Kinderen / Scholen

Analyse Scholen

Waarschuwingen om na de kerstvakantie 2021/2022 kinderen niet onbeschermd naar school te laten gaan, o.b.v. “milde” omicron. Analyse gemaakte fouten, aanbevelingen.

Analyse Crisissituatie scholen NL

Analyse van de situatie op scholen na de zomervakantie van 2021, in vergelijking met VS en VK. Uitgangspunt publicatie in de Lancet. Vaststelling risico’s en nieuwe aanbevelingen (gebruikt in open brief aan ministerie van VWS, september 2022)

Kinderen: verwachte stijging MIS-C & Hersenletsel

Documentatie van een golf van MIS-C infecties bij kinderen na herstel van Covid-19 omicron, januari 2022 (Frankrijk)

Bescherming scholen in Australië

In Australië werd redelijk goed ingedamd tot 2022, maar vervolgens werden alle maatregelen losgelaten, ondanks waarschuwingen van experts dat omicron zeker voor kinderen niet mild was.