Cover-up Lab-Incident Steeds Duidelijker

Onderzoeksteam Jones et al. onthult een niet-gerapporteerde besmettelijke coronavirus-kloon uit Wuhan.

Koopmans/Fouchier (ErasmusMC) beweerden dat SARS-2 niet in het lab gemaakt kon zijn omdat SARS-CoV-2 in niets lijkt op een eerder gepubliceerde ‘backbone’. Dit is nu dus weerlegd door Jones’ team.

Echter, alle burgers van de wereld zouden hebben gewenst dat de mensen die dit gevaarlijke gain-of-function onderzoek uitgevoerd of gesteund hebben dit aan het begin van de pandemie vrijwillig zouden hebben onthuld.

An unreported CoV infectious clone in Wuhan

Bacterieel Artificieel Chromosoom

Het genoom bevond zich in een “Bacterieel Artificieel Chromosoom” (BAC). Echter coronavirussen komen nooit voor in BAC’s in de natuur.

Het ‘frankenstein-materiaal wordt gebruikt om coronavirussen in het lab te klonen voor betere besmetting of makkelijkere infectie bij mensen of zgn gehumaniseerde lab-muizen.

Dit ontdekte virus is mogelijk hetzelfde soort frankenstein/chimeer-virus als SARS-2.

Het Spike-gen lijkt met een furine-splitsingsplaats (FCS) meer op een MERS-coronavirus, terwijl het genoom er verder uitziet als een (clade) vleermuis-coronavirus.

Database Wuhan

In 2019 pochten EcoHealth Alliance Daszak (partner Koopmans/Fouchier) en het Wuhan Instituut dat ze honderden SARS CoV’s, compleet met hun volledige genomen, in een database in Wuhan hadden staan, en zinspeelden op experimenten.

De database is in september 2019 verwijderd en tot nu toe niet gedeeld.

Overtuigend Bewijs

Het bewijs is overtuigend en duidt er op, net als de e-mails van de cover-up, dat onderzoekers (o.a. Koopmans), financiers (o.a. Fauci) zouden weten van extreem gevaarlijk synthetisch onderzoek aan SARS-klonen in Wuhan.

Men wilde de burger niet de waarheid vertellen (o.c. Koopmans). Het werd een “complottheorie” genoemd.

Virologen wilden met hun onderzoek in China en elders doorgaan (o.c. Fouchier).

Zie: Cover-up Lab-hypothese.

Reactie te Laat en te Slap

De wereld kwam te laat in actie en deed te weinig om het virus in te dammen. Het resultaat: ca 30mln doden, 300mln LongCovid en 13.000mld economische schade.

Parlementaire Enquête

Hier wil je niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Toch gebeurt het nu: o.a. Fauci, Daszak zijn opgeroepen om onder ede te getuigen in het VS-Congres.

Het is ook een zeer belangrijk issue voor de parlementaire enquête in andere landen zoals Nederland.

Media zwijgen er liever over …