Cover-up Lab-lek Hypothese

Gain-of-Function onderzoek

In de laatste 20 jaar zijn de technieken om erfelijk materiaal van virussen in een laboratorium te manipuleren enorm verbeterd. Te denken valt aan het maken van nieuwe virussen (chimera’s) door erfelijk materiaal te van verschillende virussen te combineren door middel van “knip- en plakwerk” met DNA of mRNA ketens. Ook achtereenvolgende infectie infectie in dierpopulaties is mogelijk om de eigenschappen van het virus te “verbeteren”.

Dit komt neer op zogenaamd Gain of Function onderzoek, waarbij getracht wordt de besmettelijkheid (transmissie) en ernst (pathogeniteit) te vergroten. Het behoeft geen betoog dat dit uiterst gevaarlijk onderzoek is: als zo’n verbeterd virus per ongeluk ontsnapt uit het laboratorium zijn de gevolgen niet te overzien.

Toch wordt dit soort onderzoek op diverse plaatsen in de wereld gedaan, met als motief om virussen beter te begrijpen, om toekomstige pandemieën te voorkomen of althans beter te kunnen bestrijden. Daarnaast is mogelijk ook sprake van GoF-onderzoek om kwaadaardige virussen in te zetten in als biologisch wapen. In december 2022 wordt een internationaal congres gehouden over de Biological Weapons Convention waar hierover gesproken wordt. Een groep van wetenschappers onder leiding van Filippa Lentzos heeft hierover een belangrijk document gepubliceerd waarin grote zorgen worden geuit over GoF-onderzoek.

Hoe dan ook, het is duidelijk dat met dit GoF-onderzoek grote belangen gemoeid zijn. Deze hebben ook bij de internationale discussie over de oorsprong van het SARS-CoV-2 virus en dus de Covid-19 pandemie een grote rol gespeeld.

Belanghebbenden bij GoF-onderzoek

Het issue van de oorsprong van Covid is zeer controversieel. De belangen van sommige overheden (biowapens) en labs met daarachter de farmaceutische industrie zijn zeer groot. We zien het aan de geheime afspraken en de inzet van public relations, public affairs en andere beïnvloedingsmiddelen. Er zijn verschillende groepen die een sterk belangenconflict hebben over deze kwestie, namelijk:

  • De direct betrokken laboratoria (Wuhan Institute of Virology, WIV) zelf en de Chinese regering die elke discussie over welke hypothese dan ook als een aanval op China beschouwt. Er is bewijsmateriaal verwijderd en solide onderzoek wordt afgehouden.
  • Overheidsinstanties die onderzoek in die laboratoria hebben gefinancierd, en hun tussenpersonen.  Met name het Amerikaanse National Institute of Health (NIH) financierde het WIV via de EcoHealth Alliance.  Fauci was de spin in het web. Hij werd door Bush na 9/11 aangesteld om zich te verdedigen tegen bioterrorisme. Zo kreeg Fauci de beschikking over zeer grote budgetten voor biosecurity, maar ook het civiele biosafety: feitelijk een dubbel doel van virusmodificatie. Fauci werd een aanhanger van GoF-onderzoek. In de zomer van 2021 kwam aan het licht dat EcoHealth Alliance, dat geacht werd te werken aan het bevorderen van de gezondheid, door het Pentagon betaald werd voor onderzoek naar biologische wapens.
  • Instituten voor virologisch onderzoek zijn zeer afhankelijk van financiering via overheden, of multilaterale overheden zoals de EU en de WHO.  Daar komen ook de belangen van private financiers samen zoals de Bill and Melinda Gates Foundation, Wellcome, Rockefeller en tussenpersonen zoals EcoHealth Alliance. Inmiddels zijn door US Right To Know succesvol rechtszaken gevoerd om e-mails beschikbaar te krijgen van begin 2020 gevoerde gesprekken tussen het Amerikaanse National Institute of Health en het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), private financiers en prominente (corona)virologen voordat er verklaringen en artikelen zouden worden gepubliceerd in bevriende c.q. afhankelijke media zoals Nature Medicin en Science. Alles gericht op het belang om ‘bewijs’ voor zoönose aan te voeren en de veel waarschijnlijkere lab-hypothese weg te zetten als niet relevant.

Discussies achter de schermen

Onderstaande conclusies zijn gebaseerd op een lang twitterdraadje van 26 november 2022 van @AlleBurgers, waarin ook alle documentatie en referenties te vinden zijn:

De betrokken virologen, met directe of indirecte belangen in China, en met doorslaggevende inbreng van Ron Fouchier en Marion Koopmans van Erasmus UMC Viroscience, wilden koste wat kost voorkomen dat bekend zou worden dat het virus gemodificeerd zou kunnen zijn, en/of dat het door een ongeluk aan het lab zou zijn ontsnapt.

E-mail van Marion Koopmans die boven water gekomen is bij het onderzoek in de VS, waarin zij stelt tegen een bespreking van de lab-lekhypothese te zijn

Fouchier heeft alle ervaring met dit issue omdat hij naam gemaakt heeft met het meest gevaarlijke experiment tot dan toe, namelijk zeer gevaarlijke en dodelijke functie-aanpassing van het vogelgriep virus. In onderstaande video van een voordracht van Marion Koopmans voor de KNAW in 2021 veegt zij nog moeiteloos de lab-lekhypothese op één hoop met bizarre complottheorieën (op 13:53). Overgenomen uit een tweet van Maarten de Cock @mdc_martinus van 16-2-2023).

