Oversterfte, ziekte en verspreiding Covid19 2023-15

Oversterfte Covid19 gerelateerd

Week 14: 3 t/m 9 april

>>> Vanaf 7 april publiceert het CBS géén schatting meer voor de sterfte in de voorafgaande week. Voortaan loopt deze rubriek dus een week achter.

Het statusbericht van NoCovid Kano over week 14, met het verloop van Covid19 gerelateerde doden, de ontwikkeling van de mortaliteit (IFR) en de door het CBS “verwachte” aantallen doden in de jaren 2020-2023:

Oversterfte NL vlg CBS in week 14, op in totaal 3236 doden: 147
(nameldingen week 1 t/m 13: -10 ). In tegenstelling tot de uitspraak van het CBS n.a.v. hun eigen geflatteerde cijfers was er óók bij het CBS sprake van oversterfte in maart!

Oversterfte vlg HMD (HMD Laagste kwartiel incl 2010-2019): 516
Dit is hoog, ruim 70 corona-gerelateerde doden per dag!
Totaal SARS-CoV-2 gerelateerde doden sinds 2020 week 8: ~102.500

N.B. Voortaan berekenen we de oversterfte hier t.o.v. HMD Laagste kwartiel incl per week 2010-2019, zodat de cijfers meer in lijn liggen met de gecalibreerde waarden van NoCovid Kano.

Verloop van oversterfte (t.o.v. Laagste kwartiel incl 2010-2019) per week in Nederland, van 2020 week 1 t/m 2023 week 14, o.b.v. de Human Mortality Database en het CBS

Analyse van Kano van de sterfte in week 14 per leeftijdsgroep geeft aan dat iets meer jonge(re) mensen overleden zijn. recombinanten XBB* omzeilen de immuniteit en herinfecteren tamelijk snel.

Analyse van sterfte in NL in week 14 per leeftijdsgroep, zoals voorspeld met het empirisch gevonden verband, vergeleken met de werkelijke sterfte vlg. CBS

Ontwikkeling van de belangrijkste varianten XBB*, XBB.1.9 en EG.1* (= XBB.1.9.2) in Nederland:

Ontwikkeling van het voorkomen van de VOC XBB*, XBB.1.9* en EG.1* in Nederland, van 23-2-2023 t/m 11-4-2023

Virusdeeltjes in rioolwater

Aantal gemeten SARS2 virusdeeltjes (x 1011) per dag per 100.000 inwoners in NL afvalwaterstations geeft de beste indicatie van:

Meting 18 april: 941 (7d gem: 775), ~28.000 pers besmet => hoog!

Metingen na 18 april zijn onbetrouwbaar: te weinig meetstations.

Landelijk gemiddeld aantal virusdeeltjes x 100 miljard per 100.000 inwoners per dag, van 7 september 2020 t/m 18 april 2023, volgens Corona Lokaal.

Infectieradar

Het percentage mensen met Covid-gerelateerde klachten geeft op elk moment een indicatie van het besmettingsrisico.

Op 14 april was het 2,93%, dus hoog, ruim 2x zo hoog als normaal. Na een gestage daling in de afgelopen 2 maanden lijkt het percentage Covid-gerelateerde klachten nu op een tamelijk hoog niveau te stabiliseren.

Percentage van de NL bevolking met Covid-gerelateerde klachten van 3-11-2020 tot 14-4-2023, o.b.v. meldingen aan RIVM

Ziekenhuisopnames

Het aantal gemelde Covid19-ziekenhuisopnames per dag geeft een indicatie van het aantal ernstig zieke patiënten met acute Covid19 op die dag.

Op 21-4-2023: 63 Covid19-ziekenhuisopnames, dus hoog.

Verloop van nieuwe ziekenhuisopnames (rode lijn 7-daags gemiddelde) van 14-3-2020 t/m 21-4-2023, gemeld door LCPS en gerepresenteerd door Corona Lokaal

Variants of Concern (VOC)

De relatieve frequenties van relevante VOC’s (kiemsurveillance RIVM) geven een indicatie welke nieuwe bedreigingen te verwachten zijn. Publicatie van de cijfers is de laatste weken vertraagd (Pasen?), maar we kunnen nu zowel week 13 als week 14 toevoegen. N.B. de percentages van week 14 zijn op een zeer gering aantal samples gebaseerd, dus niet erg betrouwbaar! De grafiek van Roel Griffioen op mastodon (#qp2t) is deze week niet gepubliceerd, dus hebben we zelf een vergelijkbare grafiek gemaakt.

In week 13/14 blijft XBB.1.5 dominant (~53%), maar XBB.1.9 steekt hem langzaam maar zeker naar de kroon (~33%), BQ.1* blijft dalen (~6%). De XBB-rest varianten (grijze lijn), die waarschijnlijk de gevaarlijke Indiase XBB.1.16 bevatten lijkt in week 14 verdwenen, maar dat ligt waarschijnlijk aan de sample grootte (15 totaal!). Jammer genoeg wordt het aandeel XBB.1.16 nog niet apart geregistreerd. Dan is er nog BA.2.75: 6,5%, alle andere varianten lijken definitief verdwenen, inclusief de oude bekende BA.5.

Geregistreerde percentages van de belangrijkste SARS-2 varianten in Nederland, van 2022 week 42 t/m 2023 week 14, grafiek van AlleBurgers

Ziekenhuisbezetting

Er liggen nog steeds (14-4) zo’n 483 coronapatiënten in ziekenhuis en IC (volgens corona lokaal). Dat is tamelijk veel, en bovendien exclusief de patiënten die thuis aan de zuurstof liggen (500, 1000?) en de patiënten in verpleeghuizen.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuis + IC is van beperkt belang voor het inschatten van de impact van de pandemie, maar het is wél de belangrijkste indicator waarop het RIVM het advies voor beleid baseert, en de enige reden waarom maatregelen te laat ingingen, te vroeg opgeheven werden en nu totaal afwezig zijn. Roel Griffioen heeft deze week geen update gepubliceerd.

Dagelijkse ziekenhuis + IC-bezetting (exclusief verpleeghuizen en thuisverpleging) o.b.v. data LCPS, gerepresenteerd door Roel Griffioen, voor dit jaar (blauw), 1 jaar geleden (oranje) en 2 jaar geleden (geel), vanaf 2-6-2020 tot 7-4-2023

Conclusie: actueel risico

Volgens AlleBurgers is momenteel het risico nog steeds: hoog!

Drivers:

  • Aanvankelijk carnaval in het zuiden, terugkerende wintersporters
  • Veel infecties door immuunontwijkende XBB.1.5 en XBB.1.9
  • De XBB.1.5 variant verspreidt zich nu vooral in de noordelijke provincies en de randstad, zij het wat trager dan in Brabant en Limburg na carnaval.
  • OMT negeert alle feiten en meende te kunnen adviseren dat alle speciale coronamaatregelen kunnen vervallen, omdat “Covid19 nu een gewone infectieziekte is”. Kuipers neemt de adviezen onverkort over en dus verdwijnt alle voorzichtigheid.