Economie

In westerse landen wordt vaak het beschermen van de economie aangevoerd als argument om geen maatregelen te nemen tegen verspreiding van het virus. Er zou een compromis gezocht moeten worden tussen enerzijds het zoveel mogelijk beperken van ziekte en dood en anderzijds het bevorderen van de economische ontwikkeling.

Dat is echter al vaak weerlegd in wetenschappelijke onderzoeken: het is een valse tegenstelling. Al in augustus 2020 verscheen een preprint van Florian Dorn e.a. (diverse Duitse instituten) “The Common Interests of Health Protection and the Economy: Evidence from Scenario Calculations of COVID-19 Containment Policies“, op 19 maart 2022 uiteindelijk gepubliceerd in The European Journal of Health Economics. Hieronder is het artikel als pdf bijgevoegd.

Het meest sprekende plaatje uit dit artikel is hieronder weergegeven.

Grafieken over economische aspecten van scenario’s bij bestrijding van Covid-19.
A) herstel van economie na lockdown gaat het snelst bij goede mitigatie (R=0,5)
B) kosten van herstel economie lopen sterk op bij R in de buurt van 1,0

In september 2021 bleek uit vergelijkende onderzoeken tussen verschillende landen met zeer uiteenlopende strategieën voor de aanpak van de pandemie, dat er juist een sterk positief verband was tussen de oversterfte t.g.v. Covid-19 en het verlies in bruto nationaal product: hoe meer ziekte en dood door ontbrekende (of verkeerde) maatregelen in de pandemie, hoe slechter het ging met de economie! Uit onderstaande grafiek in The Economist blijkt dat in 2020 het Verenigd Koninkrijk op beide fronten het slechtst presteerde, en Zuid-Korea op beide fronten juist het best.

Positief verband tussen de oversterfte en verlies in bruto nationaal product in 2020 in diverse landen met uiteenlopende aanpak van Covid-19

Het is duidelijk dat in Nederland de (“intelligente” en “gedeeltelijke”) lockdowns en sectorsluitingen niet bevorderlijk zijn geweest voor de economie. Het waren moeilijke periodes voor veel bedrijven, maar aan de andere kant heeft dat niet geleid tot een hausse aan faillissementen, integendeel (zie onderstaande grafiek van @Datagraver op basis van CBS-data).

Uitgesproken faillissementen per maand in Nederland, van januari 1981 tot juli 2022: grote schommelingen, maar vanaf maart 2020 een opvallende daling

Op 12 december 2021 schreef Cecile Philippe (directeur van het Institut économique Molinari, en partner van het World Health Network) een kort twitterdraadje met referenties naar publicaties van Molinari.

Enkele veelzeggende citaten:

  • Les pays Zero Covid sont déjà les grands gagnants en termes de décès, économie, mobilités et libertés (Zero-Covid landen zijn de grote winnaars m.b.t. sterfte, economie, mobiliteit en vrijheid)
  • Éliminer Covid est bon pour la santé et l’économie (Elimineren van Covid is goed voor de gezondheid én de economie)

De onderliggende bevindingen kunnen nagelezen worden in de Engelse publicatie van Institut économique Molinari: The elimination strategy continues to protect people, economies and freedoms more effectively.

Recente publicatie van Cecile Philippe e.a. van Institut économique Molinari, van februari 2023, over de economische kosten van Long Covid voor de maatschappij: