Einde Noodfase Verandert Niets aan de Pandemie

WHO beëindigt PHEIC, wat betekent dat?

De reactie van het World Health Network op het statement van de WHO over beëindiging van de PHEIC (Public Health Emergency of International Concern), dus ‘Einde noodfase pandemie’:

Ieder statement dat de pandemie voorbij is, is pure abjecte politiek.

AlleBurgers is het hier 100% mee eens. Het gaat om de consequenties. De last voor burgers: massale dood, #LongCovid en sociaal-economische pijn verandert er niet door. Wie zich wil beschermen tegen infectie, long covid en de vele gevolgen daarvan, zal voorzorgsmaatregelen moeten blijven nemen.

De Realiteit van de Pandemie

Degenen die besmet zijn en vervolgens een slechte gezondheid hebben, met hersen-, hart-, long- en andere aandoeningen, zullen hun cognitie en fysiek beperkt vinden, kunnen hun baan verliezen en moeite hebben om een ​​baan te krijgen. Ze zullen ook moeite hebben met de dagelijkse zaken en met het krijgen van hulp.

Herinfecties hebben progressieve gevolgen. De voortdurende verslechtering van de algemene gezondheid is duidelijk. Die zien we internationaal. De uitdaging in een tijdperk van desinformatie en chaotische Nederlandse politiek is het nu ten volle onderkennen wat de consequenties zijn.

Dat is geen toekomstverwachting, het is voor velen al de huidige realiteit. Blijkbaar dringt dit niet door bij de adviseurs van het kabinet Rutte, i.c. het OMT en MIT.

WHO: Géén Reden voor Verslapping

Ook dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (directeur-generaal van de WHO) onderkent dit probleem: “Covid is nog steeds moordend en het verandert nog steeds”, zei hij.  “Het risico blijft bestaan ​​dat er nieuwe varianten opduiken die nieuwe pieken in gevallen en doden veroorzaken. Het ergste wat een land nu kan doen, is dit nieuws gebruiken als reden om de waakzaamheid te laten verslappen, de systemen die het heeft gebouwd te ontmantelen of de boodschap aan zijn mensen te communiceren dat COVID-19 niets is om je zorgen over te maken.”

Dit is echter precies wat in de Nederlandse media is gebeurd. Dat trekt het kabinet niet meer recht. De politieke beslissing baart AlleBurgers grote zorgen, temeer daar die is geadviseerd door een ’technische commissie’ met leden op persoonlijke titel. Het zijn mensen als Tegnell (ZWE) en Marion Koopmans (NL) die staan voor een uitzonderlijk onethisch groepsimmuniteitsbeleid, dat willens en wetens de noodzakelijke maatregelen negeert, en alle draagvlak bij burgers heeft verloren. Zij horen niet in een dergelijke commissie.

We hebben dit, samen met anderen, veelvuldig aan dr. Tedros kenbaar gemaakt. Hij heeft gelukkig aangegeven dat deze ’technische commissie’ wordt opgeheven.

Commentaar van AlleBurgers

Ons commentaar is in lijn met die van de overgrote internationale meerderheid, die in niet mis te verstane bewoordingen stelt dat:

De pandemie NIET voorbij is, c.q. in een nieuwe fase is aanbeland, ongeacht de politieke beslissing tot het beëindigen van de noodsituatie, die vooral  juridische, budgettaire, en governance- consequenties heeft.

Zelfs de WHO verklaart i.t.t. NL dat de pandemie een pandemie is, en géén endemie. De Nederlandse overheid noemt Covid een luchtweginfectie, maar internationale wetenschappers noemen het feitelijk een (langetermijn) systeemziekte.

WHO verklaart dat het besluit is gebaseerd op afnemende COVID19 sterfgevallen. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. The Lancet Commission Covid stelt dat de aan de pandemie gerelateerde sterfgevallen, het kenmerk van nationaal falen, vele malen hoger liggen dan de WHO stelt. Inmiddels wordt al een cijfer van 5-10x genoemd (WHO zelf, The Economist e.a.).

Voor wat betreft ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care (ICU): dit is géén pandemische key performance factor, maar mismanagement. Er is ook veel ‘wegdefiniëring’ (‘door Covid’, ‘met Covid’, systemische (post)Covid-aandoeningen worden nauwelijks geregistreerd, etc, etc.).

Er zou een hoge mate van (hybride) immuniteit van de bevolking tegen vaccinatie en eerdere infecties zijn (volgens OMT). Echter, het is algemeen bekend dat die te laag ligt, verwatert, waardoor het abjecte immuniteitsbeleid, zelfs voor kinderen, van bijvoorbeeld Nederland willens en wetens (strafrechtelijk) nalatig handelen inhoudt.

Voorstellen van de WHO

De WHO raadt weliswaar nationale overheden ten zeerste aan om continuering van:

 • ondersteuning,
 • toezicht,
 • vaccins, en
 • de ontwikkeling van behandelingen.

Daartoe dienen de WHO-richtlijnen die bestaan ​​uit 5 pijlers:

 • gezamenlijk toezicht,
 • gemeenschappen beschermen,
 • toegang tot maatregelen (vaccins en therapieën),
 • veilige en schaalbare gezondheidszorg, en
 • noodcoördinatie.

Een International Health Regulations Review Committee zal nu adviseren over permanente aanbevelingen voor de lange termijn van de pandemie, gezien het COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan 2023-2025 dat deze week is uitgebracht. Het doel is om tot een internationaal pandemisch akkoord te komen.

Er zijn zeven zéér politieke aanbevelingen. Ons inziens staan die haaks op het indammen van Covid19 zoals voorgesteld door ‘Lancet Commission on Covid’, The World Health Network en AlleBurgers:

 • Behoud nationale capaciteit en bereid u voor op toekomstige issues op het gebied van de volksgezondheid
 • Integreer COVID-19 vaccins in algemene vaccinatieprogramma’s
 • Coördineer diverse gegevensbronnen voor surveillance van respiratoire pathogenen
 • Bereid voor op vaccins en medicijnen, die binnen (inter)nationale kaders moeten worden goedgekeurd om levering op lange termijn te waarborgen
 • Bouw aan sterke en inclusieve risicocommunicatie en betrokkenheid van burgers
 • Continueer het opheffen van COVID-19 internationale reisgerelateerde maatregelen
 • Blijf onderzoek steunen.

Conclusie

Het fundamentele probleem is dat het beleid van verschillende landen, waaronder Nederland, er totaal niet in slaagt Covid in te dammen. Nederland is er niet op gericht om zelfs maar één ​​van genoemde vijf pijlers en aanbevelingen op een adequaat langetermijn-niveau voor burgers aan te bieden.

Het Nederlandse beleid is mislukt, en is vanaf april 2023 zelfs volledig afwezig. Dit moet veranderen!