17 Fouten Rutte/Kuipers tegen de Goede Pandemie Praktijk (GPP)-15 februari 2022

Persconferentie Rutte/Kuipers:
15 februari 2022
@alleburgers

Rutte cs zal verantwoording moeten afleggen voor dit willens en wetens aanmodderen.
Massadood en (langdurig) lijden, inclusief dat van kinderen zijn geen sinecures…

Dat blijkt uit een complex-systeemanalyse van het motto, de wet en de vijftien regels voor de Goede Pandemie Praktijk (GPP)

Bron: Peter Spitters, Nassim Nicholas Taleb en Yaneer Bar-Yam
@AlleBurgers @TheWHN

Global pandenic

GPP Motto

De enige manier om het virus uit te bannen, is denken en handelen; als een “multinational”

Fout 1

Het virus zijn alle besmette mensen in de wereld samen, wij zelf, een ‘multinational’.

Het nationalistische Nederland, met een ‘beleid’ dat niet is gestoeld op risicomanagement, en de goede internationale praktijk, is onwetenschappelijk, onmogelijk, onethisch; groepsimmuniteit via controle van de IC-bezetting, is juist een “Gevaar voor de Wereld”. Immers het virus blijft maar (inter)nationaal rondgaan en zijn verwoestende werking doen.
Bron @WHO en @IndependentSage

NL volgt draagvlak via lokale lobbies, slim ingebracht door @VNONCW met daarachter, multinationals en Great Barrington Declaration/Brownstone Institute (GBD)/American Chambers of Commerce (AmCham).

Die laatsten hebben één prioriteit:
De essentiële medewerkers moeten werken. Kinderen dus naar school. Want sectoren en supply chains mogen niet worden verstoord.
Bron: Gavin Yamey,  David Gorski, Karam Bales et al, AmCham 2020

GPP WET

De enige echte, de Wet van de Grote Getallen.

Fout 2

“Laat het virus maar in grote getalen binnen komen, rondgaan, en leer er mee te leven”, en te sterven.
Daarmee wordt achteloos de wet van de grote getallen door Rutte opzij gezet. Echter, dat laat de wet niet toe.

GPP Regel 1

Infecties zijn de ENIGE drijvende kracht van de pandemie.

Fout 3

Rutte kijkt niet naar besmettingen: “We jagen het door de bevolking, het gaat alleen om de IC-bezetting”.
Echter, de meesten zullen er niet komen. Er circuleren al veel meer dan 6.000 zuurstofflessen. Dus wij mogen thuis hopen, of dood gaan; begeleid door overwerkte huisartsen.

Rutte en Hoekstra/Kaag accepteren alle schade; gezondheidsschade, welzijnsschade en economische schade.
Máár…, de gigantische schade is zowel vroeg als laat voor de burger!

GPP Regel 2

Het virus kenmerkt zich door (ontstopbare) exponentiële groei.

Fout 4

Rutte: “Laat het virus maar komen, en (nog even) zijn gang gaan. Versoepelen, dat willen we! Huh, onstopbaar??”

Versoepelen? Vaxx/boosters stoppen deze groei niet. Nergens in de wereld. Er zijn andere maatregelen nodig! Niet alléén de (gemakkelijke) farmaceutische vaccins. Die maatregelen moeten met de hele samenleving worden georganiseerd.
Zaai géén twijfel met propagandataal als ‘versoepelen’ of ‘lockdowns’. Het zijn géén lockdowns! Niet nodig ook.

GPP Regel 3

Preventie voorkómt exponentiële groei.

Fout 5

Preventie is in Nederland nauwelijks te bekennen.
Preventieve maatregelen zijn veelal investeringen met zeer hoge rendementen (bron: Cutler, Summers).
Maar kabinet is ‘pennywise and pound foolish’.

We hoorden wat over afstand, mondkapjes, schone lucht, cohortering, testen. Lippendiensten: Alles zo lek als een mandje. Geen organisatie. En nu? Zelfs dat wordt losgelaten!

GPP Regel 4

Timing en intensiteit maatregelen:
Afbouwen; langzaam en voorzichtig.

Fout 6

Voorzichtig? Rutte versoepelt roekeloos, speelt, gokt, met enorme schade voor gezondheid, welzijn en economie.
Het is een grote totalitaire gok. Niets te maken met risicomanagement.

GPP Regel 5

Vermoedens van méér besmettingen?! WACHT NIET op betere informatie. Denk aan onstopbare exponentiële groei. Handel dus uit voorzorg!

