Oversterfte/slachtoffers door Corona t/m week 43 2022

Week 43:  794 RIP †
Totaal pandemie: > 91.000 RIP

Week 43:  t/m 28 oktober
CBS      446† (+1%)
AB        794† (+1%)

Pandemie t/m week 43
AB      >  91.000†  RIP

  • Exponentiële daling door vakanties
  • Snelle ontwikkeling varianten
  • Geen reactie Rutte/Kuipers
  • Internationale afwijzing NL-beleid

Vooruitzicht: ZEER RISICOVOL

Bron: @falsel_net@AlleBurgers (AB) en Human Mortality Database.

COVID-19 related deaths per week in The Netherlands

Op kortere termijn zal de ziektelast, zorgdruk, en oversterfte stijgen door:

1. Riool-RNA-meting daalt naar 768 (31-10), een halveringstijd van ca 13 dagen… (zie fig).

TIme series estimates Covid-19-related mortality and IFR

… R-riool is weliswaar gedaald naar 0,84 (26-10). Echter, de verwachte ontwikkeling zal weer exponentieel stijgen. Vakanties spelen een zeer sterke rol bij risico infectieverspreiding door superspreading via scholen

Wastewater SARS-CoV-2 RNA flow per capita in The Netherlands
Fig ht @covid_nl

2. Daarnaast spelen:

  • vaccin-verwatering. Wel zal de huidige boostercampagne een mitigerend effect gaan tonen
  • hogere immuunontwijkende eigenschappen varianten.

Zo overleden er bij een virusprevalentie van ~4,9% (week 41) mm méér 65+ers dan verwacht.

Zo overleden er bij een virusprevalentie van ~4,9% (week 41) mm méér 65+ers dan verwacht.
ht @falsel_net

3. Impact van het vaccin op het *gevaar* van het virus voor de totale bevolking is door kabinet sterk overdreven; immers transmissie is allesbepalend. Weliswaar hebben vaccins een groter individueel effect op de *ernst* van het virus.

Één van de redenen van falend beleid.

4. Sterfte *mét-pandemie cq corona* is ca 20% hoger dan het historisch gemiddelde *vóór-pandemie cq corona*. Een cijfer in vrijwel de hele westerse wereld te zien. In NL is de veelal afwezigheid van Influenza- en RS-virussen kenmerkend, bijv. sinds week 41.

Respiratoire virussen in monsters afgenomen bij patiënten met griepachtig ziektebeeld of anders acute luchtweginfectie dor Nivel Peilstations, 2022
ht @falsel_net

5. Stijgende prevalentie van varianten; vaak immuunontwijkend. Update nieuwe convergente varianten:

  • XBB, XBB.1, CH.1.1, BA.4.6.3 en BQ.1.1.10 (BQ.1.1+Y144del); nu meest immuun-ontwijkend
  • BQ.1* met NTD-mutaties: variant is immuun-ontwijkend.

In Nederland is BA.4/5 inmiddels zeer sterk gedaald tot een aandeel van 49% begin deze week. BQ.1* stijgt sterk, naar 37%. NB de variant is immuunontwijkend.

BQ.1* stijgt sterk, naar 37%. NB de variant is immuunontwijkend.
Fig ht @ARGOSamsterdam

Toch is het nog geen uitgemaakte zaak welke de dominante varianten in de wereld gaan worden. Deze situatie wordt de ‘Variant-Soep’ genoemd: oftewel de grote wereldwijde convergentie.

6. Verwacht ongewijzigd kabinetsbeleid gericht op groepsimmuniteit: Totaal mislukt beleid zoals vaak geanalyseerd; Lancet @Commissioncovid, @IndependentSage, @WHO, en nu ook door 386 internationale experts (Delphi-studie @nature) met o.a.@TheWHN