Rutte/Kuipers Klaar voor de Parlementaire Enquête?

Rutte c.s. zal verantwoording moeten afleggen voor het willens en wetens aanmodderen met corona. Massale oversterfte, long covid, inclusief die van kinderen zijn zeer ernstig; schade aan de economie idem dito. De kosten van dit beleid zonder resultaten voor de samenleving lopen in de richting van de 100 miljard euro. De burger is in alle opzichten het slachtoffer geworden. De risico’s van dit non-beleid zijn pijnlijker.

Dat blijkt uit een complex-systeemanalyse voor Nederland op basis van het motto, de wet en de vijftien regels voor de Goede Pandemie Praktijk (GPP).

Bron: @PeterSpitters@nntaleb @yaneerbaryam @AlleBurgers
@TheWHN

It's time to start treating te global pandemic as a global pandemic.
Krachtige tekst in hoofdletters: IT’S TIME TO START TREATING THE GLOBAL PANDEMIC AS A GLOBAL PANDEMIC

Motto Goede Pandemie Praktijk (GPP)

De enige manier om het virus uit te bannen, is denken en handelen als een multinational.

Dat kan alleen internationaal. Nederland is klein en de politieke macht ligt bij grote internationale concerns. @AlleBurgers vindt dat alleen effectieve controle op die macht bij de burgers zelf hoort te liggen.

Alleen de beste kennis en praktijk via gemeenschappelijkheid, zoals de EU, kan pandemiebeleid op de rails krijgen. Een inzet van de EU stuitte op verzet van neoliberale kabinetten zoals in Nederland, die zich meer richtten op de desastreuze aanpak van de VS, VK en Zweden.

De WHO heeft helaas ook gefaald, en wordt nu geherstructureerd.

De inbreng van landen als VS en China, en private financiers zoals de Bill and M. Gates Foundation, Wellcome Trust en EcoHealth Alliance met grote labs als ErasmusUMC is op diverse terreinen uit de bocht gevlogen. Voorbeelden: wetenschappelijk en door de politieke invloed van de financiers  rond airborne/clean air en #OriginOfCovid, en de overdreven verwachtingen van een vaxx-only beleid.

Fout 1

Het virus zijn alle besmette mensen in de wereld samen; wij zelf, en alle anderen. Nederland, met een ‘beleid’ dat niet is gestoeld op risicomanagement, en de goede internationale pandemie-praktijk, is onwetenschappelijk, onmogelijk en onethisch.

Groepsimmuniteit via controle van de IC-bezetting, is juist een “Gevaar voor de Wereld”. Immers het virus blijft (inter)nationaal rondgaan en zijn verwoestende werking doen.
Bron: @WHO en @IndependentSage

NL volgt draagvlak via lokale lobby’s, slim ingebracht door @VNONCW met daarachter, multinationals en Great Barrington Declaration / Brownstone Institute (GBD) / American Chambers of Commerce (AmCham). Die laatsten hebben één prioriteit: de essentiële medewerkers moeten werken. Kinderen moeten dus naar school. Want industrie en supply chains mogen niet worden verstoord.

Bron: Gavin Yamey, David Gorski, Karam Bales et al, AmCham 2020

Lancet Covid Commission heeft zeer duidelijk gemaakt dat alleen een beleid dat stoelt op  ‘prosociaal’ gedrag in de maatschappij succesvol kan zijn. Nederland heeft een beleid gekozen van ‘laissez-faire laissez-passer’; ieder voor zich, gemakkelijk voor bedrijvenlobby’s.

Lancet Covid-19 Commission – COVID-19 response: a massive global failure

WET van de Goede Pandemie Praktijk

De enige echte wet van een pandemie is de Wet van de Grote Getallen.

Fout 2

Laat het virus maar in groten getale binnenkomen, rondgaan, en leer er mee te leven. Daarmee wordt achteloos de wet van de grote getallen door Rutte opzij gezet. Een strategie van indammen en elimineren is de enige succesvolle strategie. En die is daarmee onhaalbaar.

Bron o.a.: Lancet Covid Commission, @TheWHN

Lancet Covid-19 Commission – Commission recommendations, aanbevelingen schematisch

GPP Regel 1

Infecties zijn de ENIGE drijvende kracht van de pandemie. Die moeten dus worden gestopt.

Fout 3

Rutte/Kuipers kijkt niet naar infecties en besmettingen: zij jagen het virus door de bevolking, het gaat hen er alleen om dat de IC-bezetting, de flessenhals van de zorg, niet mag vollopen. Echter, de meesten zullen niet eens op de IC komen. Er circuleren namelijk duizenden zuurstofflessen. Dus wij mogen thuis hopen, of dood gaan; begeleid door overwerkte huisartsen en verplegend personeel.

Long Covid bestaat voor het kabinet nauwelijks, maar loopt in werkelijkheid al richting de miljoen patiënten, bij een penetratie van ca 2,5 miljoen (tijdelijke) longcovids. Zie:

Wat is Long Covid? – #AlleBurgers

Kabinet Rutte accepteert alle schade; dood/oversterfte, (lange-termijn) gezondheidsschade, welzijnsschade en economische schade c.q. ontwrichting van de economie door de effecten van verzuim en uitval. Lees: Long Covid en Maatschappij – #AlleBurgers

Deze gigantische schade is zowel vroeger als later voor de burger!

De kosten van dit beleid eveneens; inmiddels lopen die naar de 100 miljard euro. De resultaten? Geen. Slechtste beleid in de wereld!

GPP Regel 2

Het virus kenmerkt zich door onstopbare exponentiële groei.

Mathematik der Pandemie – Exponentiële groei gevisualiseerd met rijstkorrels op een schaakbord: 1 – 2 – 4 – 8 – 16 – …

Fout 4

Rutte/Kuipers: Laat het virus maar komen, en (nog even) zijn gang gaan. “Huh, onstopbaar? Te laat? Alweer? Voor de tiende maal?” Vaccinaties en boosters stoppen deze exponentiële groei niet. Golf na golf, alleen onderbroken omdat het virus tijdelijk een plafond bereikt. Nergens in de wereld is het virus gestopt zonder beleid gericht op indammen/elimineren.

Coverfoto van Nature: “We call for a vaccines-plus approach”

Daarvoor zijn maatregelen nodig als maskers, schone lucht, testen, traceren, isoleren en quarantaine! Niet alléén de (gemakkelijke) farmaceutische vaccins zoals WHO en financier Bill Gates verkondigen.

Bill Gates Funding: A Man of Contagious Influence

Maar ook de non-farmaceutische maatregelen. Deze maatregelen moeten met de hele samenleving worden georganiseerd.

Bouwblokken voor een complete aanpak van de pandemie: Vaccins, Maskers, Testen-Traceren-Isoleren, Cohorten, Ventilatie & Luchtfilters, Afstand

Peru is een goed voorbeeld dat het nog steeds kan.

Zaai dus géén twijfel met propagandataal als ‘lockdowns’, vrijheid, ‘het is nodig voor de economie’. Lockdowns zijn bij goed beleid slechts sporadisch nodig. Financiële tegemoetkomingen zijn flankerend beleid; niet meer en niet minder.

GPP Regel 3

Preventie voorkómt exponentiële groei.

Preventiecyclus: Vaccinatie – Maskers – Ventilatie – Luchtfilters – Afstand – Cohorten (kleinere groepen afwisselend, bv op school)

Fout 5

Preventie is in NL nauwelijks te bekennen; maatregelen zijn veelal relatief bescheiden investeringen, maar met zéér hoge rendementen (bron: Cutler, Summers 2020; Cutler 2022). Rutte/Kuipers is ‘pennywise (voor burgers) en pound foolish (voor bedrijfsleven)’.

We hoorden wat over afstand, mondkapjes, schone lucht, cohortering, testen. Lippendiensten, nauwelijks organisatie.

En nu? Alles is vrijwel volledig losgelaten!

Vaak horen we over falikante leugens; bij voorbeeld onlangs bemerkt door ht @mdc_martinus over wat Prof Voss/OMT werkelijk dacht over mondkapjes cq hoe hij werd beïnvloed in WHO. Zie:

De hegemonisch georganiseerde biomedische wetenschap is, nu alles wordt getoetst aan de harde praktijk, volledig door het ijs gezakt.
Bron @TrishiaGreenhalgh, The Lancet, 2022.

De ene na de andere ‘wetenschapper’ kwam, en komt nog altijd, zonder enige aarzeling met de een of andere vorm van pseudo-wetenschap; er zijn tientallen voorbeelden van deze schaamteloze afgang.

Waarom? Geen idee van statistiek, geen echte review/collegiale toetsing, geen wetenschappelijk methodisch fundament, geen idee van de complexiteit van een pandemie, pure vooringenomenheid, anticipatie op politieke afwegingen, of domweg gebrek aan (praktische) kennis?!

GPP Regel 4

Timing en intensiteit maatregelen, Afbouwen: langzaam en voorzichtig.

Fout 6

Rutte/Kuipers versoepelt roekeloos, speelt, gokt, met enorme schade voor gezondheid, welzijn en economie. Het is een grote gok, die niets te maken heeft met risicomanagement. Stelselmatig loopt het mis, en loopt de burger tegen weer nieuwe van de vele golven aan. Al met al blijven oversterfte, long covid en economische schade door (her-)infecties zich stapelen. Maar meer dan dat, de meeste schade is multiplicatief door besmetting en sociaal-economische afhankelijkheid.

GPP Regel 5

Zijn er vermoedens van méér besmettingen?! WACHT NIET op betere informatie. Denk aan onstopbare exponentiële groei. Handel dus preventief en uit voorzorg!

Fout 7

Informatie was er bijvoorbeeld al over hoe gevaarlijk omikron was, vanaf eind november 2021; over de  ondertelling van de 100.000 gevallen per dag, over de (sub-) varianten, over de snel stijgende ziekenhuisopnames, de massale oversterfte, de long-covids, de economische schade. Waarom werd deze wetenschappelijke informatie weggemoffeld door OMT, NL-wetenschap en kabinet Rutte?

De ‘Wormen in de Spaghetti’ (2022) laat de relevante wetenschap bij de grote issues in de pandemie zien, en geeft inzicht in de mis- en desinformatie:

• Je kunt Covid meerdere keren oplopen
• Herinfecties komen vaak voor. Ze zijn niet zeldzaam
• Doorbraakinfecties komen vaak voor
• Covid kan je doden, maanden nadat je hersteld bent
• Het kan hersenbeschadiging veroorzaken
• Het kan bloedstolsels en hartaanvallen veroorzaken
• Zelfs kinderen worden niet gespaard, in tegendeel. Ze zijn veelal de aanjagers van de pandemie; symptomatisch en vooral ook asymptomatisch
• Vaccins helpen. Zeker. Maar slechts in enige mate
• Maskers werken

Iedereen zou van deze onderzoeken moeten weten. De NL-wetenschap, RIVM, Min VWS Kuipers zijn oorverdovend stil.
Zie de site van alleburgers.nl of van @TheWHN.
Bron @yaneerbaryam, @TheWHN

Maar Rutte laat tijdige voorzorg schieten, heeft versoepeld en alle maatregelen losgelaten; Omikron-varianten zijn niet mild, wel ernstig en gevaarlijk. Nog steeds, ondanks dat er enige immuniteit is opgebouwd bij een deel van de bevolking door infecties en/of vaccinatie.

De Hond (Immuunrespons) mist keer op keer de Haas (SARS-CoV-2)
Omicron staat voor de poort: “Het is mild, haal binnen!”. Echter in de buik van dit Trojaanse Paard zit Long Covid!

GPP Regel 7

Breng eerst een klein offer aan economie en reizen. Dan volgt snel herstel/groei (China, Japan, Zuid-Korea, West-Australië, Nieuw-Zeeland, Peru)
Bron: Institut Économique Molinari The Lancet, IMF

Fout 8

Kan Nederland geen offer van ca. twee maanden brengen voor de eliminatie/indammen van het virus? Het is slechts een kleine investering! Nee, Nederland is een handels-hub, noodzakelijk voor de supply chains van de multinationals voor noordwest Europa. En Nederland moet consumeren, en wel nu…

Zakenman met Coronakop: “I want YOU to Die for the Economy”

Economisch risicomanagement is afwezig; dat kunnen de CPB-modellen niet aan. Evenwichtsmodellen zitten vaker afschuwelijk mis bij de schokken van crises. Waar zijn de moderne Nederlandse economen? Economen waarvan we horen blijken nauwelijks idee van een pandemie te hebben.

Consultants/accountants hebben ook geen idee van een pandemie met het daarbij behorend crisismanagement. Het is een wereldwijd probleem. Het past niet in de bedrijfskundige best practices. Veel (ex-)McKinsey-aanhangers zitten in het Nederlands kabinet of hebben er in gezeten.

When McKinsey comes to town: Hidden Influence of the World’s most powerful consulting firm

Dus Nederland laat zich leiden door zeer slechte (biomedisch-wetenschappelijke) pandemiekennis en onwerkzame epidemiologische-, macro-economische en bedrijfskundige modellen. Slechts weinigen realiseren zich bij voorbeeld dat biomedische kennis (lab-kennis die gaat over n=1) pseudowetenschap is vergeleken met opgeschaalde praktijk- en pandemiekennis.

Coronakopstuk Marc Bonten: “Voor deze crisis had ik nog nooit iets met virussen gedaan”

Die gaat immers over de echte rommelige ondoorzichtige wereld, (over n>>1). In deze wereld dient men supervoorzichtig te zijn met modellen, laat staan met voorspellen.

Epidemiologische modellen (Wallinga RIVM/OMT) werken dus niet in een pandemie. De resultaten ervan werden voorgelezen door een klinisch (lab-) infectioloog (Van Dissel), of een ziekenhuisdirecteur (Kuipers, later min VWS)! Fout na fout; met data waarvan de kwaliteit zeer slecht is. Het heeft veel tijd gekost om de opstellers van de modellen duidelijk te maken dat het gebruik ervan wetenschappelijk corrupt was.

Maar ook de data zijn corrupt. Bij voorbeeld de nieuwe infecties in Duitsland worden geraamd op méér dan een factor 10x groter (@RWittenbrink). AlleBurgers doet voor Nederland een slag in de lucht met een factor 5-10x. De modellen worden gekenmerkt door veel onzekere (externe) factoren zoals de manier waarop gegevensverzameling plaatsvindt. De verbanden van alle mogelijke causaliteiten zijn onzeker in deze opaque pareto-wereld.

Scenario-analyses dan maar? Die werken niet in een pandemie. Want hoe weet je de kans dat de bekende risico’s voorkomen? Of van de  onbekende risico’s? Hoe ken je de impact van de bekende én de onbekende risico’s? Dat zijn zinloze slagen in de lucht. Nee, scenario-analyses zijn per definitie fout in een pandemie.

Zie een pandemie als een zeer grote uitslaande brand; wie gaat hier scenario’s voor opstellen? De WHO en de WRR in Nederland hebben het gedaan. Echter, er komt geen praktisch resultaat in beeld. Hoogstwaarschijnlijk alleen PR voor de betrokken opstellers. Bij de WHO zijn het de usual suspects die de eigen financiële belangen schaamteloos narcistisch naar voren schuiven.

De WRR heeft daarentegen zijn best gedaan met Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes van 4-9-2022, maar er is geen aansluiting bij het beleid van Rutte/Kuipers te bespeuren. Dat kan ook niet. Want het is non-beleid waarbij sectoren leidend zijn met eigen escalatieladders.

Zie alleburgers.nl – Ons Plan – Indammen: Gatenkaas en Bouwblokken

Daarentegen is het wel doeltreffend om te investeren in preventieve maatregelen, het voorkómen van uitbraken of golven, het creëren van maatschappelijk draagvlak en sociabiliteit voor de maatregelen.

Juist dát is géén beleid van het kabinet.
Bron: Lancet Covid Commission.

Lancet Covid-19 Commission: COVID-19 response: a massive global failure

Prioriteiten moeten daarom zijn indammen, blussen (elimineren), voorkómen en preventie.

Bottle in a box: PURE HOPIUM, for when the pesky facts won’t fit your dogma

Ga dus niet onwetenschappelijk hopen, of nog erger, met de handen in de zakken staan, of roepen: “We moeten ermee leren leven”. In het engels: Coping, postponing and hoping…,

Echt werkende aanbevelingen van de Lancet Covid-19 commissie

… momenteel in Nederland met prioriteit voor individuele sectoren van het bedrijfsleven. Dát is de definitie van pandemie-management in Nederland!? Dat betekent nóg meer schade aan gezondheid, welzijn/vrijheid en economie.

Staande op een stapel maatregelenladders kan een man nét over de muur kijken

Economen noemen dit de ‘sunk cost theorie’, blijven doorgokken om weer bovenop de geleden schade te komen. Niet gehaald? Gewoon doorgokken! Het is maar dor hout…

Nee, het is je reinste eugenetica.

#NoToMaxCovid – silhouet van gezin met 2 kleine kinderen

Longcovid? Een motie van Pieter Omzigt spreekt van tienduizenden, maar het zijn er bijna één miljoen. Kuipers zal hebben gezegd: Ach, dat zien we later wel.

Geregistreerde doden zijn het topje van de ijsberg: Corona telt minstens 10x zoveel slachtoffers van Long Covid

GPP Regel 8a

Focus op de overgrote zwijgende meerderheid van de burgers. Die zijn intrinsiek sociabel, en doen met begeleiding het juiste.

Show the world that we are the silent majority (in kapitalen)

De eerste golf was al een voorbeeld van goed gedrag. Voor landen in het Verre Oosten is het al lang een onlosmakelijk onderdeel van hun cultuur.

Chinezen met mondneusmaskers in de tram met een hoestende persoon

We moeten ons realiseren dat iedere crisis, een pandemie, een gigantische spiegel is voor de samenleving. Hopelijk leren we ervan. Maar het is niet de verwachting, want: “This Time Is Different; Eight Centuries of (Financial, AB) Folly (Reinhart en Rogoff, 2009).

Ook de Nederlander Erasmus zal zich in zijn graf omdraaien bij het zien wat voor beschamends uit de universiteit met zijn naam komt; Ook hij beschreef alles al in 1511 in zijn “Lof der Zotheid”. Weer niets geleerd in al die jaren.

Viroloog Marion Koopmans krijgt de vraag of de laboratoriumlektheorie een raar idee was. Zij vond het heel “onwaarschijnlijk”.

Fout 9

Die spiegel voor de samenleving laat een onthutsend beeld zien. Rutte zet de meerderheid aan de kant; achteloos, totalitair. De coalitie denkt aan eigen belangen, niet aan de acute prioriteit van de pandemie; de grootste wereldwijde crisis ooit (Milanovic).

Pandemiekennis in de Tweede Kamer is gering, zowel in de coalitie als bij de oppositie. Een enkeling uitgezonderd. Een crisis is topsport voor kabinet en overheid; maar er is geen team van wereldklasse. Dat kan ook niet in een land als Nederland. Alleen in een EU, de VN/WHO of door een land als de VS of China. Zij zouden het kunnen, maar zijn om verschillende redenen veelal niet geslaagd.

Toch geeft ook Lancet Covid Commission aan dat multilateralisme de oplossing is. Het vergt wel herstructurering van de WHO.

Nogmaals aanbevelingen van de Lancet COVID-19 commissie: bevorder multilateralisme

AlleBurgers heeft samen met het World Health Network de Nederlandse politiek en media keer op keer geïnformeerd. Tijdig op gevaren gewezen, brieven geschreven, persberichten uitgebracht, persoonlijke twitterberichten gestuurd. Te weinig reactie. De pandemie is te complex, te groot, te politiek, nauwelijks te bevatten.

Het wachten is op de parlementaire enquête. Die spiegel van politiek, wetenschap/OMT, media en samenleving. Het zal niet anders dan Erasmus Lof de Zotheid worden; een onthutsend beeld.

77\
@AlleBurgers heeft zeer dubieuze communicatie boven water gekregen van Fouchier en Koopmans van het Erasmus UMC en van Kuipers, n.b. via VS FOIA en VS-rechtszittingen.

Omslag van recent boek van Andrew Huff: The Truth about Wuhan

Daarin werd duidelijk hoe Nederlandse wetenschappers het debat over #OriginOffCovid buiten de publiciteit wilden houden.

Emailtekst van Marion Koopmans over het al of niet openbaar maken van een feit over de laboratoriumlek-hypothese

Tegen alle wetenschappelijke integriteit en crisismanagement in:
Een grove belemmering voor aanpak van de corona-pandemie.
Ook voor die van volgende pandemieën.

“Het is niet aan virologen om in te grijpen in de mensheid”. (Wiesedanger, dec 2022) Bron:

Het draagvlak van VVD (ca. 13%) en van het kabinet (ca 30%), is zeer klein, en beiden zeer sterk afbrokkelend. Het vertrouwen van de burger is totaal weg; Iedereen voelt de pijn van Rutte; de pensioenen, de woningmarkt, de zorg, de energiemarkt, wat niet?

Foto van Albert Einstein op latere leeftijd met quote: “Unthinking respect for authority is the greatest enemy of truth”

De privatisering, de marktwerking en de liberalisering hebben de samenleving gesloopt. Herstel zal niet makkelijk zijn. De zwijgende meerderheid wil niet nog langer voor de gek worden gehouden. Vrijheidspartijen, populisten, relschoppers denken het gat op te kunnen vullen.

Rutte doet oproep tot verbroedering in aanloop verkiezingen

Het draagvlak voor instituties en politiek staat sterk onder druk. Terwijl in een pandemie juist het gevoel van samen de schouders er onder, compassie en actie nodig is: sociabiliteit volgens Lancet Covid Commission.

Lancet Covid-19 Commission – Covid-19 response: a massive global failure

GPP Regel 8b

Focus niet op opgehitste individuen en groepen.

Lijstje met kenmerken “Early warning signs of fascism”

Fout 10

Tegenkrachten krijgen een uiterst onevenwichtig platform van de media, en worden vele malen groter gemaakt dan dat ze in werkelijkheid zijn.

False Balacing
Valse balans in de media: 99% wetenschappelijke consensus, 1% afwijkende mening, als gelijkwaardig tegenover elkaar gezet

Sleutelfactoren voor media om deze tegenkrachten een platform te bieden zijn de commerciële belangen, die perfect samengaan met de politieke belangen. Zo verspreiden media de misleiding van het kabinet, én van gelieerde instituties, bestuurd door talloze draaideurpolitici. Er zijn honderden voorbeelden van deze propaganda gebouwd op desinformatie in de media: wetenschappelijk, via belangen multinationals, MKB-sectoren, politiek, vrijheidspartijen / antivaxers / truckers aangestuurd door Amerikaanse belangen en trollenfabrieken, allemaal in kaart gebracht door (inter)nationale burgergroeperingen waar @AlleBurgers mee samenwerkt. De parlementaire enquêtecommissie kan er haar voordeel mee doen.

Het Amerikaanse Brownstone Institute, conservatief-libertaire denktank als spin in het web van desinformatie, gebaseerd op de Great Barrington Declaration

Eén voorbeeld, voor iedereen herkenbaar die het wil zien; het narratief van de doden, in volgorde van opkomst:

 • er is geen oversterfte, er zijn geen corona-doden
 • er zijn niet veel doden
 • alleen mensen die er niet toe doen (dor hout), met meerdere onderliggende aandoeningen, gaan dood
 • er gaan toch maar echt heel weinig mensen dood; kijk naar de doden volgens het RIVM
 • de mensen die sterven, doen er toch al niet meer toe
 • bijna alle oversterfte komt van andere aandoeningen
 • vaccinatie is de bron van oversterfte
 • de bijna 100.000 slachtoffers herdenken? Nou, nee…

Bron: @yaneerbaryam, @AlleBurgers

Meestal zijn dergelijke oorspronkelijke argumenten bedacht en gefinancierd via Great Barrington (GBD) / Brownstone Institute, andere denktanks, door Amerikaanse multinationals uit de ‘essentiële’ industrieën, olie, voedsel, handel en dergelijke.

Pandemische profiteurs geportretteerd als twee gieren op een tak

Het lanceren van deze smerige desinformatie gaat nog steeds dagelijks door. De desinformatie wordt gesteund door libertaire denktanks en beruchte biomedici en economen. We zagen ze in Nederland bij het abjecte HerstelNL, de kwakzalvers van het ArtsenCollectief, de Edmund Burke Stichting. Maar ook veel ziekenhuisdirecteuren, IC-bazen en wetenschappers van allerlei pluimage blijken ‘Merchants of Doubt’. Ook in Nederland; tientallen. We kennen ze, in binnen- en buitenland.

Bron: @PeterSpitters, @karamballes, @GYamey/@gorskon, @CDPNetworkMap

Artsen zullen zich bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moeten melden om zich te verantwoorden voor het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Bedenkers en lieden die bij voorbeeld desinformatie over #OriginOfCovid verspreiden moeten zich nu voor het Amerikaans Congres verantwoorden. Een van hen is Peter Daszak, directeur van EcoHealth Alliance, partner van @ErasmusUMC met Marion Koopmans en Ron Fouchier.

Waar is Nederland? Waar zijn de media? Steeds zijn er vertakkingen naar Nederland tot en met in de wetenschap (#OriginOfCovid), de politiek, en zelfs tot in de parlementaire enquetecommissie. Een spiegelpaleis met spionnen en prostituées ziet er verziekt uit (Zweig).

Rutte volgt exact het kansloze, onethische, GBD-groepsimmuniteits-beleid. Gepusht door AmCham en de multinationals, met name Shell, overgenomen door VNO-NCW. Immers de essentiële werkers én hun kinderen zijn hún instrumenten. Abject! Gek genoeg doen ziekenhuizen en IC’s, maar ook artsen hier gewoon aan mee. Welke belangen hebben zij bij dit meest krankzinnige beleid in de wereld, gezien vanuit alle mogelijke ethische, pragmatische-, en sociaal-economische perspectieven? Ook zij zullen zich moeten verantwoorden.

Bron: @IndependentSage 2021, @DGurdasani BMJ, 2022, @trishiagreenhalgh The Lancet, 2022, The Lancet @covidcommission 2022, @PeterSpitters/@AlleBurgers 2021

Tekst wit op zwart: “We are in the midst of the longest, saddest, most excruciating and unsatisfying I TOLD YOU SO in the history of the world

GPP Regel 9

Pandemieën zijn dynamisch: Omstandigheden en (tegen)krachten verschuiven snel.

Fout 11

Rutte gooit de deur open voor ALLE bekende en onbekende risico’s, anders gezegd “Rutte’s policy is landscaping for risk”, bijvoorbeeld:


• (sub-)varianten

 • (sub-)varianten
 • biomedische/gezondheids risico’s; doden t/m 2022 tegen de 100.000; longcovid-risico’s t/m 2022  bij 700.000 tot misschien wel 2.500.000 longcovid-slachtoffers, met o.a. hersen-, bloedvat-, en immuniteitsaandoeningen (Bron @TheWHN, @AlleBurgers)
Long Covid effecten in het hele lichaam: mentaal, longen, nieren, spijsvertering, huid, bloed- en bloedvaten, hersenen, zenuwstelsel, hart, metabolisme, gewrichten en spieren, algehele gesteldheid
Titel van artikel in TIME: Long Covid experts and advocates say the government is ignoring “the greatest mass-disabling event in human history”
 • economische risico’s, t/m 2022 euro ~200 miljard, waarvan bijna 100 miljard fiscaal risico voor de burger is
 • welzijns-, maatschappelijke- en politieke risico’s
Long Covid en Maatschappij – foto gezin met kinderen bezig op straat

Hoe kan hier géén chaos uit ontstaan? Nieuwe ✓’s in “Hoe herken ik opkomende fascisme?” zijn er genoeg, discussie is mogelijk over sommige niet-aangevinkte items.

Hoe herken ik opkomend fascisme? 13 kenmerken, al 8 aangevinkt

GPP Regel 10

Accepteer géén beleid met

 • het virus er doorheen jagen” of
 • we moeten leren leven met het virus
 • of zelfs “We moeten leren leven met de dood”,
 • of “De oude dag is rafelig“…

Bron: SIRE, namens grote bedrijven/gelieerd aan grote Amerikaanse adverteerders, februari 2022, Actiz, november 2022.

Fout 12

Als neoliberaal herkent Rutte deze termen: Ze betekenen letterlijk: laissez-faire, laissez-passer.

Yaneer Bar-Yam foto in studeerkamer – 19-1-2022 Nieuwe bestuurscultuur

Laat het uitdenken van deze termen maar aan abjecte (neo-libertaire) denktanks over; er zijn geen betere. Vervolgens gaan de merchants of doubt / deaths / longcovid, nieuwsmedia, freedomers (Proud Boys) en de politiek (VVD, CDA, FvD, BVNL, PVV, SGP, D66, CU en zelfs anderen) er mee aan de haal; wetend of onwetend!? Alle collateral damage is voor de burger, en met name de ‘essentiële burgers’ en de kwetsbaren.

Sommige wetenschappers, ziekenhuis- en IC-bazen wijzen dan op co-morbiditeiten. Weinig relevant, want vrijwel iedereen heeft co-morbiditeiten; zwangeren, mensen met artritis etc: we zijn allemaal risico-groepers! De pandemie raakt iedereen, en de burger betaalt de rekening voor alle schade.

Nederland en registratie doden: corona-doden met/zonder covid, met/zonder vaccinatie, met/zonder onderliggende aandoeningen. Oversterfte is een goed meetinstrument voor de pandemie, maar de referentieperiode en ‘doodsoorzaak’ en ‘aard van het overlijden’ blijken in de praktijk moeilijk hanteerbaar (Das, 2004). Daardoor ontstaat het weg-definiëren van de pandemie. De politiek is er blij mee.

Rutte en de overheid worden geleid door angst in het pandemiebeleid:

 • de handhaving is wegbezuinigd, burgemeesters zijn bang en handhaven niet
 • horeca en detailhandel handhaven al helemaal niet; zelfs multinationals als Ahold passen voor hun verantwoordelijkheid
 • maar de essentiële werkers, in de zorg, transport, politie, industrie etc. moeten werken, en de scholen met de jongeren en leraren moeten open. En het virus waart rond. Want het virus, dat zijn wij.
 • alle sociabiliteit is uit de samenleving geïndividualiseerd via privatisering, marktwerking en deregulering; zonder effectief toezicht. Vrijwel steeds mislukt, en verhuld door prijsverhogingen en bezuinigingen.
5 Universal values that should guide in preparing for and responding to future pandemics
 • De pandemie zal de maatschappij verder ontwrichten, door o.a. long covid.
 • Al deze factoren creëren risico voor chaos, zie Long Covid en Maatschappij.
Long Covid effecten in het hele lichaam: mentaal, longen, nieren, spijsvertering, huid, bloed- en bloedvaten, hersenen, zenuwstelsel, hart, metabolisme, gewrichten en spieren, algehele gesteldheid

Media gebruiken ‘false balancing’ en bieden zo een platform voor desinformatie en subtiele propaganda van dubieuze partijen.

False Balacing
Valse balans in de media: 99% wetenschappelijke consensus, 1% afwijkende mening, als gelijkwaardig tegenover elkaar gezet

Ook het bizarre beleid van Rutte/Kuipers (laissez-faire laissez-passer c.q. “scheren langs de rand van de afgrond”) wordt niet deskundig bevraagd.

Minimizer Skill Set: Gaslighting, Narcissism, Ableism, Cognitive Dissonance, Eugenics

In het duits is het beleid als volgt samen te vatten:
Und wir jetzt?
“Wir wollen soziale Freiheit / Lebensraum”
Und wir bald?
“Wir haben es nicht gewußt…”

In het engels: “Coping, Postponing and Hoping”.

Echter de reactie van het kabinet is TE LAAT.

Er waren oplossingen, en die zijn er weliswaar nog steeds. Denk aan Suppressie (Vaxx+NPIs) en Eliminatie (zeer stricte Vaxx + NPIs totdat vaxx echt effectief is). De internationale praktijk geeft aan dat 95% van ALLE schade was te voorkomen. Denk hierover na:

 • Over de huidige bijna honderdduizend oversterfte door de pandemie
 • Over de circa miljoen long-covid slachtoffers
 • Over de 200 miljard economische schade; ook direct of indirect voor de burger
 • Over alle beperkingen aan onze vrijheden.

En iedere nieuwe dag telt weer mee. Iedere dag dat we worden gevraagd op de vulkaan te gaan dansen.

Bron: @DGurdasani et al, @devisridhar, @PeterSpitters/@DGurdasani/ @AlleBurgers@TheWHN

Operation Dutch Enduring Clusterfuck – Person masked

GPP Regel 11

Vertrouw er niet op dat hightech vaxx/booster een wondermiddel is.

Zoals al gezegd; een indamstrategie met Goede-Pandemie-Praktijken zoals Maskers, Test-Trace-Isolatie-Quarantaine (TTIQ incl grenscontrole) en Schone Lucht, stoppen de overdracht van het virus in principe volledig.

#veiligonderwijs preventie maatregelen
Covid-19 veiligheid op school: 6 maatregelen rondom Testen – Traceren – Isoleren

Fout 13

Rutte heeft preventie-investeringen met zeer hoge rendementen nagelaten (Cutler, Summers 2020).

Private partijen, veelal met politieke vrienden, krijgen ruim baan voor miljardenverslindende ‘risico-gestuurde maatregelen’; Fieldlabs en ongecoördineerd testbeleid. Vaccinatie kan er ook aan toe worden gerekend; komt nu op afstand van de overheid. De inkoop van maskers door een dubieuze partij c.q. politieke vriend is peanuts hierbij vergeleken. En ja, het gebeurde in het VK van politieke vriend Boris Johnson ook; net zo schaamteloos.

Er is dus geen preventie, geen voorzorg, geen adequate timing bij opschaling en afschaling van maatregelen. Toch zijn de Goede-Pandemie-Praktijken niet moeilijk te organiseren!

Boek over het voorzorgprincipe: The Precautionary Principle for Dummies (Dunning & Kruger)

GPP Regel 12

Covid is NIET in de eerste plaats een medisch probleem. Maar het is een fundamenteel maatschappelijk probleem.

Medici houd u bij uw discipline!

Laat een viroloog zich met het virus bezighouden.
Een infectioloog met de aard van de infecties.
Een immunoloog met immuniteit.
Een ziekenhuisdirecteur met zijn ziekenhuis.
Een internist met zijn IC.
Een huisarts met zijn patiënten.

Fout 14

Biomedici worden ineens hoofrolspeler in een kafkaiaanse opaque complexiteit. Enerzijds dwalen ze in dat spiegelpaleis van media en advisering rond met honderden fouten en leugens over wetenschap en vooral praktijk. Anderzijds hebben veel hoofdrolspelers geen idee hoe ze betrokken zijn geraakt, en narcistisch betrokken blijven, bij het spel met de politiek en de achterliggende macht van grote bedrijven en financiers.

Enerzijds zien we dus de fouten en leugens van biomedici / OMT, bijvoorbeeld m.b.t.:

 • onhaalbaarheid van groepsimmuniteit
 • luchttransmissie en infectiologie
Superspreading via aerosols en het belang van ventilatie
Jose-Luis Jimenez: “Droplets and surfaces are very convenient for people in power – all of the responsibility is on the individual. On the other hand, if you admit it is airborne, institutions, governments and companies have to do something.”
 • gelaagde bescherming van maskers e.d.
 • de basisaanpak die in essentie niet is gebaseerd op luchttransmissie van de Sars-2 pandemie, maar op een soort griepaanpak met andere vormen van infectie.
Gatenkaasmodel voor verdediging tegen pandemische luchtwegvirussen: 5 persoonlijke + 7 collectieve maatregelen voorkomen virusverspreiding
Mondneusmaskers & ademhalingsapparaten in 6 kwaliteitsniveaus
 • de complexe adaptiviteit van de pandemie als systeem met o.a. multiplicativiteit en geschaaldheid van risico’s, scheve pareto-verdelingen
 • erbarmelijk slechte datakwaliteit
 • de kwaliteit van epidemiologische modellen; met name datakwaliteit, causaliteit, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid voor pandemische reactie
 • effectiviteit vaccins/boosters. Infectie-overdracht c.q. gevaar/Ziekteverwekkend cq ernst
 • ‘onderliggende co-morbiditeiten’
 • longcovid, vanuit alle mogelijk perspectieven: medisch, maatschappelijk, economisch.
Op AlleBurgers.nl: Yaneer Bar-Yam trekt Lessen uit Long Covid
 • mortaliteit, vanuit alle mogelijke perspectieven: de pandemie, wat schouwartsen wel/niet kunnen zien, verlate sterfte, oversterfte
 • centrale positie kinderen/scholen, maar ook events vanwege superspreading van deze spelers/gebeurtenissen
 • verderfelijke rol van kinderartsen, in de wereld gedebunkt, terwijl in NL-media een rode loper is uitgerold; virus zou “mild en specifiek zijn voor kinderen”, de “immuniteitsreactie is anders”, “overdracht is gering”, “superspreading is niet aan de orde”, “risico’s zijn vrijwel afwezig”
Verspreiding Covid-19 onder kinderen op scholen: kinderen onder 12 jaar kunnen wel kritieke verborgen verspreiders van het virus zijn
 • blootstelling in ouderenzorg en in ziekenhuiszorg incl palliatieve sedatie, verwaarlozing etc
 • talrijke misinformatie over immuniteit
 • testmethodes
 • testorganisatie
 • tracering
 • cohortering
 • incubatietijd/isolatie (-organisatie)
 • quarantaine (-organisatie)
#veiligonderwijs preventie maatregelen
Preventie op scholen: 6 maatregelen + testen, traceren, isoleren
 • ontwikkeling varianten en ‘endemiciteit’
 • succesvolle internationale strategieën en praktijk
 • gedrag burgers, inclusief monitoring
Covid-19 reactie: massaal wereldwijd falen
 • communicatie
 • wetenschappelijke integriteit in al haar facetten, leidend tot infodemie boordevol misinformatie, disinformatie en desinformatie, o.a. aangaande #OriginOfCovid, werkzaamheid van vaccins, etc.
Recommendations for the evaluation and oversight of proposed Gain-of-Function research
 • risicomanagement
 • risicogestuurde maatregelen via economen, deskundigen infectiepreventie / arts-microbiologen, e.a.
 • inzicht in het belang van preventie en voorzorg
The Fence Paradox: regulations are often fences that, built on the idea of protecting us from risk, make us forget risk

Anderzijds zien we een totaal gepolitiseerde pandemie met een ondemocratische, visieloze, onwetenschappelijke, lobby-gevoelige minister-president. Rutte denkt dat multinationals, de grote bedrijven in de industrie, handel en dienstverlening de democratie vertegenwoordigen. Echter die betalen veelal weinig belasting, krijgen subsidies, kredieten en vergoedingen: zij privatiseren voordelen, en socialiseren lasten naar de burger.

Pandemische profiteurs, afgebeeld als gieren op een tak

Nee, de …

 • … zwijgende meerderheid IS de democratie
 • … medisch kwetsbaren ZIJN de democratie
 • … sociaal-economische kwetsbaren en achtergestelden ZIJN de democratie
 • … essentiële beroepen die ‘gebruikt’ worden ZIJN de democratie
 • … zorgmedewerkers opgebruikt door het ziekenhuis-management ZIJN de democratie. Het is, en was, niet nodig: zij zitten vast in een catch-22-situatie: protesteren/stoppen of doorgaan omdat het veelal een roeping is.
Terneergeslagen IC-verpleegkundige met symbolische virusdeeltje om zich heen
Moedeloze verpleegkundige in de coronapandemie

Journalisten mogen niet kritisch interviewen, of schrijven; dat is commercieel niet interessant. Ook monddood door freelancing en korte contracten, alsmede via oekazes van Rutte.

De burger wordt misleid, is ingekapseld, betaalt een veel te hoge prijs voor alle schade aan gezondheid, economie en welzijn.

De burger betaalt via relatief veel te hoge belastingen voor de financiële schade van de lobby’s, die worden bevoordeeld, en zich vaak misdragen, juist als het om onze gezondheid en veiligheid gaat.

De burger wordt niet gehoord, maar ziet de uitbuiting om zich heen.
Maar de stille meerderheid laat zich nu horen. Organiseert zich. Niet politiek. Maar genoeg is genoeg. Wij zwijgen niet meer. Wij zijn met meer.

Show the world that we are the silent majority

GPP Regel 13

Er is géén individuele verantwoordelijkheid voor het voorkómen van de eigen infectie.

Fout 15

Rutte/Kuipers daarentegen schuift alle verantwoordelijkheid af op de burger. Echter, de overheid heeft een zorgplicht. Zeker bij gevaarlijke en massale ziekten, voor kwetsbaren, kinderen, en voor ons allen. Dat is het maatschappelijk contract.

De burgers financieren die collectieve zorgplicht grotendeels; op alle mogelijke manieren. Maar zelfs die zorg is via marktwerking en privatisering grotendeels onttrokken aan onze invloed. Er is geen aandacht voor onze kinderen, veilige scholen, voor veilige werkomstandigheden, voor veilige ziekenhuizen, voor veilige zorgvoorzieningen, voor veilige gelaagde bescherming voor onszelf en voor onze  naasten. Zie ook AlleBurgers – Ons Plan – Indammen: gatenkaasmodel en bouwblokken.