Fout 7

Alle informatie was er al lang over hoe gevaarlijk omicron was; inmiddels over de 100.000 werkelijke gevallen per dag!!

Over de (sub-) varianten die er al zijn, over de straks zeer snel stijgende ziekenhuisopnames. Over de massale doden, alle longcovids, de economische schade die nog verborgen wordt in overheidsuitgaven.

Maar Rutte laat alle tijdige voorzorg schieten. Nee, nóg erger; gaat VERSOEPELEN.

GPP Regel 7

Eerst klein offer aan economie/reizen. Dan snel herstel/groei (China, Japan, Zuid-Korea, West-Australië, Nieuw-Zeeland)
Bron: Institut Économique Molinari, IMF

Fout 8

Geen offer van ca twee maanden, voor de onderdrukking/eliminatie van het virus! Géén preventieve investeringen!

Nee, Nederland is de handels-hub, noodzakelijk voor de supply chains voor noordwest- en midden Europa. En Nederland moet consumeren, niet sparen, en wel nu…

Economisch risicomanagement is afwezig; kunnen de modellen van het CPB niet aan.
Consultants/accountants hebben geen idee van een pandemie met daarbij behorend crisismanagement.
Dus Nederland gaat wat gissen op basis van zeer slechte (biomedische) pandemiekennis.
Wie WIL zich realiseren dat biomedische kennis (lab-kennis die gaat over n=1) pseudoscience is vergeleken met opgeschaalde praktijk-  en pandemiekennis (die gaat over de echte wereld, over n>>>1)?

Modellen werken niet, maar worden voorgelezen door een ‘klinisch (lab-) infectioloog, of een ziekenhuisdirecteur…’! Fout na fout. En iedereen blijft luisteren?! Hoe is het mogelijk?

Scenario-analyses dan maar; maar dat kan niet in een pandemie! Want hoe weet je de kans dat de bekende risico’s voorkomen? Of van de onbekende risico’s? Hoe ken je de impact van de bekende én de onbekende risico’s?
Nee, scenario-analyses zijn per definitie fout. Het enige scenario waar je én op moet voorbereiden, én dat nú speelt ‘De Geest uit de Fles’. Het ChampagneFles- scenario met knallende uitbraken is al lang gepasseerd.

Zie een pandemie als een zeer grote uitslaande brand; wie gaat hier scenario’s voor opstellen. Hoe idioot kun je zijn?
Prioriteiten zijn indammen, blussen (elimineren), voorkómen en preventie. Meer smaken zijn er niet. Ga dus niet onwetenschappelijk hopen, of nog erger, met de handen in de zakken staan, en roepen: “We moeten hiermee leren leven”, terwijl, zelfs nog sterker, Rutte ondertussen alle aanwezige olie op het vuur gooit, immers alle poorten gaan open (VERSOEPELEN), voor iedereen, en voor de connecties tussen iedereen! Dát is de definitie van The Big One!

Dus nóg meer schade aan gezondheid, welzijn/vrijheid en economie.
Economen noemen dit de ‘sunk cost theorie’, blijven doorgokken om weer bovenop de geleden schade te komen. Niet gehaald? Gewoon doorgokken! Het is maar dor hout. Longcovid? Dat zien we later wel.

GPP Regel 8a

Focus op de overgrote stille meerderheid van de burgers. Die doen met begeleiding het juiste. De eerste golf was al een redelijk voorbeeld.
Realiseer dat een crisis, de pandemie, een gigantische spiegel is voor de samenleving.

Fout 9

Die spiegel laat een onthutsend beeld van de samenleving zien.
Rutte zet de meerderheid aan de kant; achteloos, totalitair. De coalitie denkt aan eigen belangen met geringe prioriteit, ten opzichte van de pandemie, de grootste wereldwijde crisis ooit! De pandemie-kennis in de Tweede Kamer is vrijwel nul; bij de coalitie en de oppositie. AlleBurgers heeft de politiek tientallen keer geïnformeerd. Tijdig op alle gevaren gewezen, brieven geschreven, persberichten uitgebracht. Nauwelijks reactie. Het is te complex, te groot, niet te bevatten. Het wachten is op de parlementaire enquête. Die spiegel van de politiek, OMT, media en samenleving zal onthutsend zijn. We zien al iets in de WOB-stukken; iets, niet meer dan dat.

Draagvlak VVD is ca 15%; sterk afbrokkelend.
Iedereen voelt de pijn van Rutte; de pensioenen, de huizenmarkt, de privatisering, de marktwerking en liberalisering etc etc.
De zwijgende meerderheid wil niet nog langer voor de gek worden gehouden. Vrijheidspartijen, populisten (Mona Keyzer) en relschoppers denken het gat op te kunnen vullen.
Het draagvlak voor instituties en politiek is totaal weg. Terwijl in een pandemie juist het gevoel van samen de schouders er onder, compassie en actie nodig is.

GPP Regel 8b

Focus niet op opgehitste individuen en groepen.

Fout 10

Deze tegenkrachten krijgen een uiterst onevenwichtig platform van de media, en worden vele malen groter gemaakt dan dat ze in werkelijkheid zijn. De sleutelfactoren zijn de commerciële belangen, die perfect samengaan met de politieke belangen. Ze sturen de misleiding van het kabinet, én van gelieerde instituties, bestuurd door talloze draaideurpolitici;  honderden voorbeelden van deze propaganda gebouwd op desinformatie, zo veel desinformatie: wetenschappelijk, via belangen multinationals, MKB-bedrijven, politiek, vrijheidspartijen/antivaxxers aangestuurd door Amerikaanse belangen, Roemeense trollenfabrieken, truckershit (kan het niet anders zeggen), alle media. Allemaal in kaart gebracht! Klaar voor de enquêtecommissie en anderen.

Eén voorbeeld, voor iedereen herkenbaar die het wil zien; het narratief van de doden, in volgorde van opkomst:

 • er zijn geen doden
 • er zijn niet veel doden
 • alleen mensen met, die er niet toe doen cq dor hout, met meerdere onderliggende aandoeningen, gaan dood
 • er gaan toch maar echt héél weinig mensen dood; kijk naar de doden van het RIVM. De negatieve oversterfte nu.
 • de mensen die stierven, doen er toch al niet meer toe

Bron: Yaneer Bar-Yam

Meestal oorspronkelijk bedacht en  gefinancierd via Great Barrington (GBD)/Brownstone Institute, door Amerikaanse bedrijven uit de ‘essentiële’ industrieën, olie, food, en handel en dergelijken. Het lanceren van deze ongelooflijk smerige desinformatie gaat dagelijks door.

Gesteund door libertaire thinktanks en beruchte biomedici en economen. We zagen ze in Nederland bij het abjecte HerstelNL en de kwakzalvers van het ArtsenCollectief. Maar ook veel ziekenhuisdirecteuren, IC-bazen etc; ‘Merchants of Doubt’, ook in Nederland; tientallen. We kennen ze allemaal, in binnen- en buitenland (bron: Peter Spitters, Karam Bales, Gavin Yamey, David Gorski et al).
De artsen zullen zich allemaal bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd melden om zich te verantwoorden voor het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.
De bedenkers van deze desinformatie moeten zich nu voor het Amerikaans Congres verantwoorden. Waar is Nederland? Waar zijn de media?

Rutte volgt exact het kansloze, onethische, GBD-groepsimmuniteits beleid. Gepusht door AmCham en de multinationals, met name Shell. Overgenomen door VNONCW. Want…; de essentiële werkers, en hun kinderen zijn hún instrumenten. Abject!

Gek genoeg doen ziekenhuizen/IC’s, artsen hier gewoon aan mee. Welke belangen hebben zij bij dit meest krankzinnige beleid in de wereld, gezien vanuit alle mogelijke ethische, pragmatische en sociaal-economische  perspectieven?

Ook zij zullen zich moeten verantwoorden.

GPP Regel 9

Pandemieën zijn dynamisch: Omstandigheden en tegenkrachten verschuiven snel.

Fout 11

Rutte gooit met zijn populistisch vroege versoepelingen de deur open voor ALLE bekende en onbekende risico’s, anders gezegd “Rutte is landscaping for risk” bijv;
• (sub-)varianten
• biomedische/gezondheids risico’s; doden t/m 2022 ~100.000; een eindeloze rij van longcovid-risico’s door t/m 2022  ~700.000 – ~ 2.500.000 longcovid-slachtoffers, met hersen-, bloedvat-, en immuniteitsaandoeningen (bron @KunstJonas)
• economische risico’s, t/m 2022 euro ~200mld
• welzijns-, maatschappelijke- en politieke risico’s
Hoe kan hier géén chaos uit ontstaan?

Nieuwe v’s zijn er genoeg.

