Media moeten misleiding mbt wasbeerhonden corrigeren!

Maandag 20 maart 2023

Op donderdag 16 maart publiceerde The Atlantic een artikel met de titel “Het sterkste bewijs tot nu toe dat een dier de pandemie heeft veroorzaakt” [1]. Soortgelijke verhalen in andere invloedrijke publicaties volgden al snel:

  • New York Times: “New data links pandemic’s origins to racoon dogs at Wuhan market” [2],
  • Washington Post: “New covid origin data links raccoon dogs to the pandemic” [3],
  • Associated Press: “New COVID origins data point to raccoon dogs in China market” [4],
  • Scientific American: “New evidence supports animal origin of COVID virus through raccoon dogs” [5].
  • Science: “Unearthed genetic sequences from China market may point to animal origin of COVID-19” [6].

Dit is slechts een kleine greep uit het bombardement van nieuwsberichten met de sterke suggestie dat de oorsprong van de COVID-19-pandemie was gevonden.

Wij zijn van mening dat deze nieuwsberichten zeer misleidend zijn en moeten worden gecorrigeerd. We geloven ook dat de rapporten weer een voorbeeld zijn van een kleine groep onderzoekers die hun bevindingen overdrijven en het publiek misleiden met valse zekerheid over de oorsprong van COVID-19.

Ten eerste zijn de gegevens waarop deze claims zijn gebaseerd niet beschikbaar gesteld aan andere onderzoekers ter bevestiging en onafhankelijke interpretatie. Integendeel, ze werden alleen gepresenteerd tijdens een besloten ontmoeting tussen de onderzoekers en de WHO [7]. De media hebben dus geen onafhankelijke bevestiging dat de data deugdelijk zijn of dat de conclusies van de onderzoekers valide zijn.

Ten tweede bieden de gegevens geen substantiële nieuwe informatie over de oorsprong van COVID-19, zelfs niet op het eerste gezicht. Volgens informatie is de kern één enkel SARS-CoV-2-positief omgevingsmonster dat DNA van een wasbeerhond bevat. Er is geen bewijs dat deze wasbeerhond de COVID-19-pandemie heeft veroorzaakt. Er is zelfs geen bewijs dat deze wasbeerhond zelfs maar besmet was met SARS-CoV-2, aangezien er ook menselijk DNA in het monster zat en het virale materiaal net zo goed afkomstig kon zijn van een besmette mens. De onderzoekers lijken dit ene monster te hebben gekozen, uit de 73 SARS-CoV-2-positieve monsters, die werden verzameld op de Wuhan-markt [7], omdat dit ene monster aansluit bij het specifieke verhaal dat ze in eerdere publicaties hebben bepleit [8, 9].

Ten derde hebben de onderzoekers die de gegevens hebben gerapporteerd een gedocumenteerd trackrecord van het overdrijven van hun bevindingen, het verbergen van twijfels over hun bevindingen en het verbergen van grote belangenconflicten. In 2022 beweerden veel van dezelfde onderzoekers dat ze “dispositief bewijs” en “onweerlegbaar bewijs” hadden dat SARS-CoV-2 voortkwam uit de handel in wilde dieren [10]. Later hebben ze deze claim ingetrokken [8,9]. In 2020 waren enkele van dezelfde onderzoekers co-auteur van het artikel “Proximal Origins of SARS-CoV-2”, waarin de wetenschappelijke zekerheid werd uitgesproken dat SARS-CoV-2 niet was gemanipuleerd in een laboratorium [11]. Die auteurs maakten echter geen melding van een groot belangenconflict: dat hun financiers een actieve rol speelden bij de voorbereiding van dit document [12]. De onderzoekers erkenden ook niet openlijk de twijfels die ze in het geheim hadden geuit over hun conclusies vóórdat de financiers erbij betrokken raakten (twijfels die pas sinds kort openbaar zijn geworden dankzij verzoeken om de Freedom of Information Act [12]).

Wij zijn van mening dat deze laatste berichtgeving een ongelukkig voorbeeld is van invloedrijke mediakanalen die een speculatief verhaal verspreiden onder het mom van een wetenschappelijke bevinding. We zijn ook van mening dat de beperkte gegevens die aan het publiek als waarheden worden verkocht, de noodzaak onderstrepen van een dringend, alomvattend en forensisch onderzoek naar de oorsprong van COVID-19, een onderzoek dat niet alleen wetenschappelijke gegevens gebruikt, maar alle instrumenten voor het verzamelen van inlichtingen en rechtshandhaving.

Het publiek verdient echte antwoorden, geen valse zekerheid.

Ondertekend,

Amir Attaran
Colin D. Butler
Richard H. Ebright
David N. Fisman
Andre M. Goffinet
Elisa D. Harris
Laura H. Kahn
Justin B. Kinney
Yanna Lambrinidou
Milton Leitenberg
Helen E. Mundler
Bryce E. Nickels
Sabrina Packman
Dana Parish
Steven E. Phillips
Eric S. Starbuck
Tyler Stepke
Susan Wright

Over Biosafety Now

Biosafety Now is een organisatie van experts op het gebied van biomedische wetenschap, wiskunde, volksgezondheid, openbaar beleid, recht, sociale wetenschappen en publieke belangenbehartiging, die het er allemaal over eens zijn dat onderzoek dat potentiële pandemische ziekteverwekkers creëert, die gevaarlijker zijn dan die in de natuur, existentiële risico’s voor het publiek met zich meebrengt, terwijl het weinig of geen voordelen voor wetenschap, geneeskunde, volksgezondheid of nationale veiligheid.

Bronnen:

[1] The Strongest Evidence Yet That an Animal Started the Pandemic (The Atlantic; March 16, 2023)

[2] New Data Links Pandemic’s Origins to Raccoon Dogs at Wuhan Market (The New York Times; March 16, 2023)

[3] Genetic data links raccoon dogs to covid origin; WHO seeks China cooperation (Washington Post; March 17, 2023)

[4] New COVID origins data point to raccoon dogs in China market (AP News; March 17, 2023)

[5] New Evidence Supports Animal Origin of COVID Virus through Raccoon Dogs (Scientific American; March 17, 2023)

[6] Unearthed genetic sequences from China market may point to animal origin of COVID-19 (Science; March 16, 2023)

[7] SAGO statement on newly released SARS-CoV-2 metagenomics data from China CDC on GISAID (March 18, 2023)

[8] Worobey, M. et al. The Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan was the early epicenter of the COVID-19 pandemic. Science 377, abp8715 (2022).

[9] Pekar, J. E. et al. The molecular epidemiology of multiple zoonotic origins of SARS-CoV-2. Science 377, eabp8337 (2022).

[10] Worobey et al.. The Huanan market was the epicenter of SARS-CoV-2 emergence. [preprint] Zenodo (2022).

[11] Andersen, K. G., Rambaut, A., Lipkin, W. I., Holmes, E. C. & Garry, R. F. The proximal origin of SARS-CoV-2. Nat Med 26, 450–452 (2020).

[12] Timeline: The proximal origin of SARS-CoV-2 (US Right to Know; November 29, 2022)

Vertaald door AlleBurgers, Origineel persbericht: MEDIA OUTLETS SHOULD CORRECT MISLEADING ARTICLES ABOUT RACCOON DOGS STARTING THE COVID-19

Verder lezen:

Emily Kopp van de US Right To Know onderzoekers, die trachten de waarheid over de oorsprong van de Covid19 pandemie boven water te krijgen, schreef over de bewuste desinformatiecampagne van de wasbeerhond op de Wuhan dierenmarkt de volgende twitterdraad: