Oversterfte, ziekte en verspreiding Covid19 2023-38

Actueel risico volgens AlleBurgers 29 september

Het risico op besmetting en dus Long Covid & invaliditeit is HOOG en stijgend. Rioolwaarde 25-9: 513, weer langzaam stijgend → 18.500 besmettingen PER DAG → ~5500 nieuwe Long Covid gevallen PER DAG, waarvan ~1300 ernstig invaliderend. Wel 3-5% (900.000 p) besmettelijk! Vanaf medio 2020 is er continu oversterfte geweest, in week 37: 378 † → 15,4% van de verwachte sterfgevallen. Afgelopen week 245 nieuwe Covid19-ziekenhuisopnames; vrijdag 29-9: 53.

Oversterfte Covid19 gerelateerd week 37: 11 – 17 sept

Oversterfte volgens CBS

Sterfte NL vlg CBS in week 37: 2865 doden, oversterfte: 110 † (4,0%)
M.a.w. de onafgebroken reeks weken met oversterfte duurt voort vanaf 2022 week 10 (afgezien van enkele losse weken met minimale ondersterfte) tot heden. Deze continue oversterfte blijft nog steeds onverklaard door CBS en RIVM (maar AlleBurgers weet wel wat de oorzaak is!). Nameldingen week 1 t/m 36: +44 .
Cumulatieve CBS oversterfte vanaf 2020 week 8: 51.635

In week 30 publiceerde het CBS een overzicht (over-)sterfte t/m juni 2023, met onderstaande grafiek. De meeste weken met oversterfte worden “weggewerkt” door te stellen dat deze extra sterfte binnen de bandbreedte van normale schommelingen valt (95%-interval). Binnen de bandbreedte, maar toevallig wel steeds (dik) in de plus.

Hoewel deze oversterftegrafiek op zichzelf al verontrustend genoeg is met drieënhalf jaar achtereen lange periodes van oversterfte, is deze voorstelling toch nog ernstig geflatteerd:

 • De lichtblauwe lijn van het verwachte aantal overledenen in 2020-2023 is geschat op basis van de weeksterfte over 2015-2019, rekening houdend met demografische gegevens (bv leeftijdsverdeling). Hoge sterfte door Covid vanaf 2020, met name onder ouderen en kwetsbaren, heeft de demografische opbouw echter grondig verstoord, zodat je in latere jaren juist veel lagere sterfte verwacht.
 • In de sterftecijfers 2015-2019 zitten ook pieken door griep- en RS-epidemieën (2018!). Door die in de basis op te nemen wordt dat gerekend tot de “normale” sterfte. In 2020 en 2021 was er geen griep en RS, hetgeen aantoont dat sterfte aan deze ziektes niet noodzakelijk is.
 • Het CBS spreekt alleen van oversterfte of ondersterfte als de weeksterfte buiten de lichtblauwe onzekerheidsmarge (95%-interval) ligt. Dit is niet correct, zeker niet als de oversterfte zich over vele weken uitstrekt.
Oversterfte volgens HMD t.o.v. gemiddelde 2010-2019

De Human Mortality Database bepaalt de extra sterfte in elke week bijvoorbeeld t.o.v. de gemiddelde sterfte in diezelfde week in de jaren 2010-2019. Deze methode ondervangt het eerste en derde bezwaar van de CBS-methode.

In week 37 overleden 2865 mensen, 321 méér dan het gemiddelde van 2010-2019 (12,6%). Iets minder dan in week 36 (385).
Cumulatieve oversterfte vanaf 2020 week 1: 91.288
Dit is wat ons betreft de absolute ondergrens voor het aantal corona-gerelateerde doden in Nederland sinds het begin van de pandemie.

Oversterfte volgens HMD t.o.v. Laagste kwartiel van 2010-2019

Door niet het gemiddelde van de sterfte in 2010-2019 te nemen, maar het laagste kwartiel, wordt ook het tweede bezwaar tegen de CBS-methode ondervangen: uitschieters naar boven in die jaren (door griep, RSV, hitte, kou) worden dan niet meer meegenomen. Bovendien heeft LowCovid Kano in 2020 en 2021 d.m.v. regressie bepaald dat deze methode de meest nauwkeurige weergave geeft van het aantal corona-gerelateerde doden.

In week 37 overleden 2865 mensen, 378 méér dan het Laagste Kwartiel van 2010-2019 (15,4%). Minder dan vorige week (415), maar toch flinke oversterfte: ~54 corona-gerelateerde doden per dag!
Cumulatieve oversterfte LQI vanaf 2020 week 8: 112.160
Dit is dus onze beste schatting voor het totaal aantal Covid19-gerelateerde dodelijke slachtoffers in de pandemie tot nu toe. Dat totaal blijft dus groeien. Covid19 is niet voorbij. Totdat we actief ingrijpen zal het ook nooit voorbij gaan.

Hieronder staat het verloop van de oversterfte van begin 2020 tot heden volgens de 3 rekenmethodes in één grafiek bij elkaar.

Het verloop van het cumulatieve aantal doden volgens CBS, gemiddelde 2010-2019 en LQI 2010-2019 is dan:

Dat Nederland er in ongunstige zin uitspringt qua reactie op de pandemie komt naar voren in veel internationaal onderzoek e.a. bronnen (Lancet Covid Commission, Eurostat, Human Mortality Database). Immers de beste maat voor succes of falen m.b.t. het pandemiebeleid is de oversterfte vergeleken met en zonder pandemie. Ook over de drijfveren achter dit abominabele NL-beleid heeft AlleBurgers uitgebreid gerapporteerd (Commentaar op OMT advies en Verdieping).

Het statusbericht van LowCovid Kano over week 37, met de weekcijfers over geschatte Covid19 gerelateerde sterfte en de mortaliteit (IFR), vergelijkingen tussen enkele rekenmethodes en een analyse van de sterfte per leeftijdcategorie (relatief meer jongeren) staan in bijgaande pdf. In de eerste grafiek is met name de rode lijn verontrustend: de actuele mortaliteit (IFR: het percentage mensen dat overlijdt na een besmetting) is in de eerste 19 weken van 2023 weer opgelopen van 0,1% naar 0,3%.

Virusdeeltjes in rioolwater

Oversterfte is de ultieme indicator voor de reactie van een land op de pandemie. Deze indicator loopt wat achter en analyseert altijd achteraf, maar de kwaliteit van de data in samenhang met een correcte analyse is uitstekend. In Nederland worden de uitkomsten echter (bewust) vertroebeld door statistische trucs en discussies over “door Covid”, “met Covid”, “door vaccins” en “ondercapaciteit van de zorg”. Intussen is allang duidelijk dat Covid en Long Covid (chronisch) systeemziekten zijn met meer dan 200 manifestaties.

Om zicht te krijgen op de te verwachten impact en ontwikkeling van de pandemie in de nabije toekomst zijn universele, massale testen noodzakelijk. Die zijn echter in Nederland radicaal afgeschaft. Bij afwezigheid van testen is de enig overgebleven monitor van de voortdurende verspreiding van Covid19 het aantal gemeten SARS2 virusdeeltjes (x 1011) per dag per 100.000 inwoners in rioolwater in alle Nederlandse afvalwaterstations. Dit geeft de beste indicatie van:

 • # besmette personen per dag: # gevallen = rioolwaarde x 36 (zie Datagraver), bv. op 6-3-2023: 2300 x 36 = ~82.800 nieuwe besmettingen (op die éne dag!)
 • # verwachte nieuwe Long Covid-patiënten, op termijn: 30% van # gevallen, dus bv. op 6-3-2023: 25.000 nieuwe LC patiënten.

Meting 25 september: 513 (vgl 17 september 483), ~18.500 nieuwe besmettingen op die ene dag, dit is onacceptabel veel. Temeer daar die éne dag later in het jaar zal leiden tot ~5500+ EXTRA nieuwe Long Covid gevallen. Sinds de “coronaluwe” periode deze zomer juni-juli zijn de besmettingen al 10x zo hoog geworden.

Als er elke dag 18.500 nieuwe besmettingen bijkomen, en alle besmette personen zijn 10 dagen lang besmettelijk, dan zijn er naar verwachting momenteel 185.000 besmettelijke personen in Nederland, dat is ruim 1% van de bevolking.

