Oproep aan de Wereld: Onderdruk/Elimineer!

BMJ, jan 2022 h/t @dgurdasani1

@PeterSpitters
positie NL

Conclusies

De biomedisch/technische-wetenschap kent te grote beperkingen tegenover een ‘levende multinational’, die exponentieel vermeerdert en via de lucht besmet.

Alleen multinationale coördinatie is bestand tegen de grootste wereldwijde crisis ooit.

Veel liberaal-democratische landen zien tegelijkertijd een snelle erosie van publiek vertrouwen en van good governance, dat maakt chaos en nationaal klein-denken het ideale speelveld voor Covid.

Mitigeer dit risico met een supranationale strategie van  onderdrukken/elimineren!

1. Technisch- Wetenschappelijke Beperkingen

Het is onmogelijk om technisch-wetenschappelijk uit de pandemie te komen met vaccins, therapieën en testen:
Covid-19: An urgent call for global “vaccines-plus” action

We kunnen de internationale praktijk van elementaire volksgezondheidsmaatregelen en risicomanagement niet negeren.
Elke laag is belangrijk!
Maskers, ventilatie, goede bron- en contactonderzoek, ondersteuning bij isolatie en quarantaine.

Vaccinatie en therapieën betekenen niet dat andere preventiemaatregelen achterhaald zijn.
Testen betekent niet dat maatregelen op bijvoorbeeld scholen niet nodig zijn.
Onbegrijpelijk dat overheid en veel wetenschappers dit niet inzien.

2. Covid Gaat door de Lucht

Het virus gaat door de lucht. Dáárvoor zijn maatregelen nodig!
Voorkómen is altijd beter dan vele duizenden mensen in het ziekenhuis te behandelen, en honderdduizenden longcovid te laten krijgen.

COVID-19 is airborne

Voorkómen is beter in termen van algemene volksgezondheid, gezondheid op lange termijn en levensverwachting, druk op de ziekenhuizen en kosten voor gezondheidsdiensten.

De pandemie zal niet op magische wijze verdwijnen. Het virus heeft een grote evolutionaire ruimte.

grote evolutionaire ruimte

3. Wereldwijde Coördinatie…

Het is niet mogelijk om te voorspellen hoe het virus zich verder ontwikkelt. Echter, we kunnen de onzekerheid verminderen door transmissie te onderdrukken.
Dit moet wereldwijd worden gecoördineerd.

Velen hebben met wishful-thinking en onwetenschappelijk optimisme voorspeld dat de pandemie de afgelopen jaren al zou eindigen en endemisch zou worden.
Het is niet gebeurd, en we weten niet of/en wanneer het zal gebeuren. Niet op kortere termijn! Dat is wel duidelijk!

Veel (westerse) landen in de wereld moeten zich aanpassen. Visieloos hopen, weg-wensen, en scheren langs de afgrond werkt niet. Zo werkt de natuur niet.

We zien het minimaliseren van de impact. Omgeven door onbewezen beweringen dat dit allemaal snel zal eindigen; normaliseren van de situatie.

Al deze ontkenning en passiviteit verlengt het massale lijden, vergroot de economische kosten en schade, en houdt ons in de tang.

4. … van een Crisis …

Veel overheden en individuen hebben het idee hebben dat een crisis zich niet zal ontwikkelen, of althans niet lang zal duren. Denk aan de financiële crisis. Met een gigantische kapitaalinjectie is die tot stilstand gebracht, althans voor de veroorzakers ervan. Maar tot de dag van vandaag betalen de gewone mensen de prijs, via lage pensioenen en hoge huizenprijzen.

Besmettingen passen zich niet naar behoeften aan; niet in de financiële wereld en niet bij een virus. Banken gaan failliet, mensen sterven, en de geschiedenis leert ons:

Mogen we dit corruptie noemen?

Resultaten van onderzoek worden niet vrijgegeven, pseudoscience, valse interpretaties, vaagpraat en alle mogelijke vormen van desinformatie is aan de orde van de dag. Herhaaldelijk waarschuwingen vanuit de maatschappij en controlerende instituten worden genegeerd.

Een groot deel van de wetenschap heeft pseudowetenschap en minimaliseringsretoriek omarmd, terwijl de basisprincipes van de volksgezondheid niet werden nageleefd.

