Oversterfte/slachtoffers door Corona t/m week 16 2022

Week 16: ~900†
Totaal pandemie: 75.000†

Week 16:  t/m 24 april

RIVM       ??
CBS        329 †
AB          ~900 †

AB      ~  75.000 †  RIP

Voorlopige vergelijking van onvolledige CBS cijfers.

Corona gerelateerde wekelijkse sterfte was hoog: ~900. Tot en met week 16 steeg het dodental > 75.000.

Noot: Géén totaalcijfers RIVM, CBS.

Bron: @falsel_net@AlleBurgers (AB) en Human Mortality Database.

Corona deaths estimated per week

Het CBS verwachtte 2022 hetzelfde aantal overledenen in Nederland als in voorgaande jaren; een verwachting die 10-15% te hoog werd gesteld, gezien het feit dat Influenza en RS-virussen etc nauwelijks rondwaarden, en al ~65.000 mensen in 2020/21 overleden waren aan- of met #Corona

Verwacht aantal overledenen wanneer er geen corona-epidemie was geweest (schatting CBS)

De ‘werkelijk’ Corona gerelateerde sterfte ’20-22 is o.a. statistisch gevalideerd door over’sterfte boven lager kwartiel wekelijkse sterftecijfers tussen 2010-2019.

Komende week volgt een update @HMDatabase, waaruit blijkt dat weer meer ouderen overlijden. https://mpidr.shinyapps.io/stmortality/

De 'werkelijk' Corona gerelateerde sterfte '20-22 is o.a. statistisch gevalideerd door over'sterfte boven lager kwartiel wekelijkse sterftecijfers tussen 2010-2019.