In onderstaande grafiek van Corona Lokaal, overgenomen met instemming van Kalahiri, is het verloop van de gemeten SARS-CoV-2 virusdeeltjes in rioolwater weergegeven van 7 september 2020 t/m 25 september 2023 (plus nog een extra dagmeting met grotere onzekerheid). We zien daarin vanaf herfst 2021 zeven extreem hoge pieken tot wel 2500 (90.000 besmettingen per dag), waarvan de laatste, de carnavalsgolf t.g.v. XBB.1.5 in maart en april van dit jaar, de heftigste golf ooit was. Nu is dus de corona-zomergolf volop bezig, al 10 weken lang, en het einde is nog niet in zicht!

De stijging is wat trager dan in de zomer- en herfstgolven van 2022, maar schijn kan bedriegen. Denk aan regel 4 uit de GPP (Goede Pandemie Praktijk): Timing en intensiteit maatregelen, Opschalen: preventief, tijdig en snel, en voldoende hard.

Landelijk gemiddeld aantal virusdeeltjes x 100 miljard per 100.000 inwoners per dag, van 7 september 2020 t/m 29 september 2023, volgens Corona Lokaal.

Er zijn nu 8 provincies met meer dan 400 (x1011) virusdeeltjes per 100.000 inwoners, waarvan één met meer dan 800 (x1011) virusdeeltjes per 100.000 inwoners: Zeeland. In Zeeland is het momenteel extra gevaarlijk, wees dus op uw hoede!

Dat wij uitsluitend nog aangewezen zijn op de rioolwatermetingen om de besmettingsstatus in Nederland te monitoren, blijkt als we de bevestigde besmettingen op basis van een PCR-test bezien vanaf het begin van de pandemie tot heden.

Bevestigde nieuwe Covid19 gevallen per dag per miljoen inwoners in Nederland, o.b.v. PCR-testuitslagen, van begin maart 2020 tot 13 september 2023 (Our World in Data)

Hier herkennen we duidelijk de besmettingsgolven door SARS-2 wild type en alfa, dan delta eind 2021, tenslotte de heftige golven omikron BA.1 en BA.2 (januari – maart 2022) uit de grafiek van de rioolwatermetingen. De hoge BA.5 golf van zomer 2022, de BQ.1.1 herfst- en wintergolven 2022 en de XBB.1.5 carnavalsgolf in 2023 zijn echter afwezig, verworden tot uitstervende kabbelende golfjes. Reden: er wordt nauwelijks meer getest! In het gedragsonderzoek van het RIVM van 26 september, het eerste sinds april, staat het verloop van het percentage mensen dat getest wordt op Covid na klachten, o.b.v. een enquête onder een representatief panel. Daaruit blijkt dat in februari 2022 zo’n 80% zich nog liet testen (zelftest en/of PCR-test bij GGD). Vanaf december 2022 werd praktisch niemand meer bij de GGD getest, maar waren er nog wel meer dan 60% zelftesten. Ook de zelftesten zijn nu uit de mode geraakt, in september 2023 nog maar 13%.

Even goed zijn er wel degelijk heftige uitbraken geweest, met alle gevolgen van dien (ziekenhuis- en IC-opnamen, sterfte, Long Covid, invaliditeit). Het wordt echter doodgezwegen, en de nieuwe Covid-gevallen worden zelfs door de WHO gepresenteerd als zouden zij ook maar íets zeggen over de ernst van de pandemie nu, zonder enig voorbehoud gepresenteerd op de kaart van Europa hieronder:

Kaart van Europa ingekleurd met het besmettingsniveau in aantallen geregistreerde positieve PCR-tests 3 weken geleden, volgens WHO

Nederland lijkt vrij van corona, net als de meeste Europese landen. Het VK, Italië en Roemenië lijken er het ergst aan toe. Deze kaart zegt echter helemaal niets, dit is desinformatie. Voor Nederland blijkt dat uiteraard uit de rioolwatermetingen hierboven.

Volstrekt schaamteloos!

Leert onze gemeenschap dan helemaal niets van het verleden, en van de duizenden internationale onderzoeken die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten?

Infectieradar

Het percentage mensen met Covid-gerelateerde klachten, o.b.v. meldingen door een groep vrijwilligers aan het RIVM geeft op elk moment een indicatie van het besmettingsrisico.

