Oversterfte, ziekte en verspreiding Covid19 2023-36

Actueel risico volgens AlleBurgers 15 september

Het risico op besmetting en dus Long Covid & invaliditeit is HOOG en stijgend. Rioolwaarde 12-9: 447, tijdelijk plateau → 15.000 besmettingen PER DAG → ~4500 nieuwe Long Covid gevallen PER DAG, waarvan ~1500 ernstig invaliderend. 1% NU besmettelijk. Vanaf medio 2020 is er elke week oversterfte geweest, in week 35 was dat 357 † → 14,7% van de verwachte sterfgevallen. Afgelopen week in totaal 235 nieuwe Covid19-ziekenhuisopnames; vrijdag 1-9: 49.

Oversterfte Covid19 gerelateerd week 35: 28 aug – 3 sept

Oversterfte volgens CBS

Sterfte NL vlg CBS in week 35: 2802 doden, oversterfte: 79 † (2,9%)
M.a.w. de onafgebroken reeks weken met oversterfte duurt voort vanaf 2022 week 10 (afgezien van enkele losse weken met minimale ondersterfte) tot heden. Deze continue oversterfte blijft nog steeds onverklaard. Nameldingen week 1 t/m 34: +56 . I.t.t. 5 weken geleden deze keer geen nameldingen meer over 2020 – 2022 (sic).
Cumulatieve CBS oversterfte vanaf 2020 week 8: 50.898

In week 30 publiceerde het CBS een overzicht (over-)sterfte t/m juni 2023, met onderstaande grafiek. De meeste weken met oversterfte worden “weggewerkt” door te stellen dat deze extra sterfte binnen de bandbreedte van normale schommelingen valt (95%-interval). Binnen de bandbreedte, maar toevallig wel steeds (dik) in de plus.

Hoewel deze oversterftegrafiek op zichzelf al verontrustend genoeg is met drieënhalf jaar achtereen lange periodes van oversterfte, is deze voorstelling toch nog ernstig geflatteerd:

 • De lichtblauwe lijn van het verwachte aantal overledenen in 2020-2023 is geschat op basis van de weeksterfte over 2015-2019, rekening houdend met demografische gegevens (bv leeftijdsverdeling). Hoge sterfte door Covid vanaf 2020, met name onder ouderen en kwetsbaren, heeft de demografische opbouw echter grondig verstoord, zodat je in latere jaren juist veel lagere sterfte verwacht.
 • In de sterftecijfers 2015-2019 zitten ook pieken door griep- en RS-epidemieën (2018!). Door die in de basis op te nemen wordt dat gerekend tot de “normale” sterfte. In 2020 en 2021 was er geen griep en RS, hetgeen aantoont dat sterfte aan deze ziektes niet noodzakelijk is.
 • Het CBS spreekt alleen van oversterfte of ondersterfte als de weeksterfte buiten de lichtblauwe onzekerheidsmarge (95%-interval) ligt. Dit is niet correct, zeker niet als de oversterfte zich over vele weken uitstrekt.
Oversterfte volgens HMD t.o.v. gemiddelde 2010-2019

De Human Mortality Database bepaalt de extra sterfte in elke week bijvoorbeeld t.o.v. de gemiddelde sterfte in diezelfde week in de jaren 2010-2019. Deze methode ondervangt het eerste en derde bezwaar van de CBS-methode.

In week 35 overleden 2802 mensen, 264 méér dan het gemiddelde van 2010-2019 (10,4%). Iets minder dan in week 34 (368).
Cumulatieve oversterfte vanaf 2020 week 1: 90497
Dit is dus een absolute ondergrens voor het aantal corona-gerelateerde doden in Nederland sinds het begin van de pandemie.

Oversterfte volgens HMD t.o.v. Laagste kwartiel van 2010-2019

Door niet het gemiddelde van de sterfte in 2010-2019 te nemen, maar het laagste kwartiel, wordt ook het tweede bezwaar tegen de CBS-methode ondervangen: uitschieters naar boven in die jaren (door griep, RSV, hitte, kou) worden dan niet meer meegenomen. Bovendien heeft LowCovid Kano in 2020 en 2021 d.m.v. regressie bepaald dat deze methode de meest nauwkeurige weergave geeft van het aantal corona-gerelateerde doden.

In week 35 overleden 2802 mensen, 357 méér dan het Laagste Kwartiel van 2010-2019 (14,7%). Minder dan vorige week (456), maar toch nog flinke oversterfte: ~51 corona-gerelateerde doden per dag!
Cumulatieve oversterfte LQI vanaf 2020 week 8: 111283
Dit is dus onze beste schatting voor het totaal aantal Covid19-gerelateerde dodelijke slachtoffers in de pandemie tot nu toe. Dat totaal blijft dus groeien. Covid19 is niet voorbij. Totdat we actief ingrijpen zal het ook nooit voorbij gaan.

Hieronder staat het verloop van de oversterfte van begin 2020 tot heden volgens de 3 rekenmethodes in één grafiek bij elkaar.

Het verloop van het cumulatieve aantal doden volgens CBS, gemiddelde 2010-2019 en LQI 2010-2019 is dan:

Dat Nederland er in ongunstige zin uitspringt qua reactie op de pandemie komt naar voren in veel internationaal onderzoek e.a. bronnen (Lancet Covid Commission, Eurostat, Human Mortality Database). Immers de beste maat voor succes of falen m.b.t. het pandemiebeleid is de oversterfte vergeleken met en zonder pandemie. Ook over de drijfveren achter dit abominabele NL-beleid heeft AlleBurgers uitgebreid gerapporteerd (Commentaar op OMT advies en Verdieping).

Het statusbericht van NoCovid Kano over week 35, met de weekcijfers over geschatte Covid19 gerelateerde sterfte en de mortaliteit (IFR), vergelijkingen tussen enkele rekenmethodes en een analyse van de sterfte per leeftijdcategorie (relatief meer jongeren) staan in bijgaande pdf. In de eerste grafiek is met name de rode lijn verontrustend: de actuele mortaliteit (IFR: het percentage mensen dat overlijdt na een besmetting) is in de eerste 17 weken van 2023 weer opgelopen van 0,1% naar 0,3%.

Virusdeeltjes in rioolwater

Oversterfte is de ultieme indicator voor de reactie van een land op de pandemie. Deze indicator loopt wat achter en analyseert altijd achteraf, maar de kwaliteit van de data in samenhang met een correcte analyse is uitstekend. In Nederland worden de uitkomsten echter (bewust) vertroebeld door statistische trucs en discussies over “door Covid”, “met Covid”, “door vaccins” en “ondercapaciteit van de zorg”. Intussen is allang duidelijk dat Covid en Long Covid (chronisch) systeemziekten zijn met meer dan 200 manifestaties.

Om zicht te krijgen op de te verwachten impact en ontwikkeling van de pandemie in de nabije toekomst zijn universele, massale testen noodzakelijk. Die zijn echter in Nederland radicaal afgeschaft. Bij afwezigheid van testen is de enig overgebleven monitor van de voortdurende verspreiding van Covid19 het aantal gemeten SARS2 virusdeeltjes (x 1011) per dag per 100.000 inwoners in rioolwater in alle Nederlandse afvalwaterstations. Dit geeft de beste indicatie van:

 • # besmette personen per dag: # gevallen = rioolwaarde x 36 (zie Datagraver), bv. op 6-3-2023: 2300 x 36 = ~82.800 nieuwe besmettingen (op die éne dag!)
 • # verwachte nieuwe Long Covid-patiënten: 30% van # gevallen, dus bv. op 6-3-2023: 25.000 nieuwe LC patiënten.

Meting 11 september: 414 (vgl 4 september 494), ~15.000 nieuwe besmettingen op die ene dag, dit is onacceptabel veel. Temeer daar die éne dag later in het jaar zal leiden tot ~4500+ EXTRA nieuwe Long Covid gevallen. Sinds de “coronaluwe” periode deze zomer juni-juli zijn de besmettingen al 8x zo hoog geworden.