Rutte gooit met zijn populistisch vroege versoepelingen de deur open voor ALLE bekende en onbekende risico’s, anders gezegd “Rutte is landscaping for risk” bijv;
• (sub-)varianten
• biomedische/gezondheids risico’s; doden t/m 2022 ~100.000; een eindeloze rij van longcovid-risico’s door t/m 2022  ~700.000 – ~ 2.500.000 longcovid-slachtoffers, met hersen-, bloedvat-, en immuniteitsaandoeningen (bron @KunstJonas)
• economische risico’s, t/m 2022 euro ~200mld
• welzijns-, maatschappelijke- en politieke risico’s
Hoe kan hier géén chaos uit ontstaan?

Nieuwe v’s zijn er genoeg.

GPP Regel 10

Accepteer géén beleid met

 • “het virus er doorheen jagen” of,
 • “We moeten leren leven met het virus”

Of zelfs (februari 2022) “We moeten leren leven met de dood”

Bron: SIRE, namens grote bedrijven/gelieerd aan grote Amerikaanse adverteerders…

Fout 12

Als neoliberaal herkent Rutte deze termen: Ze betekenen letterlijk: laissez-faire, laissez-passer.

Laat het uitdenken van deze termen aan abjecte (neo-libertaire) thinktanks over; er zijn geen betere. Vervolgens gaan de merchants of doubt, de merchants of deaths, de merchants of lingcovids, de nieuwsmedia, en de freedomers op straat (Proud Boys), en in de politiek in volgorde (VVD, CDA, FvD, BVNL, PVV, SGP, D66, CU, Mona Keyzer) er mee aan de haal; wetend of onwetend.

Alle collateral damage is voor de burger, en met name de ‘essentiële burgers’ en de kwetsbaren. Die blijken dan nog eens ‘onderliggende co-morbiditeiten’ te hebben. Wat een wetenschappelijke farce, wat een desinformatie. Vrijwel iedereen heeft co-morbiditeiten;  mensen met artritis etc.
Jawel, en we gaan ze registreren: met, en zonder, covid etc etc. Volslagen onwetenschappelijk. De hele wereld weet het… Het gebeurt gewoon in Nederland.

Rutte en de overheid worden geleid door angst:

 • de handhaving is wegbezuinigd burgemeesters zijn bang, en handhaven niet
 • horeca en detailhandel handhaven al helemaal niet; zelfs multinationals als Ahold passen voor hun verantwoordelijkheid. Waarom? Ze worden aan alle kanten gecompenseerd. Door wie? Door ons!  Waarom? Ze hebben in feite een besmettingsbeleid met dood en verderf voor de burger
 • maar de essentiële werkers, in de zorg, transport, politie, industrie etc. moeten werken, en de scholen met de jongeren en leraren moeten open. En het virus waart rond. Want het virus, dat zijn wij…
 • …alle ruimte voor chaos.

Media doen niet anders dan ‘false platforming’. Desinformatie en subtiele propaganda, voor de kijkcijfers en voor dit bizarre beleid van Rutte, met nu versoepelen.

Und wir jetzt?
“Wir wollen soziale Freiheit/Lebensraum”

Und wir bald?
“Wir haben es nicht gewußt…”

Te laat. Er waren en zijn oplossingen. Denk aan Suppressie (Vaxx++) en Eliminatie. De internationale wetenschap geeft aan dat dan 95% van ALLE schade was te voorkomen. Denk hierover na. En iedere dag telt mee. Iedere dag dat we worden gevraagd om op de vulkaan te dansen.

Crimineel!

Bron: Deepti Gurdasani et al, Devi Sridhar, Peter Spitters/Deepti Gurdasani, The World Health Network.

GPP Regel 11

Vertrouw er niet op dat hightech vaxx/booster een wondermiddel is.

Zoals al gezegd, Goede Pandemie-Praktijken zoals Maskers, Test-Trace-Isolatie-Quarantaine (TTIQ), Schone Lucht, stoppen de overdracht volledig.

Fout 13

Rutte heeft preventie-investeringen met zeer hoge rendementen nagelaten. Hij laat private partijen de staatskas plunderen met kansloze en uiterst kostbare miljardenverslindende ‘risico-gestuurde maatregelen’, denk aan Fieldlabs etc, en ongecoördineerd testbeleid.

Geen preventie, geen voorzorg, geen adequate timing bij opschaling en afschaling van maatregelen. Moeilijker zijn de Goede Pandemie Praktijken niet…

GPP Regel 12

Covid is NIET in de eerste plaats een medisch probleem. Maar het is een fundamenteel maatschappelijk probleem.
Medici houd je bij je discipline!!!

