Brief aan de WHO

1. Doelstelling

Wij, wereldburgers, verzoeken de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het overtuigende wetenschappelijke bewijs te erkennen dat SARS-CoV-2 zich via aërosoltransmissie (“in de lucht” / airborne) verspreidt en dringen er bij de WHO op aan om onmiddellijk duidelijke aanbevelingen te formuleren en initiëren, die mensen in staat te stellen om zichzelf te beschermen.

In de vroege stadia van de pandemie heeft de WHO krachtig gecommuniceerd dat COVID-19 niet via de lucht werd overgedragen, en noemde het “verkeerde informatie” (28 maart, “FEIT: COVID-19 is NIET airborne”). Die boodschap werd luid en duidelijk over de hele wereld gehoord en raakte vrij veel mensen verankerd in het begrip over de transmissieroutes van het virus. Het heeft nog steeds invloed op mitigatiestrategieën, ondanks dat de WHO dit standpunt sindsdien heeft afgezwakt en nu erkent dat overdracht van SARS-CoV-2 via de lucht, hoewel niet van groot belang, mogelijk is.

De WHO heeft enkele updates aangebracht in haar praktische richtlijnen, die voortkwamen uit de beperkte erkenning van transmissie via de lucht. Zelfs de beperkte bijgewerkte richtlijnen van de WHO zijn echter niet goed gecommuniceerd of uitgelegd aan het publiek. Het gebrek aan duidelijkheid en urgentie van de WHO met betrekking tot transmissie via de lucht heeft ertoe geleid dat burgers, en degenen die een belangrijke beleidsrol vervullen, ervan uitgaan dat aanvullende voorzorgsmaatregelen niet nodig zijn. We weten dat dit fout is. We weten dat handen wassen, afstand nemen en mondmaskers niet genoeg zijn.

De WHO heeft de plicht om alle relevante en beschikbare wetenschappelijke informatie aan de wereld te communiceren. Volksgezondheidsautoriteiten zouden als reactie hierop hun praktische richtlijnen moeten aanpassen zodat er meer voorlichting en aandacht komt om het risico van overdracht via de lucht te beperken. De WHO moet duidelijk uitleggen waarom ventilatiemaatregelen nodig zijn en haar richtlijnen updaten om mondmaskers aan te bevelen, zelfs als fysieke afstand binnenshuis kan worden gehandhaafd. De dubbelzinnigheid van de WHO zaait verwarring en veroorzaakt ernstige schade door de wereldwijde COVID-19-reactie te vertragen.

Overdracht via de lucht van SARS-CoV-2 is een feit. Als gevolg hiervan hebben sommige landen het al erkend. In veel andere landen nemen geïnformeerde mensen al maatregelen om hun families en dierbaren te beschermen. Niet iedereen heeft echter dezelfde middelen of toegang tot informatie. De enige manier waarop beschermingsmaatregelen de hele bevolking in gelijke mate kunnen bereiken, is via nationale en lokale autoriteiten, waarvan de meeste de aanbevelingen van de WHO volgen. Gezien deze feiten draagt ​​het gebrek aan duidelijke richtlijnen van de WHO bij aan toenemende sociale ongelijkheid.

2. Actie gevraagd

Wij, burgers van over de hele wereld, vragen de WHO om:

  1. Erken duidelijk dat SARS-CoV-2 wordt overgedragen via aerosolen, zowel in de directe nabijheid als via gedeelde lucht in de binnenruimten. Dit komt overeen met overweldigend bewijs en volgt het voorzorgsbeginsel.
  2. Met urgentie, in overleg met multidisciplinaire experts, richtlijnen ontwikkelen om de overdracht van SARS-CoV-2 via de lucht te verminderen. Deze richtlijnen moeten gaan over het dragen van geschikte mondneusmaskers die goed om het gezicht passen en die binnenshuis moeten worden gedragen omdat er geen veilige afstand is in gedeelde binnenruimten; hoe natuurlijke en mechanische ventilatie te verbeteren, evenals luchtzuivering; en het gebruik van CO2-meters om te weten of we voldoende ventileren.
  3. Werk met urgentie de richtlijnen bij voor persoonlijke beschermingsmiddelen die moeten worden gebruikt door werknemers met een hoog risico, met name in zorginstellingen en verpleeghuizen waar de verspreiding van SARS-CoV-2 niet alleen de werknemer treft, maar ook patiënten en kwetsbare groepen. Er moet ten minste een op pasvorm getest N95 / FFP2-masker worden aanbevolen. Het niet erkennen van de overdracht van SARS-CoV-2 via de lucht heeft ertoe geleid dat gezondheidswerkers onbeschermd zijn.
  4. Gebruik het WHO-platform om deze berichten duidelijk en snel te communiceren aan het publiek, aan overheden en aan nationale en regionale gezondheidsinstanties, zodat ze onmiddellijk kunnen handelen om levens te redden. Start een wijdverbreide voorlichtingscampagne om overdracht van SARS-CoV-2 via de lucht te voorkomen, waarbij alle mensen over de hele wereld worden geïnformeerd over hoe het virus zich door de lucht verspreidt en buitenactiviteiten zoveel mogelijk worden gepromoot. Verwijder eerdere beweringen van het tegendeel. Tegenstrijdige berichten kosten levens en verzwakken de bestrijdingsstrategieën.
  5. Ten slotte moet de WHO diplomatieke druk uitoefenen op regeringen en nationale autoriteiten die hun openbare aanbevelingen niet aanpassen aan wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen, en zo de gezondheid en het leven van hun burgers in gevaar brengen.