Brief van patiëntengroep Kinderen met LongCovid (KLC) aan OMT

Nederlandse patiëntengroep voor kinderen met LongCovid (KLC) schreef een brief aan het Outbreak Management Team (OMT) met vragen en opmerkingen t.a.v. Advies n.a.v. 146e OMT COVID-19.

Kunt u een m.b.t. de specifieke doelgroep: ‘kinderen’ een vertaling maken? Kunt u aangeven waarom u testen en isoleren en nadrukkelijke preventie niet nodig vindt voor kinderen.
En hoe kwetsbare kinderen (op school) zich nu tegen een COVID infectie moeten beschermen?
Wellicht is deze bron informatie reeds aanwezig en vormde die uw input?

De complete brief inclusief verwijzingen naar wetenschappelijke publicaties vind u terug in de PDF.

Over Kinderen met LongCovid (KLC)

KLC is een patiëntenorganisatie van ouders met kinderen, die langdurige klachten (LongCovid) overgehouden hebben aan SARS-COV-2. Zij vragen in de eerste plaats om erkenning van deze(hun) kinderen. Meer informatie op de website: http://www.kinderenmetlongcovid.org/