Covid19: een “griepje”?

Vergelijking Covid19 met influenza

Een veelgehoorde dooddoener is dat Covid nu vergelijkbaar zou zijn met de griep en “daar nemen we toch ook geen maatregelen tegen?” Dat er geen maatregelen zouden zijn tegen influenza is al betwistbaar, denk aan de jaarlijks terugkerende griepprik en de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen als er een jaar is met een extra hevige griepgolf.

Aan de andere kant is Covid19

  • veel heftiger dan influenza, met vaker ernstige klachten, ziekenhuisopnamen en een hogere mortaliteit (zie artikel van Al-Aly et al in The Lancet van december 2023). In de grafiek hieronder is het aantal ziekenhuisopnames in Engeland door Covid alleen in 2023 vergeleken met het totale aantal opnames in 2016 t/m 2023 voor influenza:
  • besmettelijker dan influenza, na mazelen is Covid19 de meest besmettelijke aerogene infectieziekte. R0 kan variëren tussen 5 en 15 afhankelijk van de variant, voor influenza is R0 1-2.
  • géén seizoensinfectie maar treedt het hele jaar door op (zie de analyse van TJ Radcliffe Covid Seasonality en figuur hieronder). Tina Hesman Saey legt in ScienceNews uit waarom Covid19 geen seizoensinfectie is.
  • veel vaker aanleiding tot langdurige chronische klachten, leidend tot invaliditeit, mentale aftakeling en onverwacht overlijden: Long Covid (zie grafiek van Al-Aly hieronder)
  • een vasculaire ziekte en multisysteemziekte die bijna alle organen in het lichaam aantast en kan leiden tot meer dan 200 verschillende aandoeningen!

Ter illustratie tonen we hier een vergelijking van ziekenhuisbezetting t.g.v. Covid19 met de jaarlijkse griepgolven in de winter.

Vergelijking van ziekenhuisbezetting door Covid19 (donkerblauw, vanaf maart 2020) en influenza (lichtblauw, smalle pieken ’s winters vanaf 2017) van Datagraver

Tenslotte kunnen we nog het aantal gemelde griepgevallen vergelijken met de berekende Covid19-besmettingen. We kunnen de absolute aantallen griepgevallen vinden in de wekelijkse meldingen van Nivel aan RIVM per 100.000. Niet alle meldingen blijken na testen echt influenza te betreffen, maar aan de andere kant zullen ook niet alle influenzagevallen gemeld worden. Het is in ieder geval de beste benadering die we hebben. Deze leidt tot het verloop in onderstaande grafiek.

Totaal aantal meldingen bij Nivel peilstations van influenza-achtig ziektebeeld, van 2019 week 40 t/m 2024 week 12

Dit ziet er toch beangstigend uit, met pieken tot 20.000 gevallen per week. Als we echter de Covid19-infecties o.b.v. de rioolwaarden omrekenen naar aantallen infecties per week, kunnen we die met de griepgevallen vergelijken, bij elkaar in één grafiek:

Het aantal influenza-infecties per week vergeleken met het aantal Covid19-infecties per week, vanaf 2020 week 40 t/m 2023 week 10

Let wel: hiermee willen wij dus niet griep bagatelliseren, influenza is en blijft een ernstige infectieziekte. Hiermee echter benadrukken we dat Covid19 nog vele malen ernstiger is en dat het negeren van deze infecties volstrekt onverantwoord is!

Als we eindelijk voldoende preventieve maatregelen nemen om Covid19 onder controle te krijgen, zoals verscherpen van de ventilatienormen, toepassen van hepafilters en far UV-lampen, regelmatige vaccinatie van het overgrote deel van de bevolking, thuiswerken waar mogelijk, en maskers op kritieke locaties, dan zullen we merken dat we binnen een jaar ook voorgoed van die nare influenza-epidemieën af zijn!