Missie en Doelstellingen

Missie

Onze missie is om de verspreiding van Covid-19 te beëindigen door kennis, compassie en actie.

AlleBurgers komt in de Covidcrisis op voor de belangen van IEDEREEN in Nederland.

Ons doel

Ons doel is om levens te redden, en om schade aan gezondheid en economie te voorkomen. Hiertussen zijn geen afwegingen. Proactieve PREVENTIE is veel beter dan de reactieve inperking van het kabinet.

Compassie motiveert ons. De wetenschap helpt, maar RISICOMANAGEMENT en praktijk leiden ons.

We zullen aan het vertrouwen werken door steeds de WAARHEID te laten zien; aan de leiders en aan alle burgers.

Zó kennen we vanuit de wereld de gevolgen van acties, beleid en strategieën, nu en in de toekomst. En zó willen wij aan onze wereld bouwen.
We verzetten ons tegen degenen die de WAARDE VAN HET LEVEN bagatelliseren, en onze dierbaren tekort doen door gebrek aan zorg, die anderen uitbuiten of hun letsel voor eigen voordeel benutten, leugens promoten, verkeerd informeren, opzettelijk desinformeren of afleiden van wat belangrijk is.

We verzetten ons met kracht tegen slechte of GECOÖPTEERDE WETENSCHAP, verkeerde aannames, valse beweringen, foute benaderingen, en wensdenken.

Iedereen die deelneemt aan de kennis- en praktijkteams waarin we samenwerken zal er gegarandeerd STERKER uit naar voren komen.

Iedereen die ernaar streeft de wereld te verbeteren, en het hart op de goede plaats heeft, kan zich bij ons aansluiten, gebruikmakend van de talenten, inzet en kennis die iedereen heeft.

We WAARDEREN de inzet, kennis en bijdragen van elk individu aan de gemeenschap, de samenleving, en aan het geheel in de wereld.

Wie we zijn

We komen uit alle geledingen van de SAMENLEVING.
We hebben toegang tot een multidisciplinair wereldwijd netwerk van experts.

We willen de verspreiding van COVID-19  beëindigen door kennis en compassie in ACTIE te zetten om beleidsmakers hun verantwoording te laten nemen.
En zo nodig ter verantwoording te roepen of, als het moet, verantwoordelijk te stellen.

We willen gemeenschappen in de samenleving versterken door te verwijzen naar PRAKTISCHE strategieën om COVID-19 te elimineren.

We zijn toegewijd aan het beschermen van gezondheid en welzijn.
We willen de economie en samenleving voor iedereen herstellen; zonder polarisatie, en met extra aandacht voor de kwetsbaren en de gemarginaliseerden.

De wereld verkeert in een CRISIS door het zeer dodelijke COVID-19-virus en zijn varianten. Uitschakelen van COVID-19 vereist een gecoördineerde, veelzijdige en gerichte aanpak.


Daarvoor hebben we toegang tot EXPERTS op het gebied van pandemieën, infectieziekten, virologie, aerosol- en milieuwetenschappen, (geestelijke) gezondheidszorg, risicomanagement, onderwijs, bedrijfsleven/economie, en recht, met daarnaast organisatiekunde en communicatie.

Wij zijn een TAAKGROEP VAN ALLE BURGERS die wetenschap deelt en desinformatie ontmaskert.

Dat doen we via TEAMS, samen met (inter)nationale en partners, met name met die in de ons omringende landen.

Daardoor kunnen we ACTIE voeren en druk uitoefenen om de aanpak van de overheid bij te sturen. Zodat alle burgers informatie aangereikt krijgen om de beste keuzes te maken om jou, je gezin en je gemeenschap veilig te houden.

Wij zijn er dus voor alle burgers!

Wat we geloven

We geloven dat we het virus kunnen stoppen en een veiligere en betere TOEKOMST kunnen bouwen.

Daarvoor zullen gemeenschappen en landen SAMEN acties moeten ondernemen vanuit risicomanagement, praktijk en wetenschap.

We willen dat de overheid steeds de juiste MAATREGELEN neemt met de juiste timing en intensiteit om virusoverdracht te voorkomen, en de gezondheidszorg niet af te breken.

Het is een PRAKTISCHE alle hens-aan-dek-aanpak om COVID-19 onder controle te krijgen.

Dit is wat we doen, en hoe u mee kunt doen om een krachtig geluid te laten horen, dat VERANDERING kan bewerkstelligen.

Ons plan

Leiders en burgers zeer nadrukkelijk wijzen op de INTERNATIONALE PRAKTIJK op basis van wetenschap en gegevens, voor richtlijnen en best practices.

Verspreiden van de belangrijkste INFORMATIE en bestrijden van desinformatie.

We informeren het publiek over:

  • Hoe VEILIG te blijven?
  • Hoe individuen, gemeenschappen en overheden hun VERANTWOORDELIJKHEID zouden moeten nemen bij het stoppen van de verspreiding.

Wat we doen

Opstellen van persberichten en STATEMENTS

De overheid houden aan de VERANTWOORDELIJKHEID tegenover ons, de burgers, als een horzel in de pels; via de politiek, niet-overheidsorganisaties, of rechtstreeks via de publiciteit of sterke petities

De overheid AANSPRAKELIJK stellen voor nalatigheid, langdurig slecht beleid, politiek of juridisch.

Wat kunnen alle burgers doen

Sluit u tezijnertijd aan bij onze ACTIES, rechtstreeks, of via onze partners, en ondersteun ze! Het is voor u en uw naasten, dus voor iedereen.

DEEL onze informatie en posts op sociale media.

Email: info@alleburgers.nl
Twitter: @alleburgers

© 2021 Covid Actiegroep AlleBurgers