De goede internationale praktijk werd afgedaan als van landen die sociaal-cultureel achterlopen bij het vrije westen, minder ‘ontwikkeld’ zouden zijn, of eilanden waren.

Juist die landen als Japan, China, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland beschermen met succes de volksgezondheid, de economie, het onderwijs, en een veel normaler en vrijer leven.

5. … omdat Vertrouwen en Good Governance Weg Is…

Het OMT, gesteund door bizarre (televisie-) kinderartsen, heeft zeer lang vol gehouden dat het voordelig is voor kinderen om besmet te raken, met een virus dat een hogere mortaliteit heeft dan de meeste kinderziektes en langdurige ziekte veroorzaakt bij tienduizenden kinderen.

Dit vertrouwen is dus nogal misplaatst. Het is een feit dat onze kinderen worden blootgesteld aan een virus met nog veelal onbekende lange termijn- gezondheidseffecten.

En wat bekend is, is buitengewoon zorgwekkend: langdurige persistentie in weefsels, neurodegeneratie, auto-immuniteit, nier-, hartdisfunctie en vaatziekten.

Het is voor de media en parlement moeilijk te geloven dat tienduizenden kinderen opgroeien met langdurige COVID. In een groot en snel toenemend aantal gevallen leidt dit tot chronische ziekte die langer dan een jaar aanhoudt.

Zijn er andere ziekten te bedenken die kinderen zo treft? Wij kennen die niet. Ook de sterftecijfers zijn hoger dan bij bijna alle andere kinderziekten.

Helaas, kabinet, parlement, overheid, OMT, onderwijsorganisaties en veel wetenschappers, er wordt niet gelet op de belangen van kinderen. Ze worden ontkend; Onveilige scholen weer open. Wat maakt het uit of dit te goeder trouw of kwader trouw is? De impact is hetzelfde.

De impact van de pandemie is onevenredig verdeeld, met name de kwetsbaren, gehandicapten, en ‘essentiële werkers’ hebben sterk te lijden. Het ontkennen en pushen van het normaliseringsverhaal heeft een onevenredige impact op degenen die niet dit voorrecht hebben.

Zíj leven in de angstige dagelijkse realiteit. Die valt niet te ontkennen! Er is geen keus – er is zelfs geen hopium. De kans dat ze tegen het virus aanlopen is groot, en de impact op hun families is enorm.

Velen hebben al dierbaren verloren. Velen lijden aan een chronische ziekte, of zorgen voor iemand die daaraan lijdt. Velen gaan elke dag aan het werk zonder, of met onvoldoende, bescherming. Velen vrezen voor hun kinderen en families.

Velen staan ​​steeds weer voor een overweldigende dag van zorg voor zieken en stervenden. Het is meedogenloos en er komt geen einde aan. Hun pijn blijft, maar wordt nergens gehoord of erkend.

Het enige wat ze horen is dat de gezondheidszorg niet onder onhoudbare druk staat. De bezetting van de zorg is ondefinieerbaar, en wordt naar alle kanten toe gemanipuleerd.

Veel slachtoffers bereiken het ziekenhuis niet eens, of worden teruggestuurd naar de huisartsen, om te sterven. Covid is een slechte dood; palliatieve sedatie is dan nog het enige wat resteert.

En voor hen die zorgen voelt het alsof ze al maanden en jaren worstelen met overweldigende pijn en lijden. Het lijkt niemand iets te kunnen schelen. De media laten een perverse realiteit zien.

Verhalen over nachtclubs,  horeca, evenementen die open moeten blijven voor de ‘geestelijke gezondheid en de economie. Onzin natuurlijk! Een perverse realiteit, volledig in tegenspraak met de dagelijkse realiteit. De uitzonderingen worden tot norm gemaakt; over vaccins, mondkapjes, schoolsluitingen, vrijheden.

Mediaplatforms in de greep van overheid, of commercie, met een eindeloze stroom van desinformatie van vooral biomedici, politici, klagende ondernemers en vertierzoekers.

Daartegenover staat de zwijgende meerderheid, met de kwetsbaren, de gehandicapten, immuungecompromitteerden, degenen met ‘onderliggende aandoeningen’, de essentiële beroepen.

