Cultuuromslag voor Alle Burgers om maskers te dragen

WHN: Towards a Culture of Mask-wearing

“Primum Non Nocere”: Above all, do no harm!

Rond 1850 ontdekte Ignaz Semmelweis in Wenen dat handen wassen in verloskundige klinieken het aantal sterfgevallen drastisch verminderde. Zelf verloor hij het leven in de strijd om dokters te bewegen altijd hun handen te wassen. Zijn tijdgenoten negeerden zijn adviezen. Pas tientallen jaren later, toen infecties door ziektekiemen algemeen geaccepteerd werden als verklaring voor besmettelijke ziektes, begonnen dokters hun handen regelmatig te wassen bij de behandeling van patiënten. Hoeveel mensen zouden intussen nodeloos overleden zijn?

“Primum Non Nocere” is sinds de oudheid het leidende principe in de gezondheidszorg, denk aan de eed van Hippocrates voor artsen. Toch wordt hier ook tegenwoordig nog te vaak erg nonchalant mee omgegaan. Zo was al vroeg in de Covid19-pandemie bekend dat het SARS-CoV-2 virus zich verspreidde door de lucht, in aerosols. Daarom was het dragen van goed sluitende maskers (FFP2, FFP3, N95) nodig om de overdracht zoveel mogelijk te beperken. Dat gold zeker voor zorgpersoneel, omdat in ziekenhuizen veel ziektekiemen circuleren en patiënten per definitie kwetsbaar zijn. Toch hebben veel patiënten juist in zorginstellingen en verpleeghuizen Covid19 opgelopen, zeker nadat deze ziekte – ten onrechte – mild werd verklaard en het zorgpersoneel massaal de maskers afdeed.

Feiten:

  • Covid19 is niet voorbij, nog lang niet!
  • Covid19 is niet mild, het eist nog steeds tientallen slachtoffers per dag in Nederland
  • Nog steeds houdt 10-30% mensen maandenlang ernstige klachten over aan een besmetting (Long Covid)
  • Covid19 verspreidt zich door de lucht, in aerosols
  • Chirurgische maskers bieden onvoldoende bescherming
  • Mensen kunnen besmettelijk zijn zonder zelf symptomen te hebben (asymptomatisch of presymptomatisch)
  • Daarom moeten maskers altijd preventief gedragen worden
  • Maskers werken óók tegen alle andere respiratoire besmettingen (verkoudheid, griep, RS, mazelen, …)

We moeten zowel relevante kennis verbeteren als een cultuur van het dragen van mondneusmaskers cultiveren, in ieder geval onder artsen en verplegend personeel. Daardoor kunnen burgers niet alleen echte competente zorg krijgen, maar zij krijgen ook direct een voorbeeld om na te volgen. Zo kunnen we ook patiënten en het zorgpersoneel beschermen tegen onnodige schade als gevolg van besmetting.

Uiteindelijk kunnen we alleen door de acceptatie van een cultuur van universele voorzorgsmaatregelen bouwen aan een gezondere wereld. De enige verantwoorde manier om een pandemie te bestrijden is door de regels van de Goede Pandemie Praktijk te volgen: snel handelen, het voorzorgprincipe, preventie is beter dan achteraf herstellen.

Lees het artikel van The WHN van 26 juni 2023 met uitgebreide literatuurlijst:

Towards a Culture of Mask-Wearing