Voordracht van Marion Koopmans voor de KNAW in 2021 over de “werkelijke feiten over het Coronavirus”

De argumenten aangedragen door Fouchier en Koopmans blijken doorslaggevend te zijn geweest vanwege angst voor weer een nieuw GoF-moratorium en voor strenge regelgeving en toezicht, misschien wel vergelijkbaar met de IAEA voor kernenergie:

  • Discussie naar aanleiding van artikelen over lab-oorsprong moet uit de weg worden gegaan omdat die artikelen niet in het publieke domein zijn: “Het geeft aanleiding tot complottheorieën” (sic).
  • Een benadering van betrokkenen vanuit verschillende mogelijkheden, die  “… end up interpreting the needle drawn out of a haystack”
  • Debatten zouden onderzoekers maar “afleiden”.
  • De wetenschap in het algemeen en de wetenschap in China in het bijzonder zouden onnodig worden geschaad.

Geen seconde werd gesproken over het risico van de pandemie voor de bevolking. Belangen, daar ging het om. Mede daardoor werden de eigenschappen van het virus te laat bekend. China kende de eigenschappen en koos voor een zerocovid-strategie. De VS kenden de eigenschappen ook, maar Trump, Atlas cs kozen ervoor het gevaarlijke virus rond te laten gaan. Wellicht kenden Fouchier en Koopmans de eigenschappen ook…

Wetenschappelijke tijdschriften hebben elke discussie over een laboratoriumlek actief onderdrukt. In het geval van Science speelt de afhankelijkheid met financiers en wetenschappers een rol. In bijvoorbeeld Virology, maar ook andere tijdschriften, zijn redacteuren ook senior wetenschappers en afhankelijk van onderzoek in China. [Birrell21].

Toen de Amerikaanse president Trump om politieke redenen SARS-2 ‘het China-virus’ noemde, pleitten zowel rechts als links om puur politieke redenen vóór (Republikeinen) en tégen (Democraten) de laboratoriumlek-hypothese.

Nieuwe onderzoeken in 2023 in de VS naar de oorsprong van SARS-Cov-2 en GoF, en de implicaties voor Nederlandse onderzoekers en instituten worden behandeld in onderstaand AlleBurgers twitterdraadje van @PeterSpitters.

U.S. Right to Know

Het Amerikaanse non-profit onderzoeksplatform doet wereldwijd onderzoek naar schadelijk beleid en fouten van overheden en multinationals. Op 17 januari heeft onderzoeker Emily Kopp van deze groep op basis van alle documenten die boven water gekomen zijn bij het VS Congres Pandemiepanel een uitgebreid en gedetailleerd overzicht gepubliceerd van alle acties van wetenschappers n.a.v. het uitbreken van de Covid19-pandemie. De resulterende Timeline is een getrouwe en gedocumenteerde chronologische weergave van deze acties. Het artikel kan ook hieronder gedownload worden of doorgebladerd.

Lancet Covid19 commissie

In juli 2020 werd de Lancet COVID-19 Commission opgericht om te onderzoeken hoe de pandemie het best bestreden kon worden en soortgelijke uitbraken in de toekomst vermeden konden worden. De voorzitter Jeffrey Sachs nam aanvankelijk, logischerwijs, een aantal wetenschappers in zijn commissie op die specifieke expertise hadden op het gebied van SARS-achtige virussen, zoals Peter Daszak, de directeur van Ecohealth Alliance. Later bleken zowel Daszak als diverse andere wetenschappers uit het SARS-kringetje ernstige belangenconflicten te hebben, omdat zij betrokken waren bij Gain-of-Function onderzoeken van SARS-achtige virussen in Wuhan Institute of Virology, die gefinancierd en gesteund werden door Ecohealth Alliance. In onderstaand interview door journalistiek platform The Grayzone van Jeffrey Sachs wordt duidelijk hoe een klein groepje wetenschappers rond Fauci een complete cover-up heeft uitgevoerd om te ontkennen dat een laboratoriumlek een mogelijke verklaring van de oorsprong van de coronapandemie zou kunnen zijn.

Interview van 22 min 19 sec waarin Jeffrey Sachs de cover-up van de mogelijke lab-lek oorsprong van SARS-2 duidelijk uitlegt

Een nog uitgebreider en duidelijker interview met Jeffrey Sachs over de cover-up van de lab-lektheorie en enkele andere hete hangijzers zoals het opblazen van de Nordstream-pijpleiding kan hieronder bekeken worden, in de serie Manifold Podcasts.

Interview van 56:34 waarin Jeffrey Sachs de cover-up van de lab-lekhypothese en het opblazen van de Nordstream pijpleiding bespreekt

Tenslotte was één van de laatste argumenten van de groep rond Fauci, namelijk dat SARS-2 niet uit het lab had kunnen komen omdat geen enkel bekend virus uit laboratoria voldoende leek op SARS-2 om het te kunnen synthetiseren. Welnu, op 22 februari maakte het onderzoeksteam van Jones et al in de VS bekend dat er toch een dergelijk virus was gevonden tussen testresultaten van het lab in Wuhan. Zie het nieuwsbericht daarover.