Analyse Crisissituatie Kinderen / Scholen Nederland

VEILIGE SCHOLEN

#AlleBurgers wenst effectief beleid via #VeiligeScholen en #VoorWeinigCovid

We zijn zeer verontrust en willen een volledige brief en (preventieve) maatregelen, adequate getimed en met de juiste intensiteit, van de ministers Slob (OCW) en De Jonge (VWS).

De situatie in de VS, VK en andere landen is kritiek met grote impact op kinderen, scholen, de gezondheidszorg en speciaal ziekenhuizen

De urgentie blijkt er uit dat in het weekend van 19 september in diverse landen nieuwe politieke standpunten zijn bepaald.

Verzoek

Graag ons verzoek nu te bezien in reactie op de analyse hieronder van ons internationaal netwerk:

World Health Network (WHN)
USA Covid Action Group
IndependentSage
Zusterorganisaties in binnen- en buitenland

Conform framework van WHN#veiligonderwijs preventie maatregelen

Aanleiding

Momenteel zien we:

  • Chaotische situaties op scholen
  • Verregaande versoepelingen van het kabinet
  • Reacties van OMT-leden tegen logica en ethiek van risicomanagement, internationale praktijk en wetenschap in.

Het originele John-Snow Memo schetste de gevaren van een (NL) strategie van groepsimmuniteit door infectie. Kabinet heeft besloten de meeste inperkingen te laten varen. Dat betekent dat ca 3-4 mln kinderen en kwetsbaren worden blootgesteld aan infecties en de gevolgen ervan.

Analyse en Overwegingen

Het Memo Scholen (The Lancet) is de basis voor #AlleBurgers en partners om verschillende overheden op te roepen met spoed van koers te veranderen.

Deze regeringen stellen: “Vaxx heeft de sterke link tussen infectie, zh-opnames en sterfte verbroken”.

AlleBurgers vindt het NL-besluit om de beperkingen te schrappen gevaarlijk en voorbarig.

Exponentiële groei blijft de komende maanden te verwachten omdat onvoldoende groepsimmuniteit via vaccinatie wordt bereikt.

Te veel mensen lopen een reëel risico omdat de huidige werkelijke dagelijkse besmettingen zijn te schatten op 10-15.000.

Onbeperkte virusoverdracht zal onevenredig grote gevolgen hebben voor niet-gevaccineerde kinderen/jongeren die al veel hebben geleden van foute aannames OMT/KabinetEr dreigt een generatie te komen die sociaal-economisch achterblijft door chronische gezondheidsproblemen

De hoofdoorzaak van de onderwijsproblematiek is virustransmissie, niet isolatie van kinderen. OMT (kinder-)artsen vechten dit ten onrechte aan met anekdotisch bewijs.Niet isoleren van die kinderen is verkeerd (via arbitraire keuzes of imperfecte sneltesten).

Strikte maatregelen op scholen, naast maatregelen om de virusoverdracht in de gemeenschap laag te houden, en uiteindelijk vaxx van kinderen, zullen ervoor zorgen dat (sociaal kwetsbare) kinderen veilig naar school kunnen gaan.

Door het virus rond te laten gaan, ontstaat er een stuwmeer aan infecties, wat de verspreiding verder zal versnellen.

Modelgegevens suggereren dat ‘losse’ strategieën (NL, VK, VS, SWE) een vruchtbare voedingsbodem zijn voor nieuwe vaxx-resistente varianten.

AlleBurgers ziet al nieuwe mutaties van varianten in deze regio ontstaan. Dit zou letterlijk iedereen in gevaar kunnen brengen.

De link tussen besmettingen en zh-opnames is nog steeds niet verbroken.

Het abjecte mitigatiebeleid van de overheid zal dus een rampzalig effect hebben op de (al tekortschietende) zorg, en op uitgeputte medewerkers. Kwetsbaar door jarenlange kostenbesparingen.

Kansarme gemeenschappen zijn meer blootgesteld aan het virus, en lopen meer risico door COVID-19
Dit beleid zal essentiële werknemers, de meest kwetsbaren, en gemarginaliseerde groepen onevenredig zwaar blijven treffen. De maatschappelijke ongelijkheid neemt daardoor toe.

Conclusie

De risico’s zijn groot. Vaccinaties staan voor de deur.
Het aankondigen van een aanpak die hoge infectieniveaus tolereert, is derhalve niet alleen onethisch, maar ook volstrekt onlogisch.

Het Alternatief

De overheid zou versoepelingen moeten uitstellen totdat iedereen, incl. kinderen en jongeren, gevaccineerd kunnen worden, en de immuniteit voldoende hoog is (ca 90%).

Daarbij komt dat scholen niet veilig zijn, vooral voldoende ventilatie (CO2-monitors, luchtfilterapparatuur) en tussenruimte (bv kleinere klassen).

Het zou vreemd zijn dat NL een pakket maatregelen neemt op het gebied van de volksgezondheid dat internationaal sterk afwijkt.

Toch is het zo.

Het geldt op de 1e plaats voor mitigatie. Géén van de beter presterende landen volgt die aanpak.

Het geldt op de 1e plaats voor mitigatie. Géén van de beter presterende landen volgt die aanpak.

Afwijkingen:

WHO (universeel masker dragen in binnenruimtes, zelfs voor gevaccineerden)

US CDC (adequate ventilatie en luchtfiltratie)

Independent SAGE (adequate grensquarantaine; test, traceren, isoleren, en ondersteuning).

De Beste Optie

AlleBurgers vindt dat iedereen kan en moet worden beschermd.

Eenvoudig principe; maakt dit najaar de kans op beperkingen of lockdowns het kleinst.

Dus de beste optie voor iedereen!

Het vereist timing en intensiteit van maatregelen; beslist NL’s zwakke punt.

Het Resultaat

Publikaties https://www.institutmolinari.org/2021/09/21/the-zero-covid-strategy-continues-to-protect-people-economies-and-freedoms-more-effectively 21-09-2021van onze partner ‘Institut Economique Molinari’ cs onder andere in The Lancet laten zien dat deze optie superieur is ten opzichte van die van ondermeer Nederland voor:

Aantal doden
Volksgezondheid, korte- en langere termijn
Economie
Vrijheden.