Kinderen / Scholen

COVID-19 #VeiligOnderwijs op scholen opnieuw bekeken: wegen naar veilig leren

Om de verspreiding van COVID-19 in het onderwijs te voorkomen, hebben we inmiddels de beschikking over voldoende, eenvoudig te implementeren, preventieve maatregelen[1], zoals;

  • Het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit in de klas [2] met behulp van filtratie en ventilatie,
  • gespreide pauzes en mogelijkheden te eten in de buitenlucht,
  • regelingen voor gemiste lessen en mogelijkheden tot volgen van online-onderwijs (hybride onderwijs)[3],
  • het stimuleren en bevorderen van het dragen van neusmondmaskers (mondkapjes).[5]

Hoewel studies [6] aantonen dat scholen waar neusmondmaskers worden ingezet en/of er een gezond binnenklimaat is aanzienlijk minder COVID-overdracht hebben, blijft er in Nederland toch vooral sprake van een crisis-situatie.

Wat vaak moeilijk is, is om deze procedures op uw school ingevoerd te krijgen. U kunt beginnen door contact op te nemen met de leraar en/of het kantoorpersoneel van uw kind om te vragen om een draagbare HEPA-zuiveraar en/of de goedkope doe-het-zelfoptie, de Corsi-Rosenthal Box [7], in de klas(sen) van uw kind te plaatsen [8].

Als dit niet werkt kunt u het beste contact opnemen met de directie en /of de medezeggenschapsraad van de school van uw kind. Daarbij moet de nadruk liggen op het feit dat alle kinderen recht hebben op een veilige en gezonde leeromgeving.[9]

Kinderen met een handicap of (chronische) ziekte, en kinderen met ouders uit de risico-groep, mogen niet uitgesloten worden.

Als er in de onderhandelingen met de school geen bevredigend resultaat kan worden bereikt, zijn er ook steeds meer mogelijkheden om te leren buiten de traditionele fysieke scholen, waaronder openbaar virtueel onderwijs [10], COVID-voorzichtige privéscholen en onderwijsprogramma’s [12], thuisonderwijs, evenals aanvullende sociale en academische virtuele opties [11].

Ongeacht uw keuze, er zijn verschillende hulpmiddelen om u en uw kind(eren) te ondersteunen bij het veilig volgen van onderwijs. Met recente krantenkoppen die aandacht besteden* [12] aan het groeiende onderzoek [13] naar langetermijneffecten van COVID bij kinderen, inclusief voorheen gezonde kinderen, zouden de onderwerpen als het dragen van neusmondmaskers (mondkapjes), luchtkwaliteit en veiligheid op school bovenaan de lijst van uw gezin moeten staan **.

Een groot onderzoek uit november 2022 [14] uit Duitsland toont aan dat kinderen en adolescenten hetzelfde relatieve risico lopen om 90 dagen of langer na een acute infectie langdurige COVID-19-symptomen te ervaren als volwassenen. Studies [15] tonen aan dat langdurige COVID bij kinderen ernstig, chronisch en langdurig kan zijn.

**Onvoldoende dragen van neusmondmaskers en afscherming volstaat niet. Studies die zich richten op goede afscherming en dragen van neusmondmaskers tonen aan dat ze aanzienlijke voordelen bieden en COVID-19-risico’s verminderen [16][17].

Bronnen:

[1] Schools – WHN Guidelines. https://whn.global/guidelines/index.php/Schools

[2] CDC. Community, Work, and School. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html#refphf

[3] Reasonable Make-up and extensions for Disability Related Absences | Disability Resource Office. https://dro.dasa.ncsu.edu/reasonable-make-up-and-extensions-for-disability-related-absences/

[4] 5 Apps to Enhance Distance Learning: These (mostly free) applications allow teachers to create virtual classrooms, record lessons, and collect student work. https://www.edutopia.org/article/5-apps-enhance-distance-learning

[5] Study showing masking and social distancing are effective in reducing COVID-19. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2110117118

[6] Study: Mask Use and Ventilation Improvements to Reduce COVID-19 Incidence in Elementary Schools. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7021e1.htm

[7] How to Build a Corsi-Rosenthal Box. https://www.youtube.com/watch?v=hIuH-2naozI

[8] IACA Ventilation and HEPA Filtration: Quick Facts with Citations. https://docs.google.com/document/d/1DNucmZh6_MfVjnOjpLo35Wpu8MXRiAZE1M_ou4LuwS8/edit

[9] Free Online Virtual Schools. https://www.homeschool.com/articles/free-online-virtual-schools/

[10] COVID Safe(r) Schools/Co-ops. https://www.heartsandmindslearning.com/resources

[11] Outschool Supplementary Online Education. https://outschool.com/#usMbQCOW5H

[12] “Long Covid can be debilitating, even for healthy kids”. CNN. Published January 14, 2023. https://www.cnn.com/2023/01/14/health/long-covid-children/index.html

[13] Impact on children. Long Covid Learning. https://www.longcovidlearning.org/impact-on-children

[14] Study: Post-COVID-19-associated morbidity in children, adolescents, and adults. (2022) https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1004122

[15] Studies (CDC): Post–COVID-19 Symptoms and Conditions Among Children and Adolescents — United States, March 1, 2020–January 31, 2022. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7131a3.htm

[16] Model-based Analysis of Proper Shielding. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2023.01.22.23284884v1.full
[17] Report: Face masks effectively limit the probability of SARS-CoV-2 transmission. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abg6296

Analyse Scholen

Waarschuwingen om na de kerstvakantie 2021/2022 kinderen niet onbeschermd naar school te laten gaan, o.b.v. “milde” omicron. Analyse gemaakte fouten, aanbevelingen.

Analyse Crisissituatie scholen NL

Analyse van de situatie op scholen na de zomervakantie van 2021, in vergelijking met VS en VK. Uitgangspunt publicatie in de Lancet. Vaststelling risico’s en nieuwe aanbevelingen (gebruikt in open brief aan ministerie van VWS, september 2022)

Kinderen: verwachte stijging MIS-C & Hersenletsel

Documentatie van een golf van MIS-C infecties bij kinderen na herstel van Covid-19 omicron, januari 2022 (Frankrijk)

Bescherming scholen in Australië

In Australië werd redelijk goed ingedamd tot 2022, maar vervolgens werden alle maatregelen losgelaten, ondanks waarschuwingen van experts dat omicron zeker voor kinderen niet mild was.