Zij realiseren zich elke dag dat hun leven is gedevalueerd door de politiek, bestuurders, door biomedici, en de roeptoeterende minderheid van de samenleving. Zelfvoldaan horen we de macht praten over minimalisering, hopium en copium. Onthoud dan dat zij denken dat het een hun gegeven voorrecht is. Hun voorrecht, maar alle lasten en kosten zijn voor de zwijgende meerderheid; nu en straks.

6. … Is de Enige Oplossing: Denk en Handel als een Multinational; NU.

Het virus concurreert als een multinational. De enige manier om het virus uit te bannen is denken en handelen als een multinational. Landen als Nederland die de EU niet nodig denken te hebben en afwijken van multinationale organisaties als de WHO, zijn de grote verliezers op alle fronten. Nederland gaat voorbij aan de enige echte wet van de pandemie; de Wet van de Grote Getallen. De Regels beheersen de pandemie. Alleen deze kunnen het virus elimineren:

 • Infecties zijn de enige drijvende kracht van de pandemie
 • Het virus kenmerkt zich door (ontstopbare) exponentiële groei
 • “Timing en intensiteit maatregelen
 • Opschalen; preventief, tijdig en snel, en voldoende hard
 • Afbouwen; langzaam en voorzichtig.
 • Wanneer je meer besmettingen vermoedt, wacht dan niet op meer of betere informatie. Handel uit voorzorg!
 • Als de besmettingen vermoedelijk verminderen, wacht dan op meer gegevens en betere informatie. Handel voorzichtig en met voorzorg!
 • Breng eerst een klein offer aan de economie en het reizen. Profiteer daarna van snel herstel en groei (China, Japan, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland)
 • Focus op de overgrote stille meerderheid van de bugers die het juiste doet. Zeker als ze duidelijke begeleiding en ondersteuning krijgt…
 • Focus niet op enkele individuen die iedere sociale actie afwijzen. Ze worden opgehitst door twijfelzaaiers die uit “
 • Pandemieën zijn dynamisch. Snelle actie kan de omstandigheden verschuiven van een verliezend spel naar een winnend spel
 • Balans tussen tegenkrachten kan niet worden gehandhaafd
 • We mogen geen beleid accepteren als:
 • “het virus er doorheen jagen” of,
 • “We moeten leren leven met het virus”

We kunnen het virus elimineren. Dit is de beste strategische optie vanwege sterfgevallen, gezondheid, economie en welzijn/vrijheden:

 • Goede pandemie-praktijken zoals Maskers, Test-Trace-Isolatie-Quarantaine (TTIQ), Schone Lucht, stoppen de overdracht volledig.
 • Zoals we hebben gezien, vertrouw er niet op dat hightech vaxx/booster een wondermiddel is.
 • Het is volstrekt verkeerd om het virus in de eerste plaats beschouwen als een medisch probleem. Medici dienen zich te beperken tot hun discipline. (Vrijwel alle) media maken hierbij een kardinale fout. Echter, de desinformatie wordt geïnstrueerd aan de media. (Veel) biomedici zijn de nuttige instrumenten voor deze propaganda, in Nederland o.a. het OMT.
 • Er is géén individuele verantwoordelijkheid voor het voorkómen van de eigen infectie.
 • Het virus kan alleen worden verslagen via een collectieve inspanning…
 • …gebaseerd op actie van de gemeenschap
 • …gestimuleerd door leiders die duidelijke informatie verstrekken
 •  … met een volksgezondheidssysteem gericht op preventie en voorzorg
 •  …via internationale samenwerking, risicobeheersing en praktijk.
 • (Internationale) overheid: Vertel de echte waarheid aan de burgers.
 • Burgers…
 • spreek de macht/politiek aan
 • vertel de overheid/politiek, werkgeversorganisaties, twijfelzaaiers en anderen de waarheid
 • zeg hen verantwoordelijkheid te nemen.

Dit ligt aan de basis van internationale samenwerking voor onderdrukking/ eliminatie van het virus.

Het is aan (West-)Europa, en Frankrijk als voorzitter van de EU,  om gehoor te geven aan deze urgent oproep.

Individuele landen kunnen het niet. Dat is het belang voor de wereld.