Desinformatie

Great Barrington Declaration

De opkomst van het internet vanaf de jaren 90 in de vorige eeuw, en universele toegang tot sociale media vanaf 2000 hebben aanvankelijk de verwachting gewekt dat de grote wereldproblemen aangepakt en opgelost kunnen worden, omdat goede informatie universeel beschikbaar is en iedereen kennis kan nemen van meningen en gevoelens wereldwijd. Dat is helaas een illusie gebleken. De commercie en met name kapitaalkrachtige multinationals hebben in sneltreinvaart de controle over alle informatiestromen overgenomen, en desinformatie, complottheorieën en zelfs pseudowetenschap vieren hoogtij.

We hebben dat op grote schaal zien gebeuren bij de klimaatcrisis. Al in 1960 was wetenschappelijk vastgesteld dat onbeperkt groeiende uitstoot van koolstofdioxide door verbranding in energiecentrales, fabrieken en (o.a. auto-) motoren zou leiden tot opwarming van de aarde en ernstige klimaatschade. Toch werd niet ingegrepen omdat voortdurend twijfel werd gezaaid door met name de grote oliemaatschappijen, die hiervoor zelfs de steun van bekende wetenschappers en wetenschappelijke instituten kochten.

Hetzelfde is gebeurd met de aanpak van Covid-19 pandemie. In februari 2020 verklaarde de WHO (World Health Organisation) Covid-19 tot klasse A infectieziekte en werd de pandemie officieel erkend. Aanvankelijk was nog niets bekend over vaccins of medicijnen om de pandemie te bestrijden. Enige alternatief was het beperken van de verspreiding door risicovolle contacten te verminderen, quarantaine en testen / isoleren van zieken. In de westerse wereld was echter veel weerstand om collectieve preventieve maatregelen te nemen, zeker als die raakten aan fundamentele vrijheden. Daarop liep de situatie in veel westerse landen al snel volkomen uit de hand (USA, UK, maar óók in Nederland), waardoor alsnog ingrijpende maatregelen genomen moesten worden zoals lockdowns.

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk waren captains of industry ervan overtuigd dat de economie enorm te lijden had, niet van de zich snel verspreidende ziekte en resulterende sterfte, maar juist van de maatregelen. In oktober 2020 werd een conferentie belegd door het American Institute for Economic Research, een libertaire, pseudowetenschappelijke denktank. Deze conferentie werd in Barrington, Massachusett gehouden. Onder leiding van initiatiefnemers Gupta, Bhattacharya en Kulldorf werd een verklaring opgesteld. Deze werd gepubliceerd als open brief, omdat verwacht werd dat geen enkel wetenschappelijk tijdschrift het stuk, feitelijk pseudowetenschap, zou publiceren. De verklaring, die wereldwijd bekend is geworden als de Great Barrington Declaration (GBD) is desondanks wel door bijna een miljoen mensen getekend, zie onderstaande kaart.

Wereldkaart met aantallen ondertekenaars per land, waarin USA, UK en BRD sterk vertegenwoordigd blijken

In de verklaring werden de maatregelen tegen verspreiding van de pandemie verworpen als strijdig met verworven vrijheden en schadelijk voor de economie. De gevolgen van ziekte en dood werden gebagatelliseerd en er was een sterk pleidooi om de pandemie onbelemmerd uit te laten razen. Daarbij zouden kwetsbare groepen geïsoleerd moeten worden. Wie dat waren en hoe die groep geïsoleerd kon worden was niet duidelijk. Wel werd de verwachting uitgesproken dat binnen enkele maanden de pandemie vanzelf zou stoppen omdat groepsimmuniteit (herd immunity, dus eigenlijk kudde-immuniteit) bereikt zou worden.

Een aantal westerse landen, waaronder de USA, het UK, Zweden en Nederland, heeft deze aanpak werkelijk toegepast. Inmiddels is duidelijk waar dit toe geleid heeft:

  • meer dan 7 golven van massabesmettingen wereldwijd
  • een stortvloed aan virusvarianten door mutatie, die steeds besmettelijker en vaak gevaarlijker bleken
  • meer dan 7 miljoen geregistreerde Covid-doden
  • in veel landen ontelbare miljoenen Long Covid-gehandicapten en (vaak) -arbeidsongeschikten
  • beschadigde economieën in alle landen waar maatregelen tot een minimum beperkt werden (in Nederland: ernstige inperkingen van Openbaar Vervoer, zorg en onderwijs)
  • groepsimmuniteit is totaal onhaalbaar gebleken, zelfs na de introductie van effectieve vaccins

John Snow memorandum

Gelukkig kwam er een tegenbeweging op gang in de wetenschappelijke wereld. In het gezaghebbende medische vakblad The Lancet werd een verklaring gepubliceerd, óók in oktober 2020. Deze is ondertekend door meer dan 7000 wetenschappelijke experts wereldwijd, en bekend geworden als het John Snow memorandum. Hierin werd juist opgeroepen om de pandemie serieus te nemen en zoveel mogelijk preventieve maatregelen te nemen om de pandemie in te dammen. Testen – traceren – isoleren, quarantaine, gebruik van mondneusmaskers speelden hierin een belangrijke rol.

De corresponderende website wordt momenteel omgebouwd tot een platform van degelijke wetenschappelijk gefundeerde informatie over de pandemie. Dat Covid-19 een uiterst gevaarlijke systeemziekte is, die zich door de lucht verspreid wordt pakkend weergegeven in de video op de website. Een deel van de ondertekenaars van het John Snow memorandum hebben in het British Medical Journal in januari 2022 een internationale oproep gepubliceerd om te komen tot een vaccins+ strategie: wereldwijde vaccinatie met eerlijke distributie van vaccins, maar ook overal zorgen voor gezonde lucht door ventilatie en (hepa-)filters, en gebruik van mondneusmaskers waar veel mensen binnen samen moeten komen.

Brownstone Institute

Ondanks het feit dat de verderfelijke gevolgen van de “let it rip” aanpak van al twee jaar lang overduidelijk zijn, en daar brede wetenschappelijke consensus over is, wordt het gedachtegoed van de Great Barrington Declaration nog steeds uitgedragen. Inmiddels is een wereldwijd netwerk ingericht van pseudowetenschappers en invloedrijke maatschappelijke en industriële organisaties, die trachten de discussie te beïnvloeden (zie figuur hieronder). Erger nog, deze desinformatie wordt gretig opgepakt en misbruikt door neoliberale facties en (extreem-)rechtse groeperingen, die inspelen op de weerstand in de westerse wereld om ook maar iets van hun verworven rechten op te geven voor het algemeen welzijn. In Nederland vallen bijvoorbeeld Viruswaarheid, de Buiten-Parlementaire Onderzoekscommissie (BPOC) en De Vierde Golf daaronder.

Grafische weergave van een breed netwerk van invloedrijke groeperingen, personen en instituten ter verspreiding van het GBD gedachtegoed, gegroepeerd om het Brownstone Institute

De drie initiatiefnemers van de GBD (Gupta, Bhattacharya en Kulldorf) werken intussen samen met het Brownstone Institute. Dit is een rechtse, bevooroordeelde, conservatief-libertaire organisatie met wijde vertakkingen over de hele wereld perspectief. Hun artikelen zijn onwetenschappelijk, feitenvrij en promoten desinformatie over Covid-19. Zij kunnen gezien worden als de opvolger van de GBD-groep.

The Brownstone Institute advocates for libertarian government and Austrian economic theory. They claim to be “the spiritual child of the Great Barrington Declaration.”