Brief aan 2e kamer Crisis Kinderen Scholen- 20 sept 21

Aan Voorzitter Tweede Kamer, mevrouw Bergkamp en Griffier, mevrouw Roos,

Allereerst, zijn wij, burgerbeweging http://alleburgers.nl, zeer ontevreden over het contact met onze Tweede Kamer en het ambtelijk apparaat onder leiding van uw griffier mevrouw Roos.

In de wereld werd de afgelopen week de impact van de CovidCrisis voor Kinderen/Scholen ten volle duidelijk. Exponentieel oplopende besmettingen, een instortende gezondheidszorg in delen van de VS en het VK. Ons internationale netwerk, The World Health Network luidde de noodklok en stelde direct een analyse op voor de leden, waaronder AlleBurgers in Nederland.

Wij hebben meteen contact opgenomen met de departementen VWS en OCW, en uw Tweede Kamer. Onze conclusie is dat ieder gevoel voor een crisissituatie ontbreekt, dat exponentiële groei, HET kenmerk van de pandemie totaal onbekend is. Met andere woorden; geen idee van risicomanagement in deze crisissituatie.

De crisisprocedures zijn afwezig, de mensen zijn onbeschoft of, erger nog, niet in staat te handelen. De verantwoordelijken zijn bij etentjes en dergelijken, en domweg onbereikbaar.

Ergo, ons vertrouwen in onze instituties is gezakt naar een absoluut dieptepunt. Dat is de context.

Maar het gaat uiteraard om onze (klein-)kinderen. Zij lopen een totaal onverantwoord risico.

Dit weekend is dat eens te meer duidelijk geworden. Naast de hierboven besproken dramatische situatie in de VS en het VK, verwijzen wij naar de actie en discussie over het beleid, “Laat het virus rondgaan” en “Kinderen zullen er weinig last van hebben in België (CO2-meters verplicht), Duitsland (ALLE politieke partijen, afgezien AfD, verklaren zich tegenstander van dit beleid), en het VK (discussie centreert zich rond instortende NHS en “Why They Want Us to Die”).

In de tijd dat u onbereikbaar was, crisismaatregelen had kunnen nemen, hebben AlleBurgers, met ons internationale netwerk, de analyse opgesteld die OCW/VWS al klaar zou moeten hebben. Wij doen die er in de bijlage bij.

Kortom:

Overwegende, de acute status van de CovidCrisis, met het grote risico voor onze (klein-) kinderen, en met het domino-effect in binnen- en buitenland (“Nederland Is Gevaar voor de Wereld”), met het trackrecord van één van de slechtst presterende landen in de wereld (itt de volstrekte, en in het parlement onweerlegde desinformatie van premier Rutte, met ‘bron Bloomberg’), met het weggeslagen vertrouwen in het kabinet en de CovidInstituties, zoals betrokken departementen VWS en OCW, RIVM, OMT, Coalitie, Oppositie en Tweede Kamer, terwijl er geen slagvaardig contact is te leggen vanuit alle burgers, de niet-meer zwijgende meerderheid, willen AlleBurgers U verzoeken, de in de bijlage opgenomen analyse, onder de aandacht te brengen bij ALLE relevante partijen, zodat daartoe geëigende (preventieve) crisismaatregelen, tijdig en met voldoende intensiteit, kunnen worden genomen.

Hoogachtend,

namens AlleBurgers

info@alleburgers.nl

BIJLAGE Analyse Crisissituatie Kinderen/Scholen Nederland