Oversterfte t/m week 5 2022

Oversterfte †  65.172  t/m week 5

#RIP door Corona

Versoepelingen van onvoldoende maatregelen is waanzin!

Argument Rutte VVD en Kuipers D66: we krijgen veel doden, maar ook longcovid zieken. Die treffen de economische structuur. DUS kabinet gaat verder versoepelen.

Cartoon: Vrouw vraagt IC-patiënt om op te staan, omdat COVID-19 voorbij is.

Dit is het argument van Trump/GBD: geest uit de fles en 1,5mln doden en enorme verdere schade.

Verwachting Nederland t/m 2022  ~100.000 †.
Hiervan 90.000 vermijdbaar (Sridhar ea)

Nooit fatsoenlijk herdacht; dat zal ook onder #Rutte4 VVD D66 CDA CU nooit meer kunnen!

En veel meer vermijdbare schade:

  • Economie (IMF, IEM)
  • Welzijn (IEM)
  • LONGCOVID t/m 2021 ~500k tot ~1.700k (@KunstJonas)

Waarom over continue
▶️⚠️DESINFORMATIE⚠️
niet gesproken; noch in parlement, noch in OMT, noch bij de persconferentie, noch in de media?

De problematiek bij CBS is duidelijk te zien in de tabel.
Niemand gaat bij het CBS dood.
RIVM heeft een ‘facultatieve’ melding schouwartsen.
Absurdistan

†  Week 4

RIVM       60  †
CBS          -4  †
AB          390 †

t/m  week 5

AB      65.562 †  RIP

Waarom ‘plande’ CBS voor 2022 dan toch wéér evenveel doden als de afgelopen jaren; een benchmark die ~10% te hoog is, omdat Influenza en RS-Virus etc, naar verwachting, niet zullen doorbreken.

Bron: @falsel_net / AlleBurgers (AB)

An open-sourced, web-based application to analyze weekly excess mortality based on the Short-term Mortality Fluctuations data series

Prognose voor aankomende weken

Onder het weerzinwekkende kabinetsregime van continue #SARSCoV2 gemeenschapsspreiding (bron: o.a. WHO), zal de komst van #Omicron het overtollige en vermijdbare #COVID19NL sterftecijfer in de loop van de week, en later, verder doen toenemen.

Corona deaths estimated per week