Samenvatting Hypothese Wuhan Laboratorium-oorsprong

Argumenten, Context, Rol Nederland

Prof Richard Ebright, Duke University, mede-oprichter @BioSafetyNow

23 januari 2024

Bewerking en context, Peter Spitters

1. Inleiding

Achtergrond:

Zie ‘Sleutelspelers en Tijdlijn’ met de belangrijkste gebeurtenissen in de cover-up van de hypothese voor de Wuhan laboratorium-uitbraak.

Deze cover-up startte eind januari 2020, en duurt nog altijd voort. Global key players zijn Marion Koopmans en Ron Fouchier (ErasmusMC, Viroscience), o.a. partners van EcoHealth Alliance.

Feitelijk geldt dit ook voor hun baas Ernst Kuipers, ErasmusMC, later (ex-) Minister VWS, en geaffilieerde journalist Maarten Keulemans van de Volkskrant.

Bron: WOB-onderzoek US Right To Know. [1,2]

Nederland speelt op vele vlakken en op vele momenten een bijzondere hoofdrol in de uitbraak van het virus. De pandemie heeft inmiddels grote schade voortgebracht, en wordt gekenmerkt als de grootste wereldwijde crisis ooit; naar schatting AlleBurgers nu 30-50mln oversterfte-doden, 300-500mln *ernstige* longcovid slachtoffers, en tientallen biljoenen euro schade.

AlleBurgers zal voor de Parlementaire Enquête Corona, met de beste experts in de wereld, kunnen getuigen over de afschuwelijke rol van Nederland, en hoe verwoestend de cover-up heeft uitgewerkt voor het Nederlandse outbreak management van OMT/Kabinet en Tweede Kamer, incl de rol van de media.

AlleBurgers zal de komende weken al het forensisch bewijs, waarover wij reeds hebben gepubliceerd, en dat zich nu in sneltreinvaart aandient (meestal via Amerikaanse WOB) naar voren brengen. Wij voelen ons daarin gesterkt vanuit de samenwerking met o.a. BioSafetyNow, USRightToKnow, The World Health Network en vele internationale wetenschappers, experts en (inter)nationale speurders.

Centrale vraag:

  1. Komt Covid/LongCovid uit lab-Wuhan?
  2. Of is het virus van dierlijke oorsprong, en overgesprongen op mensen (zoönose), met een uitbraak op de versmarkt van Wuhan?

Argumenten:

Ebright bespreekt hierna twaalf argumenten. Het zijn aantoonbare feiten. Bron Ebright, 2024. [3]

De belangrijkste bronnen voor de berichten worden na de twaalf argumenten apart in de literatuurlijst in de bijlage genoemd.

2. Argumentatie voor Lab-hypothese

2.1 De oorzaak van de pandemie een SARS-achtig coronavirus dook op in Wuhan, een stad op 1.000 km afstand van wilde vleermuizen met SARS-CoV-2-achtige coronavirussen. Daar bevinden zich juist de laboratoria die het grootste onderzoeksprogramma ter wereld uitvoeren naar SARS-achtige coronavirussen van vleermuizen!

2.2 In 2015-2017 uitten wetenschappers en experts wetenschapsbeleid al hun bezorgdheid dat het Wuhan Instituut voor Virologie (WIV) onderzoek uitvoerde en bedacht, dat een onaanvaardbaar risico op lab-ongevallen en pandemieën in de wereld met zich meebracht.

2.3 In 2017-2018 construeerde WIV een nieuw chimeer (tweesoortig) SARS-achtig coronavirus dat menselijke luchtwegcellen kan infecteren en zich er kan vermenigvuldigen, en dat met 10.000 maal verhoogde virale groei en driemaal verhoogde dodelijkheid, althans bij ‘menselijke muizen’ met menselijke SARS-receptoren op luchtwegcellen.

2.4 In 2018 legden WIV en partners een subsidievoorstel voor aan de VS National Institute of Health (NIH) om meer nieuwe chimere SARS-achtige coronavirussen te construeren, gericht op chimeren die het natuurlijke virus-stekel-gen (spike) vervangen door nieuwe stekel-genen die coderen voor stekels met hogere bindingsaffiniteiten voor menselijke cellen (en dus makkelijker besmetten).

