Oversterfte/slachtoffers door Corona t/m week 6 2022

Oversterfte †  65.283  t/m week 6

RIVM       64  †
CBS       -120 †
AB          273  †
t/m  week 6

AB      65.283 †  RIP

Noot: Géén totaalcijfers RIVM, CBS.

Sterfte COVID-19 in Nederland t/m week 6

De versoepelingen van kabinet is spelen met vuur cq met een uitslaande brand.
De restricties waren al onvoldoende, denk aan superspreading via bijvoorbeeld  scholen, vervoer, horeca, evenementen e.d.

De conclusie is derhalve dat de overheid, zoals de hele crisis, géén zicht op het virus heeft cq de juiste (preventieve) maatregelen neemt, en de zorg, en daardoor de burgers, in de steek laat.

Bizar argument Rutte/Kuipers VVD/D66:
“NL krijgt veel besmettingen, doden, veel longcovids. Die treffen de economische structuur.”
DUS kabinet gaat verder versoepelen. DUS nog meer doden, longcovids…

Dit is het argument van Trump/GBD: “Laat de geest uit de fles. Is goed (sic) voor de economie.”
Resultaat: Essentiële werkers, kwetsbaren, gemarginaliseerden, kinderen; 1,5mln (!) doden en enorme verdere schade (incl economie).

Verwachting Nederland t/m 2022: ~100.000 † (AlleBurgers);
hiervan ~90.000 vermijdbaar (Sridhar ea)
Nooit fatsoenlijk herdacht; misschien cf Indonesië, 70 jaar na Rutte VVD…?!

Ongelooflijke en vermijdbare schade t/m 2021

  • Economie: 78 mld euro (IMF, IEM, IFO, AlleBurgers)
  • Welzijn; scholing, sterfgevallen, longcovidgevallen (IEM, IFO)
  • Longcovid ~500k tot ~1.700k

Bron: @AlleBurgers / @KunstJonas

Over de schade zien we continue ontkenningen, vermijding, minimalisatie, drogredeneringen, cherry picking, definitie-aanpassingen, ‘not-invented here’, ‘absence of evidence is evidence of absence’. Kortom totale DESINFORMATIE … niet besproken; noch in (vaste commissies) parlement, noch in OMT/technische briefings, noch bij persconferenties, noch in de media, noch door OVV, noch door parlementair onderzoek cq – enquête.

De (over)sterfteproblematiek bij CBS/RIVM is al een jaar lang bekend. De hele wereld kent de problematiek. Nederland ontkent.
Het effect is al weer wekenlang duidelijk te zien in de sterk negatieve oversterfte CBS. RIVM heeft ‘facultatieve’ melding doden door schouwartsen. Definities worden versmald etc.

Human Mortality Database; oversterfte in Nederland  door COVID-19

Waarom ‘plande’ CBS voor 2022 dan toch wéér evenveel doden als de afgelopen jaren?
Een benchmark die ~10% te hoog is gesteld, omdat Influenza en RS-Virus etc, naar verwachting, niet zullen doorbreken.
Ook zijn er naar verwachting al méér dan 65.000 overledenen door Corona.

Nederland wordt inmiddels geconfronteerd met zorgontmoediging, -vertraging, -weigering, thuis sterven, vaak zonder adequate palliatieve zorg.
De onmogelijke en abjecte aanpak van groepsimmuniteif met sturing via ziekenhuis/IC-bezetting is de oorzaak (bron @Independentsage, @WHO).

Met name door overvraagd personeel en eerstelijnszorg is het een stille ramp geworden.
Deze had gemakkelijk kunnen worden voorkomen als ziekenhuisdirecteuren en IC-leidinggevenden zich bij hun kerntaak hadden gehouden, maar ze hebben het hoogste woord aan de praattafels van de media; zonder enige wetenschappelijke integriteit, want volledig buiten hun vakgebied, in een wereldwijde pandemie, de grootste ooit.

Wat doen ze in deze sociaal-economische crisis; de grootste sinds de depressie van de jaren 30, groter dan de financiële crisis van 2007/8 (IFO)?

Prognose Aankomende Weken

Het abjecte kabinetsregime van continue #SARSCoV2-verspreiding (bron: o.a. WHO) zal de komst van #Omikron, cq. nu het zéér gevaarlijke BA.2 (zie bijlage) niet kunnen onderdrukken.

De oversterfte in Nederland, één van de meest hoge in de wereld (Wereldbank ea), en vermijdbaar (@TheWHN, Sridhar e.a), zal op korte termijn sterk toenemen.

Dat gebeurt met name in de lagere kwartielen, zoals blijkt uit een vergelijking met de jaren 2010-2019.

Bron: @falsel_net, Human Mortality Database

Conclusie

De conclusie is derhalve dat de overheid, zoals de hele crisis, géén zicht op het virus heeft cq de juiste (preventieve) maatregelen neemt, en de zorg, en daardoor de burgers, in de steek laat.