Oversterfte/slachtoffers door Corona t/m week 47 2022

Week 47:  745 RIP †
Totaal pandemie: >94.000†  RIP

Week 47:  t/m 29 november
CBS     383† (+13% pw)
AB        745† (+8% pw)

Pandemie t/m week 47
AB      >94.000†  RIP

  • Exponentiële groei
  • Ontwikkeling varianten wereld/NL
  • geen reactie Rutte/Kuipers/RIVM
  • Risico: blijvend (zeer) hoog

Bron: @falsel_net, @AlleBurgers (AB) en Human Mortality Database.

Covid19 Related deaths estimated per week. Week 47 The Netherlands