Fout 14

Kafkaiaanse overeenkomst tussen enerzijds;

Kafkaiaanse overeenkomst tussen enerzijds;

 1. Pseudoscience biomed-OMT, bijvoorbeeld mbt:
  • groepsimmuniteit
  • luchttransmissie en infectiologie
  • gelaagde bescherming, maskers e.d.
  • essentie luchttransmissie bij de Sars-CoV pandemie vergt griepaapak
  • schone lucht; ventilate en filtratie
  • complexiteit
  • datakwaliteit
  • epidemiologische modellen, betrouwbaarheid
  • voorspellingen
  • effectiviteit vaccins/boosters overdracht/ernst
  • ‘onderliggende’ morbiditeit
  • longcovid
  • mortaliteit
  • centrale positie kinderen/scholen, maar ook events
  • blootstelling in ouderenzorg en in ziekenhuiszorg
  • testmethodes
  • testorganisatie
  • tracering
  • cohortering
  • incubatietijd/isolatie (-organisatie)
  • quarantaine (-organisatie)
  • mild, en specifiek, voor kinderen
  • ontwikkeling varianten en endemiciteit
  • internationale praktijk
  • gedrag, inclusief monitoring
  • communicatie
  • wetenschappelijke integriteit in al haar facetten, leidend tot infodemie boordevol misinformatie, disinformatie en desinformatie
  • risicomanagement
  • preventie
  • voorzorg
  … en anderzijds
 2. de ondemocratische, visieloze, onwetenschappelijke, lobby-gevoelige Rutte.
  Rutte denkt dat multinationals, de industrie, handel en dienstverlening de democratie zijn.
  Die betalen veelal weinig belasting, krijgen kredieten en vergoedingen.

  Nee, de…
  • zwijgende meerderheid IS de democratie
  • medisch kwetsbaren ZIJN de democratie
  • sociaal-economische kwetsbaren en achtergestelden ZIJN de democratie
  • essentiële beroepen die ‘gebruikt’ worden ZIJN de democratie
  • zorgmedewerkers die worden afgebrand; als verbruiksmiddelen worden geconsumeerd door het ziekenhuis-management. Waarom? Het is, en was, niet nodig; zitten vast in een catch-22-situatie
  • leraren die worden gedwongen in de Covid-brandhaarden les te geven, tussen de vrijwel volledig onbeschermde kinderen, de grootste verspreiders van de pandemie. Onze kinderen, ONZE democratie
  • politie, volledig uitgebeend, aangevuld met commerciëlen, moeten handhaven. Maar hoe?
  • lokale overheden, afgeknepen op welzijnprogramma’s
  • wetenschappers die het juiste verhaal kunnen vertellen worden monddood gemaakt. Alleen de hegemonische biomedici hoor je, vaak in hun witte jassen, inmiddels zelfs in de overheidspropaganda. Die spreken buiten hun discpline. Het zijn meestal clinici, die juist zouden moeten zwijgen. Wat kunnen zij communiceren over buiten de muren van hun lab of ziekenhuis? Dáár is de pandemie!
  • journalisten mogen niet kritisch interviewen, of schrijven; commercieel niet interessant. Ook monddood door freelancing en korte contracten, alsmede via oekazes van Rutte.

De burger wordt misleid, is ingekapseld, betaalt een veel te hoge prijs voor alle schade aan gezondheid, financieel, en welzijn. En betaalt via relatief veel te hoge belastingen voor de schade van de lobbies, die worden bevoordeeld, en zich vaak misdragen, juist als het om onze gezondheid en veiligheid gaat.

De burger wordt niet gehoord, maar ziet de uitbuiting om zich heen.
Maar de stille meerderheid laat zich horen. Organiseert zich. Niet politiek. Maar genoeg is genoeg. Wij zwijgen niet meer. Wij zijn met meer.

GPP Regel 13

Er is géén individuele verantwoordelijkheid voor het voorkómen van de eigen infectie.

Fout 15

Rutte schuift alle verantwoordelijkheid af op de burger.

Echter, de overheid voert de zorgplicht uit. Zeker bij gevaarlijke ziekten, voor kwetsbaren en kinderen. Dat is het maatschappelijk contract.

De burgers financieren die collectieve zorgplicht grotendeels; op alle mogelijke manieren. Maar zelfs die zorg is via marktwerking en privatisering grotendeels onttrokken onttrokken aan onze invloed.

