John Snow project oordeelt snoeihard over Covid-beleid

Flattening the Curve

23 juli 2023

Vorige week verscheen een nieuw redactioneel artikel van het John Snow Project. Het John Snow project is een internationale groep wetenschappelijke experts die in oktober 2020 het John Snow Memorandum publiceerden, waarin zij krachtig stelling namen tegen de wereldwijde aanpak van de Covid19-pandemie. Zij veroordeelden unaniem het streven naar groepsimmuniteit (herd immunity) als onwetenschappelijk, onhaalbaar en immoreel. Dit memorandum werd initieel door meer dan 80 internationale experts ondertekend, later volgden nog veel anderen.

In hun nieuwe artikel Flattening the Curve analyseren ze het wereldwijde beleid m.b.t. de pandemie, die in hun ogen nog lang niet voorbij is. Bij het begin van de pandemie werd met name in Westerse landen de aanpak Flattening the Curve ingezet tegen de pandemie: besmettingen zouden niet gestopt worden, maar uitgesmeerd over een langere periode, zodat de zorg niet overbelast zou raken. In feite was dit een noodgreep, omdat vrijwel geen enkel land voorbereid was op een dergelijke pandemie en de officiële instanties er geen raad mee wisten. In het onderhavige artikel concluderen de auteurs echter dat de meeste landen het principe van Flattening the Curve tot grondslag van de publieke gezondheidszorg hebben gemaakt. Een citaat:

De totale hoeveelheid lijden veroorzaakt door ziekte is niet belangrijk, alleen de belasting van zorgsystemen op de korte termijn doet ertoe.

Hierdoor konden regeringsleiders vanaf 2022, met de verschijning van de “milde” omikron-variant, langzaam maar zeker alle maatregelen tegen verspreiding van het virus afbouwen, omdat de ziekenhuizen en IC’s niet meer vol lagen. Ondanks het feit dat nog steeds aan de lopende band mensen ziek werden, maandenlang ernstige symptomen hielden of levenslang invalide werden, en zelfs voortijdig bleven overlijden. Citaat:

In plaats van het traditionele uitgangspunt om de gezondheid in de maatschappij zo veel mogelijk te bevorderen [red.: denk aan de eed van Hippocrates], is het algemene standpunt aangepast zodat men nu accepteert dat de gezondheidszorg voldoende capaciteit heeft om de economie op korte termijn draaiend te houden.

Dit blijft het heersende uitgangspunt, zelfs bij het evidente universeel lijden veroorzaakt door Long Covid en de hoge oversterfte over de hele wereld, die vaak veroorzaakt wordt door een acute Covid-infectie of de complicaties bij lange-termijngevolgen van de initiële besmetting door SARS-CoV-2.

De auteurs betogen dat Flattening the Curve bij infectieziekten in de publieke gezondheidszorg uitsluitend zou werken als voldaan is aan 5 kritieke voorwaarden, en tonen dan aan dat voor Sars-CoV-2 aan géén van die voorwaarden voldaan is. In 2020 niet, in de afgelopen jaren niet, en nu nog steeds niet.

De pandemie woedt onverminderd voort en zal nog vele miljoenen slachtoffers opeisen. Het is nog steeds niet te laat om de pandemie in te dammen.

Meer dan ooit is het indammen van Covid19 keiharde noodzaak!