Op 23 september was het 7-daags gemiddelde 3,28%, een behoorlijk hoog niveau als je het vergelijkt met de waarden in 2020-2021. De week daarvoor was het nog maar 2,87%, het stijgt nu dus erg snel, zie onderstaande grafiek. Er is zeker iets aan de hand, en gezien de stijging van SARS-CoV-2 virusdeeltjes in rioolwater is het niet moeilijk te raden wat: Covid19!

Percentage van de NL bevolking met Covid-gerelateerde klachten (7-daags gemiddelde) van 4-11-2020 tot 23-9-2023, o.b.v. meldingen aan RIVM

Toevallig is in het eerder genoemde gedragsonderzoek van het RIVM van 27 september ook een grafiek gepubliceerd met het percentage mensen met Covid-gerelateerde klachten:

Hieruit blijkt dat het percentage mensen met luchtwegklachten volgens de infectieradar tot oktober 2022 nog gelijk op ging met het percentage volgens de periodieke gedragsonderzoeken, maar dat daarna de infectieradar sterk achterbleef. Volgens het RIVM gedragsonderzoek is momenteel 5% van de bevolking besmet, veel meer dan de 3,28% van de infectieradar hierboven. Een gedeeltelijke verklaring voor deze discrepantie ligt mogelijk in het feit dat bij de infectieradar klachten die de week ervoor ook al gemeld waren niet meer meetellen. Helaas is het ook mogelijk dat de groep vrijwilligers die wekelijks de enquête voor de infectieradar invullen niet meer representatief is voor het Nederlandse volk. Misschien zijn de Covid-bewuste personen inmiddels oververtegenwoordigd.

Voor nu kunnen we vaststellen dat momenteel het percentage Covid-besmettelijke personen dicht bij de 5% ligt. Tot de volgende publicatie van het gedragsonderzoek tasten we helaas weer in het duister.

Die 5% besmettelijke personen zet ook vraagtekens bij de natte-vinger berekening van 1% besmettelijke personen. Mogelijk is 5% besmettelijk, dus 900.000 personen…

Ziekenhuisopnames

Het aantal gemelde Covid19-ziekenhuisopnames per dag geeft een indicatie van het aantal ernstig zieke patiënten met acute Covid19 op die dag.

Op 29-9-2023: 53 Covid19-ziekenhuisopnames, dus middelmatig. Relatief, want 245 Covid19 opnames van 25 t/m 29 september is meer dan voor enige andere besmettelijke ziekte, en vergelijkbaar met ziekenhuisopnames tijdens een gemiddelde griepgolf. Daarbij zijn er signalen dat veel ziekenhuizen de opnamecijfers voor Covid19 niet meer volledig doorgeven aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), omdat de overheid gesteld heeft dat Covid19 voorbij zou zijn (sic!).

Verloop van nieuwe ziekenhuisopnames (rode lijn 7-daags gemiddelde) van 14-3-2020 t/m 29-9-2023, gemeld door LCPS en gerepresenteerd door Corona Lokaal

N.B. in de grafiek van Corona Lokaal was het aantal zh-opnames van 29-9 niet opgenomen. Dat getal komt uit de gegevens van het LCPS.

Ook in de ziekenhuisopnames is dus een stijgende tendens te zien in de laatste weken, al gaat het trager dan bij de vorige zes golven. De indicator loopt sowieso 10 dagen achter op de besmettingscijfers.

Ziekenhuisbezetting

Er liggen momenteel (29-9) 261 coronapatiënten in het ziekenhuis, tegen 127 op 1-9, 181 op 8-9, 251 op 15-9 en ook 251 op 22-9. Het aantal ernstige coronapatiënten stijgt dus weer gestaag. Op 18 augustus meldden de nieuwssites RTL Nieuws en NOS Nieuws nog enthousiast dat er voor het eerst sinds het begin van de pandemie géén coronapatiënten meer op de IC lagen (volgens LCPS Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding). De inkt was nog niet droog of er moesten nieuwe coronapatiënten opgenomen worden. Momenteel (18-9) liggen er weer 14 coronapatiënten op de IC. Hebt u de media er al over gehoord?

