De Volkskrant boost het beleid van groepsimmuniteit

Volkskrant analyse Maarten Keulemans

“Alweer een covidbooster op komst: heeft dat nog zin?”

Vanaf 2 oktober gaat Nederland eindelijk weer vaccineren met boosters tegen het coronavirus. Een jaar na de vorige ronde, terwijl bekend is dat bescherming tegen ernstige ziekte door vaccinatie of eerdere infectie al vervaagt na 6 maanden (zie bv. Bobrovitz e.a. in de Lancet). Zelfs nu nog wil de overheid lang niet iedereen die vaccinatie geven, zoals blijkt uit communicatie hierover. Maarten Keulemans, de lakei van het Nederlandse groepsimmuniteitsbeleid, vindt het echter nodig om andermaal de impact van de pandemie te bagatelliseren, het sluimerende wantrouwen bij de gemiddelde Nederlander te voeden en de antivax-beweging een flinke boost te geven.

De uitgebreide “analyse” in de Volkskrant van 19 september (lees zonder betaalmuur) is pure propaganda en desinformatie. Het staat vol met quotes van de lokale medische elite, de steunpilaren voor het landelijke groepsimmuniteitsbeleid. Er wordt selectief uit wetenschappelijke artikelen geciteerd die de beoogde conclusies ondersteunen of althans, lijken te ondersteunen.

Al in de eerste alinea staat een fout: omikronvariant XBB.1.5 waartegen het nieuwe vaccin gericht is, is inmiddels vrijwel verdwenen in Nederland. De nu dominante variant EG.5 is ook geen subvariant van XBB.1.5, maar van XBB.1.9. Ook het RIVM weet dat.

In het hele artikel staat slechts één feit waar we het over eens kunnen zijn: “We weten dat de kans op ziekenhuisopname en sterfte is gedaald door vaccinatie en eerdere infecties en dat die voor omikron lager is dan voor eerdere virusvarianten” (uitspraak van Susan van den Hof van het RIVM). Dat weten we inderdaad, en daar hoeven we ook geen literatuuronderzoek voor te doen. Vergelijk daarvoor de dagelijkse ziekenhuisopnames voor Covid19 met de besmettingscijfers o.b.v. de rioolwatermetingen. Op Corona Lokaal staan de betreffende grafieken zelfs onder elkaar, bv. t/m 22/9:

Qua besmettingen zien we na de delta-golf in november 2021 zeker 6 omikron-golven, stuk voor stuk enorme uitbraken, gemiddeld 2x zo heftig als de delta-golf. De corresponderende pieken in de ziekenhuisopnames zijn echter ruim 2x zo laag als die bij delta. “Hoera, covid door omikron is voortaan mild!” MILD?? 3 vragen:

  • Q: Is de initiële infectie met omikron mild?
    A: NEE! Tijdens uitbraken 100-250 ziekenhuisopnames per dag is NIET mild.
  • Q: Blijven ernstige gevallen zo “beperkt” als nu, ook bij volgende uitbraken?
    A: Daar is geen enkele garantie voor te geven, bij deze massale besmettingen muteert het SARS-2 virus als een gek. Nu is een nieuwe variant in opmars die enorm verschilt van de huidige omikronvarianten: BA.2.86 (“Pirola”), en waartegen vaccins en eerdere besmetting nauwelijks zullen beschermen. Misschien is het wel net zo virulent als delta, wie weet? Recent zijn in Europa en in Nederland veel jonge mensen opgenomen met ernstige longontsteking. Griep, in september? Of Covid?
  • Q: Zijn de ziekenhuisopnamen bij infectie met SARS-2 wel een goede maat om de ernst van een uitbraak vast te stellen?
    A: Nee! De symptomen in de eerste 2 weken na infectie zijn bij lange na niet het grootste probleem. Een veel groter risico wordt gevormd door Long Covid, waarbij de patiënt weken, maanden of zelfs jaren later ernstige klachten kan krijgen. Covid19 blijkt een systeemziekte te zijn die vrijwel alle organen in het lichaam kan aantasten (bloedvaten, hart, longen, lever, nieren, hersenen…). Het SARS-CoV-2 virus blijkt persistent te zijn, kan zich lange tijd verbergen en dan ineens toeslaan. Dan volgt extreme vermoeidheid, verwardheid, dementie, beroerte, hartaanval, invaliditeit of: de dood.

De enige correcte maat voor de ernst en de impact van de pandemie is de oversterfte. AlleBurgers laat in elk weekbericht zien (bv. weekbericht 2023-36) dat Nederland sinds het begin van de pandemie extreme oversterfte kent, tot op heden 110.000 méér sterfgevallen dan verwacht. De enige verklaring voor die continue oversterfte is de Covid19 pandemie.

Er zijn intussen complete wetenschappelijke boekwerken over de impact van Long Covid volgeschreven. Susan van den Hof zou dit moeten weten, maar net als haar voorganger Jaap van Dissel zwijgt ze hierover.

