Acute hepatitis

In Nederland zijn in de eerste maanden van dit jaar vier kinderen zo ziek geworden door hepatitis dat er bij drie van hen een levertransplantatie noodzakelijk was.

27 oktober 2020: “Hepatitis is common in children with MIS-C and is associated with a more severe presentation and persistent elevation of liver function tests in many.

MIS-C is een ernstige ontstekingsreactie die op kan treden bij kinderen na COVID-19. De complicatie MIS-C wordt enkele weken tot enkele maanden na COVID-19 gezien. Het beeld begint vaak met koorts en de klachten nemen toe in ernst in de loop van dagen.


Het betreft hier ongevaccineerde kinderen i.c.m. hoge incidentie SARS-CoV-2. Coronaviral hepatitis bekend in 2020

COVID-19 and coronaviral hepatitis: evidence of collateral damage.

SARS (2004)

Leverschade komt bij tot 60% van de patiënten die lijden aan ernstig acuut respiratoir syndroom (SARS) voor.

SARS-associated viral hepatitis caused by a novel coronavirus: Report of three cases