Oversterfte, ziekte en verspreiding Covid 19 2023-17

Oversterfte Covid19 gerelateerd

Week 15: 10 t/m 16 april

>>> Vanaf 7 april publiceert het CBS géén schatting meer voor de sterfte in de voorafgaande week. Voortaan loopt deze rubriek dus twee weken achter.

Het statusbericht van NoCovid Kano over week 15, met het verloop van Covid19 gerelateerde doden en de ontwikkeling van de mortaliteit (IFR) en de besmettingskans in week 15:

Oversterfte NL vlg CBS in week 15, op in totaal 3031 doden: 11
(nameldingen week 1 t/m 13: +34 ). In tegenstelling tot de uitspraak van het CBS n.a.v. hun eigen geflatteerde cijfers was er óók bij het CBS sprake van oversterfte in maart en april!

Oversterfte vlg HMD (HMD Laagste kwartiel incl 2010-2019): 354
Dit is hoog, nog steeds ruim 50 corona-gerelateerde doden per dag!
Totaal SARS-CoV-2 gerelateerde doden sinds 2020 week 8: ~102.800

N.B. Voortaan berekenen we de oversterfte hier t.o.v. HMD Laagste kwartiel incl per week 2010-2019, zodat de cijfers meer in lijn liggen met de gecalibreerde waarden van NoCovid Kano.

Verloop van oversterfte (t.o.v. Laagste kwartiel incl 2010-2019) per week in Nederland, van 2020 week 1 t/m 2023 week 15, o.b.v. de Human Mortality Database en het CBS

Virusdeeltjes in rioolwater

Aantal gemeten SARS2 virusdeeltjes (x 1011) per dag per 100.000 inwoners in NL afvalwaterstations geeft de beste indicatie van:

Meting 1 mei: 546 (7d gem: 552), ~20.000 pers besmet => hoog!

Het lijkt er inmiddels op dat de carnavalsgolf helemaal voorbij is. Qua volume kunnen we zeggen dat deze golf de heftigste ooit was, en als we de omikrongolven van BA.1 en BA.2 samen nemen in ieder geval de heftigste sinds een jaar. We zitten nu in een “dal”, maar wel een hoog dal, zoals alle dalen in het afgelopen jaar.

Er zijn nog geen betrouwbare metingen na 1 mei.

Landelijk gemiddeld aantal virusdeeltjes x 100 miljard per 100.000 inwoners per dag, van 7 september 2020 t/m 1 mei 2023, volgens Corona Lokaal.

Infectieradar

Het percentage mensen met Covid-gerelateerde klachten geeft op elk moment een indicatie van het besmettingsrisico.

Op 28 april was het 2,41%, dus tamelijk hoog, bijna 2x zo hoog als normaal. Na een gestage daling in de afgelopen 2 maanden lijkt het percentage Covid-gerelateerde klachten nu op een tamelijk hoog niveau te stabiliseren.

Percentage van de NL bevolking met Covid-gerelateerde klachten van 3-11-2020 tot 28-4-2023, o.b.v. meldingen aan RIVM

In onderstaande twitterdraad van NoCovid Kano worden de bij huisartsen gemelde klachten in week 16 gepresenteerd, gebaseerd op meldingen van Nivel. In de eerste grafiek wordt de ernst van diverse gemelde klachten vergeleken voor de Wild Type variant, Delta en Omikron.

Ziekenhuisopnames

Het aantal gemelde Covid19-ziekenhuisopnames per dag geeft een indicatie van het aantal ernstig zieke patiënten met acute Covid19 op die dag.

Op 5-5-2023: 56 Covid19-ziekenhuisopnames, dus hoog.

>>> Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat het zijn activiteiten stopt, het spreiden van patiënten i.v.m. overbelasting van ziekenhuizen door coronapatiënten “is niet meer nodig”. Gelukkig worden de ziekenhuisopnames voor Covid nog wel gepubliceerd.

Verloop van nieuwe ziekenhuisopnames (rode lijn 7-daags gemiddelde) van 14-3-2020 t/m 5-5-2023, gemeld door LCPS en gerepresenteerd door Corona Lokaal

Variants of Concern (VOC)

De relatieve frequenties van relevante VOC’s (kiemsurveillance RIVM) geven een indicatie welke nieuwe bedreigingen te verwachten zijn. Wéér zijn de cijfers vertraagd, nu is week 15 gepubliceerd. Onderstaande grafiek van Roel Griffioen op mastodon (#qp2t) toont het verloop van percentages van de relevante varianten t/m week 15.

In week 15 blijft XBB.1.5 dominant (~60%), maar XBB.1.9 kwam in de laatste weken sterk opzetten maar blijft nu toch steken op ~23%. BQ.1* blijft dalen (~3%). De XBB-rest varianten (grijze lijn), die waarschijnlijk de gevaarlijke Indiase XBB.1.16 (“Arcturus”) bevatten lijken te stagneren op ruim 4%. Jammer genoeg wordt het aandeel XBB.1.16 nog steeds niet apart geregistreerd. BA.2.75 groeit naar zo’n 9%.

Geregistreerde percentages van de belangrijkste SARS-2 varianten in Nederland, van 2022 week 42 t/m 2023 week 15, grafiek van Roel Griffioen

Ziekenhuisbezetting

Er liggen nog steeds (14-4) zo’n 340 coronapatiënten in ziekenhuis en IC (volgens Roel Griffioen op mastodon). Dat is tamelijk veel, en bovendien exclusief de patiënten die thuis aan de zuurstof liggen (500, 1000?) en de patiënten in verpleeghuizen.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuis + IC is van beperkt belang voor het inschatten van de impact van de pandemie, maar het is wél de belangrijkste indicator waarop het RIVM het advies voor beleid baseert, en de enige reden waarom maatregelen te laat ingingen, te vroeg opgeheven werden en nu totaal afwezig zijn.

Onderstaand totaaloverzicht van de coronapatiënten in ziekenhuis & IC in de afgelopen 3 jaar (van Roel Griffioen) zal mogelijk ook het laatste overzicht zijn. Deze gegevens komen namelijk eveneens van het LCPS, en die organisatie heeft gemeld te stoppen met alle activiteiten.

Dagelijkse ziekenhuis + IC-bezetting (exclusief verpleeghuizen en thuisverpleging) o.b.v. data LCPS, gerepresenteerd door Roel Griffioen, voor dit jaar (blauw), 1 jaar geleden (oranje) en 2 jaar geleden (geel), vanaf 2-6-2020 tot 5-5-2023

Conclusie: actueel risico

Volgens AlleBurgers is momenteel het risico nog steeds: tamelijk hoog, ondanks het feit dat we in een golfdal zitten.

Drivers:

  • De carnavalsgolf lijkt voorbij. Momenteel zitten we in een hoog dal. De verwachting is dat de volgende golf door variant XBB.1.16 niet lang op zich zal laten wachten.
  • Het is zaak bij een dergelijke continue stroom van besmettingen extreem voorzichtig te blijven!