2.5 Ook in 2018 legden WIV/partners in een VS-DARPA-subsidievoorstel (Defense Advanced Research Projects Agency) voor om nieuwe “consensus” SARS-achtige coronavirussen te construeren om een ​​furine-splitsingsplaats (FCS; Furine Cleaving Site) in te voegen op de stekel-S1/S2-grens, en wel om dit te doen door het samenstellen van zes synthetische genoomsegmenten.

2.6 In 2017-19 heeft WIV nieuwe SARS-achtige coronavirussen geconstrueerd/gekarakteriseerd op bioveiligheidsniveau 2, een bioveiligheidsniveau dat duidelijk ontoereikend is voor het werken met versterkte (enhanced) Potentiële Pandemische Pathogenen (ePPP), en een biobeveligingsniveau dat eveneens duidelijk ontoereikend is om virussen met het besmettings-eigenschappen van SARS-CoV-2 te kunnen controleren.

2.7 Dan, in 2019, verschijnt ineens op de drempel van Wuhan/WIV een nieuw SARS-achtig coronavirus met een stekel met hoge bindingsaffiniteit, Furine-Splitsingsplaats (FCS) op stekel-S1/S2 en een genoom met restrictieplaatsen voor genoom-assemblage met zes synthetische segmenten, een virus met de kenmerken van de VS/NIH- en DARPA-voorstellen van 2018… Hoe bijzonder!

2.8 SARS-CoV-2 is de enige van de ruim 870 bekende SARS-achtige coronavirussen die een FCS bevat. Nochtans sluit dit kenmerk natuurlijke oorsprong niet uit, maar kan gemakkelijker, véél gemakkelijker, worden verklaard door de oorsprong in het Wuhan-lab. Vooral omdat het VS-DARPA-voorstel juist expliciet voorstelde om een ​​FCS in te voegen.

2.9 De FCS van SARS-CoV-2 heeft een zeer ongebruikelijk codongebruik voor SARS-gerelateerde coronavirussen van vleermuizen.

Codon is een drietal opeenvolgende nucleotiden in het messenger-RNA (mRNA), die elk een bepaald aminozuur specificeren bij de codering van genetische informatie. [4,5]

Dit sluit natuurlijke oorsprong niet uit, maar kan gemakkelijker – véél gemakkelijker – worden verklaard door een oorsprong uit een laboratorium.

2.10 De FCS van SARS-CoV-2 heeft een 8-van-8 aminozuursequentie-identiteit met de bekende FCS van *menselijk* ENaCa (epitheliale natriumkanaal α-subeenheid (ENaC-α)). Ook dit sluit natuurlijke oorsprong niet uit, maar kan gemakkelijker, véél gemakkelijker, worden verklaard door lab-oorsprong.

2.11 Het genoom van SARS-CoV heeft BsmBI- en BsaI-locaties die consistent zijn met de assemblage uit zes segmenten. Dit sluit natuurlijke oorsprong niet uit, maar kan gemakkelijker worden verklaard door lab-oorsprong. Vooral sinds 2018, toen, naar nu blijkt, het VS-DARPA-voorstel expliciet meldde om zes segmenten samen te stellen en BsmBI te gebruiken. [6]

2.12 Sinds 2020, en tot heden, hebben WIV en zijn oprichters/partners van de EcoHealth Alliance informatie achtergehouden, feiten verkeerd voorgesteld en onderzoek belemmerd ook hadden ze, zeker als het geen verband hield met de herkomst van het virus, door medewerking aan onderzoek gemakkelijk hun naam kunnen zuiveren.

‘Smoking Gun’ en ‘Vingerafdrukken’ in de publiciteit

Overzicht van de publiciteit.

Onze opinie op de onthullingen met oa enige volgende stappen.

Bijvoorbeeld een petitie in NL/EU naar voorbeeld @BioSafetyNL voor deelstaten in de VS?

[1] https://usrtk.org/covid-19-origins/visual-timeline-proximal-origin/
[2] https://usrtk.org/covid-19-origins/scientists-proposed-making-viruses-with-unique-features-of-sars-cov-2-in-wuhan/
[3] https://twitter.com/R_H_Ebright/status/1749817018101141983
[4] https://nl.wikipedia.org/wiki/Codon
[5] https://nl.wikipedia.org/wiki/Codongebruik
[6] https://twitter.com/BiosafetyNow/status/1749673037824184586