Er is geen aandacht voor onze kinderen, veilige scholen, voor veilige werkomstandigheden, voor veilige ziekenhuizen, voor veilige zorgvoorzieningen, voor veilige gelaagde bescherming voor onszelf en voor onze  naasten.

De burger wordt aan de risico’s van de pandemie langdurig blootgesteld.
Dat wordt een steeds groter risico, omdat een pandemie een Russische roulette is!
Daarentegen gaan de opbrengsten naar enkelen, en die ook nog eens weinig belasting betalen.

GPP Regel 14

Het virus kan alleen worden verslagen via een collectieve inspanning:

 • Gebaseerd op actie van de gemeenschap
 • Gestimuleerd door leiders die duidelijke informatie verstrekken
 • En een volksgezondheidssysteem gericht op preventie en voorzorg

Fout 16

Rutte’s VVD heeft 15% draagvlak. Het kabinet 35%. De zwijgende meerderheid haakt dus duidelijk af. Het is een en al machtspolitiek geworden. Nauwelijks nog basis in de samenleving.

Ook het vertrouwen in de instituties, meestal bestuurd door onkundige draaideurpolitici, is verdwenen.
Het kabinet heeft het draagvlak en de collectieve actie, noodzakelijk voor het pandemiebeleid, kapot gemaakt. Zelfs de compassie voor elkaar is zeer gespannen. De vrijheidspartijen voelen zich sociaal-economisch buitengesloten en worden opgehitst door twijfelzaaiers uit binnen- en buitenland.
Vrijheid moet bevochten worden. Samen, want er geldt vrijheid in gebondenheid.

Rutte heeft geen visie, geen strategie, geen ambitie, er zijn geen doelen, geen planmatige aanpak. We zagen in de WOB-stukken dat hij door de lobbies wordt ingefluisterd.
Er is geen duidelijkheid over de maatregelen, welke en wanneer.
Het is niet duidelijk hoe succes te bereiken; met welke investeringen en offers.
Volstrekt intransparant, wat blijkt uit het chaotische jo-jo-beleid, barstensvol met foute beslissingen. En nu klaar voor versoepelingen? Hoe kun je het verzinnen?
De rode draad is pseudoscience, zwakke biomedici, witte jassen/useful idiots, leugens, desinformatie, ontwijking, ontkenning, en macht in een opaque wereld.
“Scheuren langs de rand van de afgrond, en hopen”, zei het kabinet in april 2020. Nu niet anders. Dat blijkt uit de persconferentie uitgesproken door een minister die in zijn vorige functie als coördinator een fout model gebruikte en voortdurende tot foute prognoses kwam. Gooi een muntstuk omhoog en je hebt meer kans op betere resultaten!

Natuurlijk voelt de zwijgende meerderheid aan dat er andere doelen zijn. Dat die worden bepaald door de macht achter de zichtbare politiek. Maar zij zien slechts de trekpoppen van de grote belangen. Het vertrouwen is weg.

De zorg is geïmplodeerd. Dat proces was al gaande. Marktwerking en slecht management. Alle lekken worden verborgen: gigantisch ziekteverzuim en uittreding aan de ene kant, en kostenbesparingen en verrijking aan de andere kant.

In dat klimaat gedijt geen preventie en voorzorg, maar de dubieuze macht van de farmaceuten, gefaciliteerd door slechte en niet-integere wetenschappers, met name in de UMC’s.
In dat klimaat gedijt ook geen nazorg voor longcovids. Een van de grootste zorgen van president Biden voor de komende decennia. In Nederland worden de huidige ~450.000 – 1.500.000 longcovids niet eens geteld. Minister de Jonge dacht enige tijd geleden nog “enige tienduizenden”.

GPP Regel 15

Vertel de echte waarheid aan de burgers.
Burgers, spreek de macht aan. Vertel ze de waarheid, vraag hen verantwoordelijkheid te nemen.

Dat is de basis van alle regels.

Fout 17

Rutte spreekt niet de waarheid. Trekt zich vanwege zijn zwak leiderschap zelfs terug uit de persconferenties. Maar zijn schaduw hangt er. We zien Kuipers niet eens staan.

Let wel; De winsten van dit beleid worden geprivatiseerd. ALLE schade wordt gesocialiseerd.

De zwijgende meerderheid zal Rutte cs zeggen verantwoording te nemen voor:

 • Gecontroleerde verspreiding om tot populatie-immuniteit te komen
 • Bewuste nalatigheid, met pseudo-wetenschap, leidend tot massale sterfte, en (langdurig) lijden, ook van kinderen.