In onderstaande grafiek van Corona Lokaal, overgenomen met instemming van Kalahiri, is het verloop van de gemeten SARS-CoV-2 virusdeeltjes in rioolwater weergegeven van 7 september 2020 t/m 11 augustus 2023 (plus nog wat extra dagen metingen met grotere onzekerheid). We zien daarin vanaf herfst 2021 zeven extreem hoge pieken tot wel 2500 (90.000 besmettingen per dag), waarvan de laatste, de carnavalsgolf t.g.v. XBB.1.5 in maart en april van dit jaar, de heftigste golf ooit was. Nu is dus de corona-zomergolf in volle hevigheid losgebarsten.

Er lijkt sprake van een (tijdelijke?) afvlakking, maar schijn kan bedriegen. Denk aan regel 6 uit de GPP (Goede Pandemie Praktijk): Als de besmettingen vermoedelijk verminderen, wacht dan op meer gegevens en betere informatie. Handel voorzichtig en uit voorzorg!

Landelijk gemiddeld aantal virusdeeltjes x 100 miljard per 100.000 inwoners per dag, van 7 september 2020 t/m 11 september 2023, volgens Corona Lokaal.

Er zijn nu al 9 provincies met meer dan 400 (x1011) virusdeeltjes per 100.000 inwoners:

Dat wij uitsluitend nog aangewezen zijn op de rioolwatermetingen om de besmettingsstatus in Nederland te monitoren, blijkt als we de bevestigde besmettingen op basis van een PCR-test bezien vanaf het begin van de pandemie tot heden.

Bevestigde nieuwe Covid19 gevallen per dag per miljoen inwoners in Nederland, o.b.v. PCR-testuitslagen, van begin maart 2020 tot 13 september 2023 (Our World in Data)

Hier herkennen we duidelijk de besmettingsgolven door SARS-2 wild type en alfa, dan delta eind 2021, tenslotte de heftige golven omikron BA.1 en BA.2 (januari – maart 2022) uit de grafiek van de rioolwatermetingen. De hoge BA.5 golf van zomer 2022, de BQ.1.1 herfst- en wintergolven 2022 en de XBB.1.5 carnavalsgolf in 2023 zijn echter afwezig, verworden tot uitstervende kabbelende golfjes. Reden: er wordt nauwelijks meer getest! Even goed zijn de uitbraken er wel degelijk geweest, met alle gevolgen van dien (ziekenhuis- en IC-opnamen, sterfte, Long Covid, invaliditeit). Het wordt echter dood gezwegen, en de nieuwe Covid-gevallen worden zelfs door de WHO gepresenteerd als zouden zij ook maar íets zeggen over de ernst van de pandemie nu, zonder enig voorbehoud gepresenteerd op de kaart van Europa hieronder:

Kaart van Europa ingekleurd met het besmettingsniveau in aantallen geregistreerde positieve PCR-tests in de afgelopen week, volgens WHO

Nederland lijkt vrij van corona, net als de meeste Europese landen. Het VK, Italië en Roemenië lijken er het ergst aan toe. Deze kaart zegt echter helemaal niets, dit is desinformatie. Voor Nederland blijkt dat al uit de rioolwatermetingen van afgelopen week hierboven.

Volstrekt schaamteloos!

Leert onze gemeenschap dan helemaal niets van het verleden, en van de duizenden internationale onderzoeken die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten? Is het in alle landen zo beroerd als hier?

Bevestigde nieuwe Covid19 gevallen per dag per miljoen inwoners in NL, VK en Chili, o.b.v. PCR-testuitslagen, van april 2022 tot 13 september 2023 (Our World in Data)

Hierboven is de laatste anderhalf jaar Covid19 positieve testgevallen weergegeven voor NL, het VK en Chili. Voor alledrie deze landen zien we in heftigheid afnemende golven, en dan vanaf juni 2023 nauwelijks nieuwe gevallen meer. In Chili en NL precies 0, in het VK nog ~25 gevallen per miljoen, ongeveer 1700 totaal per dag. Dus? Chili en NL hebben het testen opgegeven, en het VK test nog mondjesmaat voor de vorm? Voor Chili ligt het echter anders:

Officiële update van de status van Covid19 in 2023 week 36 in Chili

Chili heeft in week 36 wel 651 positieve tests geregistreerd, dat is een gemiddelde van 93 per dag (op een bevolking van ~20 miljoen dus 4,6 p/mln). Toch wel wat gevallen. Hebben ze dus toch wel wat getest? Uit de gegevens rechtsonder blijkt zelfs dat er in week 36 wel 25.825 tests zijn uitgevoerd (20.445 PCR en 5380 antigeen) en geregistreerd, méér tests dan NL naar verwachting aan nieuwe gevallen had op 15 september (~15000)! Bij al die testen in week 36 in Chili was maar 1,5% positief. Zulke lage positief-percentages heeft NL nooit gehad, zelfs toen er hier nog wel veel getest werd.

Misschien zijn er in Chili dus écht weinig nieuwe gevallen, en hebben ze daar wél iets geleerd: veel testen, thuisblijven bij ziekte, dragen van maskers aanbevelen, zeker in de zorg. Het kan dus wel.

Infectieradar

Het percentage mensen met Covid-gerelateerde klachten, o.b.v. meldingen door een groep vrijwilligers aan het RIVM geeft op elk moment een indicatie van het besmettingsrisico.

Op 9 september was het 7-daags gemiddelde 3,00%, een behoorlijk hoog niveau als je het vergelijkt met de waarden in 2020-2021. Alleen t.o.v. de extreme pieken boven de 6%, uit het omikron-tijdperk, is het nog bescheiden. Het aantal mensen met Covid-klachten stijgt echter snel, in overeenstemming met de stijging van de rioolwaterwaarden hierboven.

Percentage van de NL bevolking met Covid-gerelateerde klachten (7-daags gemiddelde) van 4-11-2020 tot 9-9-2023, o.b.v. meldingen aan RIVM

Ziekenhuisopnames

Het aantal gemelde Covid19-ziekenhuisopnames per dag geeft een indicatie van het aantal ernstig zieke patiënten met acute Covid19 op die dag.

Op 15-9-2023: 49 Covid19-ziekenhuisopnames, dus middelmatig. Relatief, want 235 Covid19 opnames van 11 t/m 15 september is meer dan voor enige andere besmettelijke ziekte, en vergelijkbaar met ziekenhuisopnames tijdens een gemiddelde griepgolf. Daarbij zijn er signalen dat veel ziekenhuizen de opnamecijfers voor Covid19 niet meer volledig doorgeven aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), omdat de overheid gesteld heeft dat Covid19 voorbij zou zijn (sic!).

Verloop van nieuwe ziekenhuisopnames (rode lijn 7-daags gemiddelde) van 14-3-2020 t/m 15-9-2023, gemeld door LCPS en gerepresenteerd door Corona Lokaal

Ook in de ziekenhuisopnames is dus een stijgende tendens te zien in de laatste weken. Deze indicator loopt sowieso een week of twee achter op de besmettingscijfers.

Ziekenhuisbezetting

Er liggen momenteel (18-9) 232 coronapatiënten in het ziekenhuis, tegen 127 op 1-9, 181 op 8-9 en 251 op 15-9. Het aantal ernstige coronapatiënten stijgt dus weer gestaag. Op 18 augustus meldden de nieuwssites RTL Nieuws en NOS Nieuws nog enthousiast dat er voor het eerst sinds het begin van de pandemie géén coronapatiënten op de IC lagen (volgens LCPS Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding). De inkt was nog niet droog of er moesten nieuwe coronapatiënten opgenomen worden. Momenteel (18-9) liggen er weer 23 coronapatiënten op de IC. Hebt u de media er al over gehoord?

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuis + IC is eigenlijk alleen een maat voor de overheid voor het eigen abjecte en desastreus uitgepakte beleid van groepsimmuniteit met sturing op de bezetting van de capaciteit in de ziekenhuizen: zolang de ziekenhuizen niet vol liggen mag het virus zich ongeremd verspreiden. Het is dus de belangrijkste indicator waarop RIVM en OMT hun adviezen voor beleid baseren, en de enige reden waarom maatregelen steeds te laat ingingen, te vroeg opgeheven werden en nu totaal afwezig zijn. De puinhoop wordt alleen maar groter als ook de sectoren zich daarnaar gaan richten.

Onderstaand overzicht van de coronapatiënten in ziekenhuis & IC in de afgelopen 3 jaar is gemaakt o.b.v. gegevens van het LCPS. De aantallen patiënten zijn inclusief ontlabelde patiënten, die niet meer besmettelijk zijn en daarom niet meer afgezonderd liggen.

Dagelijkse ziekenhuis- (blauw) en IC-bezetting (oranje), exclusief verpleeghuizen en thuisverpleging, o.b.v. data LCPS, vanaf 1-1-2021 t/m 18-9-2023

Variants of Concern (VOC)

De relatieve frequenties van relevante VOC’s (kiemsurveillance RIVM) geven een indicatie welke nieuwe bedreigingen te verwachten zijn. Sinds een paar weken geeft het RIVM weer wekelijkse updates, waarbij telkens één week wordt toegevoegd en de waarden van eerdere weken worden aangepast. De metingen lopen nu tot de week van 4 september, waarbij die laatste week nu al 23 samples telt. Kennelijk wordt er langzaam maar zeker weer iets meer getest en geanalyseerd door het RIVM.

In het overzicht hieronder is de ontwikkeling van de diverse varianten schematisch weergegeven. De belangrijke variant XBB.1.5 (“Kraken”), verantwoordelijk voor de heftige carnavalsgolf, is nu verdwenen en heeft plaats gemaakt voor XBB.1.9 en de subvariant EG.5 (“Eris”), welke laatste nu dominant is. De rol van XBB.1.16 (“Arcturus”) die iets eerder opkwam dan EG.5, is nog niet helemaal uitgespeeld. Een nieuwe variant met extreem veel mutaties die al in veel landen is opgedoken: BA.2.86 (“Pirola”), is hier nog steeds niet in geteste personen gevonden, maar wel in het rioolwater.

Grafiek met het percentage van de belangrijkste Variants of Concern in de samples onderzocht door het RIVM, in de weken van 6-3-2023 t/m 4-9-2023 (week 10 t/m 36). Het oranje vlak representeert EG.5, geel is XBB.1.16 en donkerblauw is de uitstervende variant XBB.1.5 (waartegen in oktober een vaccin beschikbaar komt)

Conclusie: actueel risico

AlleBurgers schat het risico momenteel hoog en naar verwachting blijft het stijgen. Verschillende factoren dragen hieraan bij:

 • We zien exponentiële groei van de besmettingen.
 • Velen kwamen in de afgelopen periode terug van vakantie, maar reizen tijdens een pandemie brengt veel risico met zich mee: snelle internationale verspreiding van de meest succesvolle varianten.
 • Festivals en massale evenementen (zonder maatregelen) zijn potentiële ‘superspreading events’. Indicatoren zijn de hoge rioolwaterwaarden in Gelderland na de Vierdaagse en in Amsterdam, evenals op de waddeneilanden door de overvloedig aanwezig vakantiegangers daar.
 • De scholen zijn weer open gegaan, onbeschermd. Meer dan 70% van de besmettingen gaat via niet gevaccineerde kinderen en hun sociale omgeving.
 • De nieuwe variant EG.5.* heeft een groeivoordeel op andere varianten, met sterke ACE2-interactie en met mindere binding van antilichamen. Nog bedreigender is BA.2.86, maar onzeker. Lees het draadje van Augie Ray op mastodon.
 • Het effect op de nieuwe monovalente vaccins kan klein zijn (mRNA Pfizer en Moderna, en het eiwitvaccin Novavax) is gericht op de convergente evolutie in XBB*, en zullen voor een periode (in afnemende mate) werkzaam zijn.

Laat u niet in slaap sussen en wijs maken dat de huidige zomergolf nu wel over zijn hoogtepunt heen is. “Winter is coming”!

Indammen móet en indammen kán!