Oversterfte/slachtoffers door Corona t/m week 33 2022

Week 33:  764 RIP † (30%)
Totaal pandemie: > 84.500 RIP

Week 33:  t/m 18 augustus
CBS       439† (68%)
AB        764† (30%)

Pandemie t/m week 33
AB      >  84.500†  RIP

Bron: @falsel_net@AlleBurgers (AB) en Human Mortality Database.

Covid related deaths per week

PROGNOSE Oversterfte

De infectieverspreiding is sterk gedaald tot ca 2.000 (minstens 5-10x onderschat: met ca 16.000 nog altijd zeer hoog, ondanks de vakanties en het goede weer, en nog wel iets dalend (ca 2% op weekbasis) Bron: RIVM

rivm meldingen covid-19
Fig h/t @roelgrif

De exponentiële daling wordt ook bevestigd in de daling van de rioolwaarden. Naar verwachting zal de daling richting stabilisatie gaan wanneer de schoolvakanties beginnen, en vervolgens al vroeg in het seizoen weer stijgen.

Gemiddeld aantal virusdeeltjes door de tijd heen (per 100.000 inwoners)
Fig  h/t @roelgrif

De vaccinatiegraad is betrekkelijk laag, en het risico is groot dat kinderen onvoldoende gevaccineerd blijven. Nieuwe vaccins zullen zich moeten bewijzen, tegenover wellicht nieuwe varianten. Met name de snelle “waning” is zorgelijk.

White house plans campaign for latest booster shot doon after labor day
Fig h/t @EricTopol

Omicron BA.2 is vrijwel weggeconcurreerd (VU Surveillance) Van de nieuwe varianten, BA4/BA5 is BA5 zeer goed aangepast, het totale concurrentie-aandeel (99% in Amsterdam) is snel gegroeid.

BA4/BA5 is BA5 zeer goed aangepast, het totale concurrentie-aandeel (99% in Amsterdam) is snel gegroeid.
Fig  h/t @amsterdamumc

We zien dit beeld momenteel in veel landen. Wenseleers geeft een overzicht obv surveillace-data.

In de VS stijgt het aandeel BA.5 (~89%) incl. sub-lineages zeer snel. BA.4.6 heeft echter een groeivoordeel (~17%) Daarentegen heeft BA 2.75  (~1%) een groeivoordeel van ~17% op BA 4.6. Fig Nowcast CDC via @RajlabN

Centaurus

In India lijkt BA.2.75 #Centaurus het over te nemen van BA.5. Het aantal  sequenties is 5.054. Ook VK kent een sterke groei.

Centaurus kent duidelijk een wereldwijde-ontwikkeling, maar die is niet uitgekristalliseerd. Zo zijn er 26 aug. > 158 nieuwe sequenties toegevoegd uit Australië, Duitsland, India, Japan, Nieuw Zeeland, Singapore, Zuid Korea, United Kingdom en Verenigde Staten.

Impact van herinfecties cumulatief

Itt wat veel biomedici denken, en in de media verklaren, is de *verspreiding* van een variant dominant voor de gevaarlijkheid (oa via (her)infectie en verminderde vaccin-efficacy). Het gaat dan om infectie via het ontwijken van

antilichamen en/of het ontlopen van vaxx.

Daarnaast speelt de pathogeniciteit, mild/ernstig, een *mindere* rol. Het is nog de vraag of BA.5 al dan niet pathogener is.

Bron: ECDC, SystemsVirology, EricTopol

Maar uiteindelijk is de impact van herinfecties cumulatief, en draagt dus veel bij aan de gevaarlijkheid van het virus. Dit betekent een extra groot risico voor morbiditeit (LongCovid) en mortaliteit bij het al lang failliete NL-groepsimmuniteitsbeleid.

Per saldo is BA.5 dus gevaarlijker dan alle voorgaande varianten door de grotere infectiekracht. We zien meer ziekenhuisopnames, en voorts dat Omikron net zo dodelijk is als andere varianten.

Voor wie verdwaalt in nieuwe Omicrons, hier is een overzicht via @GenSpectrum; met de groeisnelheid van de lijnen. H/t @JosetteSchoenma en @CorneliusRoemer.

MS:R346T confers significant growth advantage to BA.4/5, projected to become dominant in October

CONCLUSIE

Liberale landen zoals NL met hun “leer-er-mee-te-leven”-‘beleid’ blijven doormodderen, en zullen ook de uiteindelijke verliezers zijn. Dat komt omdat met de verspreiding van Covid achteloos wordt omgegaan.

Cumulative confirmed COVID-19 cases per million people
Due to limited testing, the number of confirmed cases is lower than the true number of infections.

Het kabinet/OMT doet er alles aan om de verantwoordelijk te ontwijken voor het beleid in de praktijk: ‘Gecontroleerde verspreiding om tot populatie-immuniteit te komen, met pseudowetenschap en nalatigheid, leidend tot massale sterfte en lijden, inclusief dat van kinderen’

Kuipers: “U, burger bent verantwoordelijk”. “Wij, overheid nemen géén verantwoordelijkheid”.
Yasuda, H vat het treffend samen: 2021: “Leer te leven met alle doden” 2022: “Ook met de invaliden/longcovids, 2023: “Met maatschappelijke terugval”.

Blijkbaar laten NL frontline werkers, bv onderwijs, zorg, vervoer, horeca e.d, en burgers met risoco, aan hun lot over. Laten we realiseren dat die groep zeer groot is, en dat ongevaccineerden als ongeleide projectielen meedoen aan dit russisch roulette van het kabinet.

Bijlage 1

Nameldingen CBS zijn problematisch. Immers optisch lijkt het wekelijks beter te gaan met de oversterfte. Het tegendeel is waar (fig) bron @Heinonmatti, @falsel_net.

Bijlage 2

Ook de RIVM-cijfers zijn extreem problematisch. RIVM rapporteert nog véél lagere cijfers dan CBS. Overlijdingscertificaten zijn onvoldoende gereguleerd.