Yaneer Bar-Yam: nieuwe bestuurscultuur

19 januari 2022 – Yaneer Bar-Yam WHN, Peter Spitters AlleBurgers

In het leven en in de geschiedenis ‘bestaat’ zoiets als te laat zijn. Er is geen tijd meer voor apathie of zelfgenoegzaamheid. Het is nu tijd voor krachtig leiderschap en positieve actie “Leven met het virus” is mislukt.

De dramatische aanpak is gericht:

  • op wensdenken,
  • laissez-faire; de biologie de samenleving laten domineren; extreem risicovol en een teruggang in civilisatie,
  • op het idee van normaliteit van wijdverbreide ziekten.

Maar er is geen enkele manier meer om alle opgebouwde schade te rechtvaardigen, aangezien er al zo veel gezondheid, economie en welzijn verloren is gaan.

Het is een moeras. NL zakt steeds verder weg; en staat véél meer schade te wachten Voorstanders kunnen dus niet anders dan heroverwegen.

Stop dus met het rechtvaardigen van alle mislukkingen!

Beweer niet dat er geen andere mogelijkheden waren! Dat NL het niet had kunnen weten, dat NL hoe dan ook niet had kunnen slagen. Het is geen manier om een toekomst op te bouwen.

De samenleving verbindt ons via de gezondheidszorg, transport, productie, bouw, industrie, steden, onderwijs, kennis en praktijk in een *gedeelde* bestemming: Een  ‘vanzelfsprekend netwerk van wederkerigheid’.
Alleen samen overstijgen we het individuele biologische lot.

Als het ooit de tijd was, dan is het nú de tijd om te zeggen: “We zijn nog niet begonnen met vechten”. Want de toekomst zullen we samen moeten creëren.

Wat is het alternatief?  Dat is de #zeroCovid-strategie.

Moeilijkheden – pessimisme, twijfel, kakofonie – kunnen allemaal worden gepareerd.

Focus die negatieve gevoelens in medeleven voor elkaar, in een wil om een vijand te verslaan, in creativiteit en innovatie. We zullen de samenleving moeten  transformeren voor collectieve actie!

Dat is de nieuwe bestuurscultuur!