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuis + IC is eigenlijk alleen een maat voor de overheid voor het eigen abjecte en desastreus uitgepakte beleid van groepsimmuniteit met sturing op de bezetting van de capaciteit in de ziekenhuizen en vooral de IC’s: zolang de IC’s niet vol liggen mag het virus zich ongeremd verspreiden. Het is dus de belangrijkste indicator waarop RIVM en OMT hun adviezen voor beleid baseren, en de enige reden waarom maatregelen steeds te laat ingingen, te vroeg opgeheven werden en nu totaal afwezig zijn. De puinhoop wordt alleen maar groter als ook de sectoren zich daarnaar gaan richten.

Onderstaand overzicht van de coronapatiënten in ziekenhuis & IC in de afgelopen 3 jaar is gemaakt o.b.v. gegevens van het LCPS. De aantallen patiënten zijn inclusief ontlabelde patiënten, die niet meer besmettelijk zijn en daarom niet meer afgezonderd liggen.

Dagelijkse ziekenhuis- (blauw) en IC-bezetting (oranje), exclusief verpleeghuizen en thuisverpleging, o.b.v. data LCPS, vanaf 1-1-2021 t/m 29-9-2023

Variants of Concern (VOC)

De relatieve frequenties van relevante VOC’s (kiemsurveillance RIVM) geven een indicatie welke nieuwe bedreigingen te verwachten zijn. Sinds een paar weken geeft het RIVM weer wekelijkse updates, waarbij telkens één week wordt toegevoegd en de waarden van eerdere weken worden aangepast. De metingen lopen nu tot de week van 11 september, waarbij die laatste week nu 19 samples telt. Er is afgelopen week helaas geen nieuwe update verschenen.

In het overzicht hieronder is de ontwikkeling van de diverse varianten schematisch weergegeven. De belangrijke variant XBB.1.5 (“Kraken”), verantwoordelijk voor de heftige carnavalsgolf, is nu verdwenen en heeft plaats gemaakt voor XBB.1.9 en de subvariant EG.5 (“Eris”), welke laatste nu dominant is. De rol van XBB.1.16 (“Arcturus”) die iets eerder opkwam dan EG.5, is nog niet helemaal uitgespeeld. Een nieuwe variant BA.2.86 (“Pirola”) met extreem veel mutaties, en dus sterk immuunontwijkend, is al in veel landen opgedoken. Inmiddels ook in Nederland: 2 van de 19 samples in de week van 11-9, dus 10,5%.

Grafiek met het percentage van de belangrijkste Variants of Concern in de samples onderzocht door het RIVM, in de weken van 6-3-2023 t/m 11-9-2023 (week 10 t/m 37). Het oranje vlak representeert EG.5, geel is XBB.1.16 en donkerblauw is de uitstervende variant XBB.1.5 (waartegen in oktober een vaccin beschikbaar komt)

Conclusie: actueel risico

AlleBurgers schat het risico momenteel hoog en naar verwachting blijft het stijgen. Verschillende factoren dragen hieraan bij:

 • We zien trage maar onverbiddelijke groei van de besmettingen.
 • Velen kwamen vorige maand terug van vakantie, en brachten nieuwe gevaarlijke varianten mee naar huis: snelle internationale verspreiding van de meest succesvolle varianten.
 • Festivals en massale evenementen (zonder maatregelen) zijn potentiële ‘superspreading events’. Indicatoren zijn de hoge rioolwaterwaarden in Gelderland na de Vierdaagse en in Amsterdam, evenals op de waddeneilanden door de overvloedig aanwezig vakantiegangers daar.
 • De scholen zijn weer open gegaan, onbeschermd. Meer dan 70% van de besmettingen gaat via niet gevaccineerde kinderen en hun sociale omgeving.
 • De nieuwe variant EG.5.* heeft een groeivoordeel op andere varianten, met sterke ACE2-interactie en met mindere binding van antilichamen. Nog bedreigender is BA.2.86, maar onzeker. Lees het draadje van Augie Ray op mastodon.
 • Het effect op de nieuwe monovalente vaccins kan klein zijn (mRNA Pfizer en Moderna, en het eiwitvaccin Novavax) is gericht op de convergente evolutie in XBB*, en zullen voor een periode (in afnemende mate) werkzaam zijn.

Laat u niet in slaap sussen en wijs maken dat de huidige zomergolf nu wel over zijn hoogtepunt heen is. De omstandigheden voor het SARS-2 virus worden steeds gunstiger: “Winter is coming”!

Indammen móet en indammen kán!