Oproep John Snow Project

17 februari 2023 – Bericht op diverse Sociale Media

Het John Snow Project is gestart als een internationaal collectief van wetenschappers die al vanaf 2020 ervoor pleiten om met alle mogelijke middelen de verspreiding van Covid19 te beperken, en die stelden dat het wachten op groepsimmuniteit een heilloze weg zou zijn. Dat begon in oktober 2020 met de publicatie van het John Snow Memo in het medische vakblad The Lancet, een verklaring die door meer dan 7000 internationale experts werd ondertekend.

In de zomer van 2022 kwam het John Snow Project met een indringende videoboodschap die duidelijk maakte waarom Covid19 zo besmettelijk en gevaarlijk was: het virus verspreidde zich in aerosols, en kon zo mensen besmetten die zich vele meters van de besmette persoon bevonden, zelfs uren nadat deze persoon de ruimte had verlaten.

In veel landen is de oproep om in te dammen volkomen genegeerd. Er waren alleen maatregelen om te voorkomen dat de zorg niet overbelast zou raken. Nu blijkt overal dat dit collectief gelijk heeft gekregen: het aantal zieken en slachtoffers van Covid19 loopt al in de honderden miljoenen wereldwijd en blijft onverminderd groeien. Dat terwijl ons alle mogelijke middelen ter beschikking staan om deze pandemie te bedwingen. Met uitzondering van enkele landen doen we echter niets.

Stel je voor dat in Nederland de minister ervoor zou pleiten om alle veiligheidsmaatregelen in het verkeer te laten vervallen, zoals verkeerslichten, veiligheidsgordels, helmen, snelheidsbeperkingen en APK-controles. Tenminste zolang de ziekenhuizen en IC’s niet vol liggen… Absurd toch?

Het John Snow project heeft in samenwerking met OzSAGE, een Australische organisatie van onafhankelijke experts ter bevordering van veiligheid en gezondheid in de pandemie, bijgaande video gepubliceerd. We staan op een kruispunt: blijven we de gevolgen van de pandemie negeren of gaan we eindelijk proberen sterfgevallen zo veel mogelijk te voorkómen? Deze boodschap van het John Snow Project, die medio februari 2023 verscheen op diverse sociale media, is gericht aan de Australische overheid, maar is feitelijk van toepassing op bijna alle landen ter wereld.