Toevalligheden rond de oorsprong van Covid-19

Onderstaande lijst van merkwaardige coïncidenties rond de mogelijke oorsprong van SARS-CoV-2 is samengesteld door Alex Washburne, een wiskundig bioloog van Selva Analytics. Al deze toevalligheden laten zich gemakkelijk verklaren met behulp van de laboratoriumlek-hypothese.

 1. September 2019: Wuhan Institute of Virology (WIV) schakelt over van civiel naar militair management.
 2. September 2019: WIV huurt aannemer in om HEPA-filter te vervangen.
 3. September 2019: WIV CoV-database (data coronavirus onderzoek) offline gezet.
 4. Oktober 2019: WIV wordt stilgelegd.
 5. Oktober 2019: zeer veel auto’s worden gesignaleerd bij ziekenhuizen in Wuhan.
 6. Herfst 2019: 3 WIV CoV-werknemers ziek.
 7. Er is een Furine-splitsingsplaats (FCS) gevonden in het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2. Zou niet te verwachten zijn.
 8. Deze FCS heeft een voor mensen geoptimaliseerde codonbias.
 9. ‘Restriction map’ van besmettelijke kloon gezien in Wuhan 1,5 jaar na bij Fauci/NIH/NIAID ingediend (en later afgekeurd) onderzoekvoorstel van DEFUSE om mensspecifieke FCS in te brengen in vleermuis-SARS CoV infectieuze kloon (EcoHealth, WIV).
 10. WIV weigert de database met CoV’s te delen.
 11. China wisselt driemaal het OriginOfCovid-verhaal.
 12. Het DEFUSE-voorstel is niet door de auteurs gedeeld.
 13. DEFUSE Principal Investigator noemt lab-origin “conspiracy theory” in The Lancet.
 14. Peter Daszak belemmert Origins-onderzoeken (Lancet, WHO, enz.), en geeft zijn belangenconflicten niet vrij.
 15. Ondanks intensieve bemonstering geen dierreservoir gevonden in China.
 16. Geen aanwijzingen voor een hogere incidentie van vroege coronabesmettingen bij handelaren op vee/versmarkt.
 17. Geen bredere geografische aanwijzingen van multi-spillovers.
 18. RaTG13 kan worden geconstrueerd (@MonaRahalkar).
 19. Niet-gerapporteerde MERS CoV in BAC ontdekt in Wuhan 2019 (@humblesci @stevenemassey @BiophysicsFL @quay_dr Dayou)
 20. Forensisch bewijs van besmette metagenomische monsters (idem auteurs)
 1. Proximal Origin is fout op de volgende gronden:
 2. Pekar et al is fout op de volgende gronden: Washburne et al, Statistical challenges for inferring multiple SARS-CoV-2 spillovers with early outbreak phylodynamics
 3. Worobey, Koopmans et al. is fout op o.a. de volgende gronden: Michael Balter, The Covid-19 pandemic: Failure to predict, failure to report. Part Two — Attack of the killer preprints (II)
 4. Peer review van Robert F. Garry, SARS-CoV-2 furine-splitsingsplaats
 5. Biosecurity wetsvoorstel China (medio 2020) goedgekeurd met onder andere twee secties gewijd aan het reguleren van toezicht op biotechnologisch onderzoek in onderzoekslaboratoria voor pathogenen: China Laws Portal, Biosecurity Law of China (2020).

Bron: twitterdraad van Alex Washburne van 15 maart 2023: