkómen van overdracht en het onderdrukken van eventuele uitbraken of opflakkeringen, op tijd, en met voldoende intensiteit.

Hoe moeilijk is dat, minister-president?

En wie betaalt nu de rekening, in geld én met hun gezondheid? En wie betaalde de rekeningen van de financiële crisis?!

– Einde persbericht –

 ###

Noot voor de redactie: Neem contact met ons op voor informatie van internationale deskundigen of Covid-organisaties via het informatieformulier op de site https://alleburgers.nl of het emailadres info@alleburgers.nl en twitter @alleburgers

Wij kunnen u in contact brengen met de samenwerkende organisaties of met deskundigen van het World Health Network.