Oversterfte/slachtoffers door Corona t/m week 7 2022

Oversterfte † 65.517  t/m week 7

RIVM       87  †
CBS        -70 †
AB          324 †
t/m  week 7

AB      65.517 † 

RIP Noot: Géén totaalcijfers RIVM, CBS.

Corona deaths estimated per week

Conclusie

  • Géén zicht op het virus.
  • Géén adequate (preventieve) maatregelen. Bijv tegen superspreading via scholen, vervoer, horeca, evenementen
  • Versoepelingen bij een uitslaande brand: spelen met vuur
  • Burgers/zorg aan hun lot overgelaten

Prognose

Het abjecte kabinetsregime van continue #SARSCoV2-verspreiding (bron: o.a. WHO) zal de komst van #Omikron, en nu het minstens zo gevaarlijke BA.2 niet kunnen onderdrukken.

Overwegingen (1)

Bizar argument Rutte/Kuipers VVD/D66: “De vele besmettingen, doden, longcovids gaan de economische structuur treffen. Dus kabinet gaat verder versoepelen.” Met nog meer doden, longcovids: Longcovids krijgen geen aandacht; Doden nooit fatsoenlijk herdacht.

Overwegingen (2)

Nederland lijdt onder zorgontmoediging, -vertraging, -weigering, thuis sterven, vaak zonder adequate palliatieve zorg.

De oorzaak is de onmogelijke en abjecte aanpak van groepsimmuniteit met sturing via ziekenhuis/IC-bezetting (bron @Independentsage, @WHO)

Overwegingen (3)

Dit zien we ook aan de sterk gedaalde levensverwachting. Wederom staat Nederland onderaan in de benchmark.

Overwegingen (4)

De oversterfte NL, één van de meest hoge in de wereld (Wereldbank ea), en vermijdbaar (@TheWHN, Sridhar e.a).

Die gebeurt met name in de lagere kwartielen, zoals blijkt uit een vergelijking met de jaren 2010-2019.

@falsel_net, Human Mortality Database