Het gatenkaasmodel voor verdediging tegen pandemische luchtwegvirussen

Burgers krijgen risico’s gesocialiseerd; beginnend met risico’s van langdurig blootstelling aan de pandemie. Een steeds groter risico; een pandemie is russische roulette. Herinfecties en uitbraak-infecties zitten vol (multiplicatief) risico voor ons allen.

Leven met Covid is als Russische Roulette

Daarentegen gaan de opbrengsten naar slechts enkelen, die nauwelijks risico behoeven te lopen, en die ook nog eens weinig belasting betalen.

GPP Regel 14

Het virus kan alleen worden verslagen via een collectieve inspanning

Dit is mogelijk onder voorwaarden:

 • Gebaseerd op actie van een sociabele gemeenschap
 • Gestimuleerd door leiders die duidelijke informatie verstrekken, en openstaan voor de kennis van burgers
 • En een volksgezondheidssysteem gericht op preventie en voorzorg.
Samenwerken om de pandemie te stoppen: 7 bouwblokken, allemaal nodig

Fout 16

Rutte’s VVD en kabinet hebben nog nauwelijks draagvlak in de peilingen.

De zwijgende meerderheid haakt duidelijk af. Het is een en al machtspolitiek geworden. Met nauwelijks nog basis in de samenleving. Ook het vertrouwen in de instituties, meestal bestuurd door onkundige draaideurpolitici, is verdwenen. Het kabinet heeft het draagvlak en de collectieve actie, noodzakelijk voor een goed pandemiebeleid volledig kapot gemaakt. Zelfs de compassie voor elkaar is vrijwel afwezig. De vrijheidspartijen voelen zich sociaal-economisch buitengesloten en worden opgehitst door twijfelzaaiers uit binnen- en buitenland. Vrijheid moet bevochten worden: Samen, want er geldt vrijheid in gebondenheid.

Rutte heeft geen visie, geen strategie, geen ambitie, er zijn geen doelen, geen planmatige aanpak. We zagen o.a. in de WOB-stukken hoe hij door de lobby’s wordt ingefluisterd. Er is geen duidelijkheid over de maatregelen, welke en wanneer. Het is niet duidelijk hoe succes is te bereiken; met welke investeringen en offers. Het proces is volstrekt intransparant, hetgeen blijkt uit het chaotische jojo-beleid, barstensvol foute beslissingen.

Nu laat Rutte zijn beleid leiden door de sectoren van de economie. Waar is de burger? Dáár vinden de infecties plaats; die kunnen gezamenlijk de pandemie indammen. De rode draad is enerzijds de pseudowetenschap van zwakke biomedici, witte jassen en nuttige idioten. Anderzijds de leugens, desinformatie, ontwijking, ontkenning en de macht van de politiek in een ondoorzichtige wereld.

Delta bedwongen met vaccins, tikt de superbesmettelijke omicron op de schouders van de arts…

“Scheuren langs de rand van de afgrond, en hopen”, zei het kabinet april 2021. Het is nu niet anders. Zie minister Kuipers, nu en tijdens zijn vorige functie als coördinator ziekenhuisbedden: voortdurend met foute prognoses en posities. Het is nog beter om gewoon een munt op te werpen…

In een klein bootje op zee, onder een torenhoge golf: “Hoera, we hebben de golf overleefd!”

Natuurlijk voelt de zwijgende meerderheid aan dat er andere doelen zijn, en dat die worden bepaald door de macht achter de zichtbare politiek. Zij zien slechts de trekpoppen van de grote belangen. Het vertrouwen is al weg.

De zorg is al geïmplodeerd. Dat proces was al gaande door marktwerking en slecht management. De lekken worden verborgen: er is gigantisch ziekteverzuim en uittreding aan de ene kant, en kostenbesparingen en verrijking bij verzekeraars aan de andere kant.

Portret van verpleegkundige met mondkapje, opgebouwd uit portretten van 198 slachtoffers in de (Spaanse) zorg

In dat klimaat gedijt geen preventie en voorzorg, maar dubieuze macht van farmaceuten, verzekeraars, en fabrikanten medische technologie, gefaciliteerd door veel niet-integere, stille wetenschappers, met name in hegemonisch georganiseerde UMC’s (@Trishiagreenhalgh, The Lancet).

In dat klimaat gedijt ook geen diagnose en (na)zorg voor long-covidgevallen. Een van de grootste zorgen van president Biden voor de komende decennia. In Nederland worden de huidige vele honderdduizenden long covid slachtoffers niet eens geteld. Minister de Jonge dacht vorig jaar nog “enige tienduizenden”. Pieter Omtzigt herhaalde dit cijfer in zijn november-motie waarin gevraagd werd om slechts twee miljoen extra budget voor long covid.
Zie: Long Covid en maatschappij en Lessen uit Long Covid.

GPP Regel 15

Vertel de echte waarheid aan de burgers.

Burgers, spreek de macht aan! Vertel ze de waarheid, vraag hen verantwoordelijkheid te nemen!

Dat is de basis van alle regels.

Fout 17

Rutte spreekt niet de waarheid, trok zich vanwege zwak leiderschap eerder terug uit persconferenties. Minister Kuipers stopte er helemaal mee. Een volstrekt gebrek aan dienend en (zichtbaar) leiderschap cf. krachtig humanisme van Erasmus.

Let wel: de winsten van dit beleid worden geprivatiseerd en gaan naar de grote bedrijven, veelal de multinationals. Alle schade is voor de burgers samen!

De zwijgende meerderheid zal Rutte cs zeggen verantwoording te nemen:

 • Gecontroleerde verspreiding om tot de onbereikbare groeps-immuniteit te komen
 • Bewuste nalatigheid, met pseudowetenschap, leidend tot massale sterfte, en (langdurig) lijden, ook van kinderen.
grote evolutionaire ruimte
Coronavirus spotprent met beschuldigend wijzende vingers als spikes

Eerste versie gepubliceerd op 15 februari 2022 door @AlleBurgers

Geredigeerd en geactualiseerd in november/december 2022 door @joopdelfijn@mstdn.social en @peterspitters@mastodon.nl
@alleburgers@mastodon.nl

Show the world that we are the silent majority