Oversterfte, ziekte en verspreiding Covid19 2023-39

Actueel risico volgens AlleBurgers 6 oktober

Het risico op besmetting en dus Long Covid & invaliditeit is HOOG en nog steeds stijgend. Rioolwaarde 25-9: 492, lijkt stabiel nu → 17.700 besmettingen PER DAG → ~5300 nieuwe Long Covid gevallen PER DAG, waarvan ~1300 ernstig invaliderend. Wel 3-5% (900.000 p) besmettelijk! Vanaf medio 2020 is er continu oversterfte geweest, in week 38: 461 † → 18,5% van de verwachte sterfgevallen. Afgelopen week t/m donderdag 230 Covid19-ziekenhuisopnames; dinsdag 3-10: 66!

Oversterfte Covid19 gerelateerd week 38: 18 – 25 sept

Oversterfte volgens CBS

Sterfte NL vlg CBS in week 38: 2961 doden, oversterfte: 174 † (6,2%)
M.a.w. de onafgebroken reeks weken met oversterfte duurt voort vanaf 2022 week 10 (afgezien van enkele losse weken met minimale ondersterfte) tot heden. Deze continue oversterfte blijft nog steeds onverklaard door CBS en RIVM (maar AlleBurgers weet de oorzaak wel!). Nameldingen week 1 t/m 37: +54 .
Cumulatieve CBS oversterfte vanaf 2020 week 8: 51.863

In week 30 publiceerde het CBS een overzicht (over-)sterfte t/m juni 2023, met onderstaande grafiek. De meeste weken met oversterfte worden “weggewerkt” door te stellen dat deze extra sterfte binnen de bandbreedte van normale schommelingen valt (95%-interval). Binnen de bandbreedte, maar toevallig wel steeds (dik) in de plus.

Hoewel deze oversterftegrafiek op zichzelf al verontrustend genoeg is met drieënhalf jaar achtereen lange periodes van oversterfte, is deze voorstelling toch nog ernstig geflatteerd:

 • De lichtblauwe lijn van het verwachte aantal overledenen in 2020-2023 is geschat op basis van de weeksterfte over 2015-2019, rekening houdend met demografische gegevens (bv leeftijdsverdeling). Hoge sterfte door Covid vanaf 2020, met name onder ouderen en kwetsbaren, heeft de demografische opbouw echter grondig verstoord, zodat je in latere jaren juist veel lagere sterfte verwacht.
 • In de sterftecijfers 2015-2019 zitten ook pieken door griep- en RSV-epidemieën (2018!). Door die in de basis op te nemen wordt dat gerekend tot de “normale” sterfte. Door de corona-maatregelen was er in 2020 & 2021 geen griep en RSV, wat aantoont dat sterfte aan deze ziektes niet noodzakelijk is.
 • Het CBS spreekt alleen van oversterfte of ondersterfte als de weeksterfte buiten de lichtblauwe onzekerheidsmarge (95%-interval) ligt. Dit is niet correct, zeker niet als de oversterfte zich over meerdere weken uitstrekt.
Oversterfte volgens HMD t.o.v. gemiddelde 2010-2019

De Human Mortality Database bepaalt de extra sterfte in elke week bijvoorbeeld t.o.v. de gemiddelde sterfte in diezelfde week in de jaren 2010-2019. Deze methode ondervangt het eerste en derde bezwaar van de CBS-methode.

In week 38 overleden 2961 mensen, 395 méér dan het gemiddelde van 2010-2019 (15,4%). Iets meer dan in week 37 (347).
Cumulatieve oversterfte vanaf 2020 week 1: 91.736
Dit is voor AlleBurgers de absolute ondergrens voor het aantal corona-gerelateerde doden in Nederland sinds het begin van de pandemie.

Oversterfte volgens HMD t.o.v. Laagste kwartiel van 2010-2019

Door niet het gemiddelde van de sterfte in 2010-2019 te nemen, maar het laagste kwartiel, wordt ook het tweede bezwaar tegen de CBS-methode ondervangen: uitschieters naar boven in die jaren (door griep, RSV, hitte, kou) worden dan niet meer meegenomen. Bovendien heeft LowCovid Kano in 2020 en 2021 d.m.v. regressie gevalideerd dat deze methode de meest nauwkeurige weergave geeft van het aantal corona-gerelateerde doden.

In week 38 overleden 2961 mensen, 461 méér dan het Laagste Kwartiel van 2010-2019 (18,5%). Meer dan vorige week (404), dus weer flinke oversterfte: ~66 corona-gerelateerde doden per dag!
Cumulatieve oversterfte LQI vanaf 2020 week 8: 112.675
Dit is dus onze beste schatting voor het totaal aantal Covid19-gerelateerde dodelijke slachtoffers in de pandemie tot nu toe. Dat totaal blijft dus groeien. Covid19 is niet voorbij. Totdat we actief ingrijpen zal het ook nooit voorbij gaan.

Hieronder staat het verloop van de oversterfte van begin 2020 tot heden volgens de 3 rekenmethodes in één grafiek bij elkaar.

