PANDEMIE-regels

MOTTO: Het virus concurreert als een multinational.

De enige manier om het virus uit te bannen is denken en handelen als een multinational

WET; de enige echte, de Wet van de Grote Getallen

REGELS; 15 regels, proactief en doelgericht

De wet van de grote getallen is de enige wet.

De 15 regels (R) beheersen de pandemie, en kunnen het virus elimineren:

 1. Infecties zijn de enige drijvende kracht van de pandemie
 2. Het virus kenmerkt zich door (ontstopbare) exponentiële groei
 3. Preventie voorkomt exponentiële groei
 4. Timing en intensiteit maatregelen:
  1. Opschalen; preventief, tijdig en snel, en voldoende hard
  2. Afbouwen; langzaam en voorzichtig.
 5. Wanneer je meer besmettingen vermoedt, wacht dan niet op meer of betere informatie. Handel uit voorzorg!
 6. Als de besmettingen vermoedelijk verminderen, wacht dan op meer gegevens en betere informatie. Handel voorzichtig en met voorzorg!
 7. Breng eerst een klein offer aan de economie en het reizen. Profiteer daarna van snel herstel en groei (China, Japan, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland)
  1. Focus op de overgrote stille meerderheid van de bugers die het juiste doet. Zeker als ze duidelijke begeleiding en ondersteuning krijgt…
  2. Focus niet op enkele individuen die iedere sociale actie afwijzen. Ze worden opgehitst door twijfelzaaiers die uit zijn op onrust en winstbejag.
   Zij krijgen uit winstbejag een platform van de media, en worden dus vele malen groter gemaakt dan ze in werkelijkheid zijn
 8. Pandemieën zijn dynamisch
  1. Snelle actie kan de omstandigheden verschuiven van een verliezend spel naar een winnend spel
  2. Balans tussen tegenkrachten kan niet worden gehandhaafd
 9. We mogen geen beleid accepteren als:
  • “het virus er doorheen jagen” of,
  • “We moeten leren leven met het virus”
 10. We kunnen het virus elimineren.
  En alles wordt weer normaal
  (Beste strategische optie vanwege sterfgevallen, gezondheid, economie en welzijn/vrijheden)

  1. Goede pandemie-praktijken zoals Maskers, Test-Trace-Isolatie-Quarantaine (TTIQ), Schone Lucht, stoppen de overdracht volledig.
  2. Zoals we hebben gezien, vertrouw er niet op dat hightech vaxx/booster een wondermiddel is.
 11. Het virus in de eerste plaats beschouwen als een medisch probleem is volstrekt verkeerd.
  Medici dienen zich te beperken tot hun discipline.
 12. Er is géén individuele verantwoordelijkheid voor het voorkómen van de eigen infectie.
 13. Het virus kan alleen worden verslagen via een collectieve inspanning.
  Gebaseerd op actie van de gemeenschap.
  Gestimuleerd door leiders die duidelijke informatie verstrekken. En een volksgezondheidssysteem gericht op preventie en voorzorg.
 14. Vertel de echte waarheid aan de burgers. Burgers, spreek de macht aan. Vertel ze de waarheid, vraag hen verantwoordelijkheid te nemen. Dit ligt aan de basis van alle regels.