Wereldwijde consensus covid

Over specifieke acties voor de verdere bedreiging van de volksgezondheid. #endCOVID19 artikel

@nature Multidisciplinair panel van 386 academici, gezondheids-, NGO-, overheids-, en andere experts uit 112 landen/regio’s.

A multinational Delphi consensus to end the COVID-19 public health threat

Na bijna drie jaar gefragmenteerde mislukte wereldwijde en nationale reacties, is het nu tijd voor actie vanuit de hele samenleving. Actie met bewezen preventiemaatregelen voor de volksgezondheid, en met financiële steunmaatregelen, als aanvulling op vaccinatie.

A multinational Delphi consensus to end the COVID-19 public health threat

Tot september 2022 zijn er meer dan 620 miljoen officiële gevallen van COVID-19 en meer dan 6,5 miljoen doden gemeld, hoewel schattingen van het sterftecijfer oplopen. Zo schatten wij e.a. eerder ~31 miljoen oversterfte en ~310miljoen Long Covid.

Al lang is Covid-19 naar voren gekomen als een ernstige chronische aandoening met een aanzienlijke ziektelast, zonder voldoende begrip en passende preventieve of curatieve oplossingen.

Héroes médicos: 198 caídos en la lucha

Om een ​​wereldwijde consensus te bereiken over deze aanhoudende problemen, is een Delphi-onderzoek uitgevoerd met een multidisciplinair internationaal panel van 386 experts.

Deze consensusverklaring en aanbevelingen dienen voor besluitvorming voor het stoppen van COVID-19 als bedreiging voor de volksgezondheid en duurzamere hervatting van sociale-, culturele-, religieuze-, politieke-, gezondheids-, economische-, en onderwijsactiviteit, met minder last voor kwetsbare bevolkingsgroepen.

Reactie Alleburgers

1. Het merendeel van de burgers is het vertrouwen in de overheid kwijtgeraakt.

Er is nauwelijks neiging tot prosociaal gedrag; de voorwaarde om het risico van covid te mitigeren.

2. Bijna drie jaar wordt het kabinet geconfronteerd met een zelfgekozen, onvermijdelijk én zeer groot risico.

Een politiek risico dat de burger niet wil nemen, want de maatschappelijke impact is voor ons.

3. Wij willen het virus indammen en terug naar een normaal leven.

  • Wij willen de ~90.000 doden met respect herdenken.
  • Wij willen alle noodzakelijke zorg voor de honderduizenden longcovids.
  • Wij willen bescherming voor de kwetsbaren; dat zijn wij allemaal; alle burgers

Zie ook onze eerdere oproep: https://alleburgers.nl/issues/algemeen/oproep-aan-de-wereld-onderdruk-elimineer/