Wat is het effect van COVID-19 op de hersenen?

  1. Cognitieve beperkingen, zoals geheugenproblemen.
  2. Krimp van het hersenvolume en een veranderde hersenstructuur.

  3. Langdurige ontsteking van de hersenen; zeven jaar hersenveroudering. Ook bij milde COVID-19.

  4. Hersenveroudering door cognitieve achteruitgang en hersenbeschadiging, gelijk staan aan twintig jaar (bij ernstige COVID-19 en ziekenhuisopname).

  5. Functieverlies door fusie van hersencellen.

  6. Persistent binnendringen in hersenweefsel, m.a.w. Covid-19 is niet persé een ademhalingsvirus. De oorzakelijkheid is echter nog niet aangetoond.

  7. Veroorzaken ontstekingen hersenen en aantasten regenererende capaciteit hersencellen, zelfs als het virus mild is en zich uitsluitend tot de longen beperkt.

  8. Verstoorde of lekkende bloed-hersenbarrière aan bij ‘hersenmist’ (‘brainfog’). Deze barrière beschermt het zenuwstelsel – het controle- en commandocentrum van ons lichaam

  9. Verhoogd risico op de ontwikkeling van dementie bij mensen ouder dan 60 jaar.

Mounting research shows that COVID-19 leaves its mark on the brain, including with significant drops in IQ scores
Mounting research shows that COVID-19 leaves its mark on the brain, including with significant drops in IQ scores

Bron: https://theconversation.com/mounting-research-shows-that-covid-19-leaves-its-mark-on-the-brain-including-with-significant-drops-in-iq-scores-224216