Oversterfte/slachtoffers door Corona t/m week 35 2022

Week 35:  546 RIP †
Totaal pandemie: > 86.000 RIP

Week 35:  t/m 2 september
CBS      222† (-40%)
AB        546† (-21%)

Pandemie t/m week 35
AB      >  86.000†  RIP

Bron: @falsel_net@AlleBurgers (AB) en Human Mortality Database.

COVID19 related deaths estimated per week

De sterfte onder ouderen was uitzonderlijk hoog. Meer vrouwen dan verwacht overleden.

Short-term Mortality Fluctuations

Jongeren zullen vooral lijden onder LongCovid zelfs bij milde infecties. Er sterven door Omicron meer jongeren/kinderen. In Europa sterft in de klasse 0-14jr 10x meer dan in 2021. In de groep van 15-44jr is het aantal 30% hoger.

Bron: @falsel_net, @EricDing

Overstrefte COVID19 in Nederland per leeftijdsgroep

De oversterfte zal na verloop van tijd verder stijgen. Itt de desinformatie blijkt uit onderzoek dat deze Covid-gerelateerd is, in Nederland al vanaf maart 2020, en in vrijwel alle landen.

Ook zichtbaar in de teruglopende levensverwachting.

Contribution of leading causes of death to change in life expectancy, by sex and total population: United States, 2020-2021

Bronnen:

Vaccinatie heeft een positief effect op de levensverwachting (vergl oversterfte) Reden: In de Pandemie en bij crises zijn kansarmen het minst in staat zichzelf te beschermen. Daarom is er volksgezondheidsbeleid.

Echter in NL is iedereen vrij om een eigen vaccinatiekeus te maken, met nadelige gevolgen voor zichzelf, en anderen H/t @fibke Wereldbank.

De cumulatieve oversterfte is duidelijk minder in landen met een sociaal sterk Covid-beleid zoals Japan, China en Nieuw-Zeeland. Nederland scoort slecht.

Cumulative confirmed COVID-19 cases per million people
Due to limited testing, the number of confirmed cases is lower than the true number of infections.

Maar ook de economische ontwikkeling voor de landen met een veerkrachtig sociaal-Covidbeleid is sterker en stabieler. Zie fig via Institut Molinari.

Real GDP by country

Ontwikkeling besmettingen week 35

Naar verwachting zal de oversterfte weer toenemen. De besmettingen zien we in week 35 al weer beginnen te stijgen. Het groeigetal per dag stijgt en het aantal meldingen neemt toe, tot boven de 900. Dat correspondeert met ca 6.000 werkelijke besmettingen.

Het beeld van varianten NL lijkt te duiden op een neergang van het aandeel BA 5, terwijl de variant BA 2.75 in een beginnend exponentieel groeitraject is gekomen. Wel is er gestage onderliggende groei te zien van een sub-lineage BA 5.2.1.

Detect and analyze variants of SARS-CoV-2 in The Netherlands
https://cov-spectrum.org/

Sleutelinformatie over BA 2.75. Zie bijlage h/t @EricTopol

Maar pas op, er is onderliggende groei van BA 2.75.2.  Bijv in India is het groeivoordeel zelfs 142%. Dus onzekerheid overheerst nog, maar het kan snel gaan, omdat de sprong naar het VK gemakkelijk is. Bron h/t @RajlabN

In the VS heeft BA.5 een dominante positie, maar de ontwikkeling van varianten is zeer dynamisch. En kan per staat zeer verschillend zijn. Fig Bron h/t @RajlabN

Jaarlijkse Covidvaccinatie biedt onvoldoende bescherming omdat de efficacy na ca 4-6 maanden afneemt.

Plus:

  • niet per definitie werkzaam voor ontsnappende varianten
  • infectieverspreiding wordt onvoldoende beperkt.

Dus: NL-beleid met het “nieuwe normaal” van Kuipers is zeer risicovol.

De huidige leidende BA.5 variant laat na 4 weken in 21,5% van de gevallen Long Covid symptomen zien (Bron @EricTopol)

Wederom een aanwijzing voor de enorme ziektelast die Covid met zich meedraagt.

De maatschappelijke effecten van Long Covid zijn gigantisch en raken de maatschappij in al haar facetten. Het is inmiddels duidelijk dat iedereen kwetsbaar is geworden.

Kabinet, parlement en bedrijfsleven hebben nauwelijks oog voor Long Covid.

Sterker nog, NL wordt ingeprent dat de burger “moe is”, en terug naar “normaal” wil. De verantwoordelijkheid voor de pandemie afschuiven op het individu is slecht beleid – en dreigt zo haar eigen voorspelling van neergang achterna te gaan.

NL en VK behoren tot de slechtsten in de wereld bij het beheersen van Covid. Centraal staat de pseudowetenschap over de overdracht van het virus; wel via  druppeltjes/niet in de lucht, en niet lang-blijvend in de lucht.

Het is duidelijk dat wetenschap, vrijheid, volksgezondheid en economie in disbalans is. Niet vreemd in een crisis waar het kabinet geen visie en leiding laat zien. De burger is al lang afgehaakt, en is niet strijdbaar.