Maarten Keulemans weet het natuurlijk ook. Maar terwijl alle wetenschappelijke studies tot de conclusie komen dat minimaal 10%, maar waarschijnlijk wel 30-50% van de covid-infecties leidt tot Long Covid, meent Maarten Keulemans een Duits onderzoek onder zo’n 45000 patiënten te moeten presenteren waaruit zou blijken dat het aantal Long Covid gevallen t.g.v. een omikron-infectie lager uitvalt: 11-16%. Voor mensen die hersteld zijn van een eerdere corona-infectie loopt dit zelfs nog verder terug tot 0,5-2%.

De centrale tabel 2 waarin deze vergelijkingen gepresenteerd worden is:

Hier zou uit blijken dat Long Covid bij het Wildtype Coronavirus (waarmee de pandemie in 2020 begon) wel 52% van de geïnfecteerden trof. Bij Alpha was dat al wat minder (42-47%), bij Delta weer minder (23-27%) en bij Omicron nog minder (11-16%). En inderdaad, na eerdere infectie slechts 0,5-2%.

Wel toevallig: hoe ouder de variant, des te minder Long Covid. Ofwel: hoe langer geleden de besmetting was, hoe vaker het tot Long Covid heeft geleid. Maar wacht eens: Long Covid was toch een lange termijn ziekte, die zich pas vele maanden na infectie kan manifesteren? Hoe lang hebben de onderzoekers bijvoorbeeld bij de omikron-infecties gewacht tot Long Covid aan het licht trad?

Het onderzoek werd afgesloten in juni 2022, terwijl omikron pas in januari 2022 opkwam. Pas 1 maand na infectie kan Long Covid geconstateerd worden. Dus er zijn maximaal 5 maanden beschikbaar voor Long Covid om zich te manifesteren. Gemiddeld over alle omikron-infecties misschien nog geen 2 maanden, want de BA.2 golf piekte in maart. Dan is het niet vreemd dat maar in 11-16% van de gevallen LC geregistreerd is. Als er ook nog een eerdere infectie doorlopen is blijft er nóg minder tijd over om LC te ontwikkelen.

In maart 2023 is een onderzoek gepubliceerd van Yan Xie, Taeyoung Choi & Ziyad Al-Aly over het aandeel patiënten dat Long Covid kreeg na infectie. Dit onderzoek liep tot van januari tot december 2022 (alleen omikron-besmettingen) en volgde een cohort van meer dan 330.000 mensen in de VS. Ziyad Al-Aly c.s. keken wél naar de correlatie tussen het moment van infectie en de manifestatie van Long Covid-verschijnselen. Een belangrijk resultaat is onderstaande grafiek:

Hierin is te zien dat de kans op Long Covid gestaag oploopt van 0 op dag 30 (pas daarna is officieel sprake van LC) tot 18% na 6 maanden. De curve vlakt enigszins af, maar naar verwachting wordt de kans steeds hoger tot zeker 12 maanden. De toekomst zal leren hoe hoog de kans op Long Covid bij omikron uiteindelijk wordt, maar de vooruitzichten stemmen niet gunstig. Dit ziet er niet goed uit, al is een lichtpuntje dat behandeling met Paxlovid (Nirmatrelvir) wel wat schijnt te helpen (de blauwe lijn in de grafiek).

Positieve ontwikkelingen brengen is natuurlijk goed, maar als valse profeten te hooi en te gras twijfelachtige onderzoeken presenteren als goed nieuws dan is dat absoluut verwerpelijk en een grote schande. Het is misleiding, en omdat het waarschijnlijk bewust gebeurt is het desinformatie. In een pandemie geldt het voorzorgprincipe: neem maatregelen voor het worst-case scenario, want een pandemie loopt anders gegarandeerd uit de hand! Zie de pandemie-regels van de Goede Pandemie Praktijk (GPP).

En die vaccinatie, moeten we die nemen? Jazeker! Iedereen die het vaccin kan krijgen wordt geadviseerd het zo snel mogelijk te halen. Ook al zullen vaccins ons niet uit deze pandemie krijgen, en ook al is dit mRNA XBB.1.5 vaccin zeker niet het best mogelijke, het is altijd beter om enkele maanden wat beter beschermd te zijn. Tenzij het u een vals gevoel van bescherming zal geven…

Maar nog belangrijker dan vaccineren is het breed invoeren van niet-farmaceutische preventiemaatregelen: frequent testen, isoleren indien positief, ventilatie en hepa-filters in openbare gebouwen, goede maskers (ffp2) in drukke situaties en binnenlocaties. Immers met preventie wordt de verspreiding van Covid19 beperkt, dat is onze exit-strategie. Zie ons plan om in te dammen, of het recente plan van the World Health Network.

1 reactie

Reacties zijn gesloten.