Het verloop van het cumulatieve aantal doden volgens CBS, gemiddelde 2010-2019 en LQI 2010-2019 is dan:

Dat Nederland er in ongunstige zin uitspringt qua reactie op de pandemie komt naar voren in veel internationaal onderzoek e.a. bronnen (Lancet Covid Commission, Eurostat, Human Mortality Database). Immers de beste maat voor succes of falen m.b.t. het pandemiebeleid is de oversterfte vergeleken met en zonder pandemie. Ook over de drijfveren achter dit abominabele NL-beleid heeft AlleBurgers uitgebreid gerapporteerd (Commentaar op OMT advies en Verdieping).

Het statusbericht van LowCovid Kano over week 38, met de weekcijfers over geschatte Covid19 gerelateerde sterfte en de mortaliteit (IFR), vergelijkingen tussen enkele rekenmethodes en een analyse van de sterfte per leeftijdcategorie (relatief meer jongeren) staan in bijgaande pdf. In de eerste grafiek is met name de rode lijn verontrustend: de actuele mortaliteit (IFR: het percentage mensen dat overlijdt na een besmetting) is in de eerste 31 weken van 2023 na enkele schommelingen, opgelopen van 0,1% naar 0,3%.

Virusdeeltjes in rioolwater

Oversterfte is de ultieme indicator voor de reactie van een land op de pandemie. Deze indicator loopt wat achter en analyseert altijd achteraf, maar de kwaliteit van de data in samenhang met een correcte analyse is uitstekend. In Nederland worden de uitkomsten echter (bewust) vertroebeld door statistische trucs en discussies over “door Covid”, “met Covid”, “door vaccins” en “ondercapaciteit van de zorg”. Intussen is allang duidelijk dat Covid en Long Covid (chronisch) systeemziekten zijn met meer dan 200 manifestaties.

Om zicht te krijgen op de te verwachten impact en ontwikkeling van de pandemie in de nabije toekomst zijn universele, massale testen noodzakelijk. Die zijn echter in Nederland radicaal afgeschaft. Bij afwezigheid van testen is de enig overgebleven monitor van de voortdurende verspreiding van Covid19 het aantal gemeten SARS2 virusdeeltjes (x 1011) per dag per 100.000 inwoners in rioolwater in alle Nederlandse afvalwaterstations. Dit geeft de beste indicatie van:

 • # besmette personen per dag: # gevallen = rioolwaarde x 36 (zie Datagraver), bv. op 6-3-2023: 2300 x 36 = ~82.800 nieuwe besmettingen (op die éne dag!)
 • # verwachte nieuwe Long Covid-patiënten, op termijn: 30% van # gevallen, dus bv. op 6-3-2023: 25.000 nieuwe LC patiënten.

Meting 2 oktober: 492 (vgl 25 september 512), ~17.700 nieuwe besmettingen op die ene dag, dit is onacceptabel veel. Temeer daar die éne dag later in het jaar zal leiden tot ~5300+ EXTRA nieuwe Long Covid gevallen. Sinds de “coronaluwe” periode deze zomer juni-juli zijn de besmettingen al 10x zo hoog geworden.

In onderstaande grafiek van Corona Lokaal, overgenomen met instemming van Kalahiri, is het verloop van de gemeten SARS-CoV-2 virusdeeltjes in rioolwater weergegeven van 7 september 2020 t/m 2 oktober 2023 (plus nog een extra dagmeting met grotere onzekerheid). We zien daarin vanaf herfst 2021 zeven extreem hoge pieken tot wel 2500 (90.000 besmettingen per dag), waarvan de laatste, de carnavalsgolf t.g.v. XBB.1.5 in maart en april van dit jaar, de heftigste golf ooit was. Nu is dus de corona-zomergolf volop bezig, al 10 weken lang, en het einde is nog niet in zicht!

Landelijk gemiddeld aantal virusdeeltjes x 100 miljard per 100.000 inwoners per dag, van 7 september 2020 t/m 2 oktober 2023, volgens Corona Lokaal.

De stijging is trager dan in de zomer- en herfstgolven van 2022. Dit kán liggen aan het feit dat in de eindejaarsgolf + carnavalsgolf zó veel Nederlanders besmet zijn geraakt met een verwant virus, dat nog veel mensen een zekere immuniteit hebben. Aan de andere kant zijn er inmiddels twijfels gerezen of de rioolwatermetingen nog wel een goede indicator zijn voor het aantal besmettingen. Er zijn 317 rioolwaterstations, maar uit de RIVM dataset blijkt dat ze niet allemaal even vaak meetwaarden doorgeven. De meeste stations geven maar 1-2 keer per week een meting door. Het totaal aantal doorgegeven metingen per maand is ook niet constant in de tijd, hetgeen blijkt uit onderstaande grafiek.

Totaal aantal geregistreerde rioolwatermetingen van SARS-2 virusdeeltjes per maand, van januari 2022 t/m september 2023

Hieruit blijkt dat het aantal metingen in heel 2022 rond 5000 p/mnd schommelt, maar vanaf februari 2023 loopt het terug naar 4000. Vanaf juli neemt het verder af tot ca. 2500. Het is niet zeker hoe minder metingen de berekende gemiddelde waarden in de vorige grafiek beïnvloeden, maar wel is duidelijk dat het RIVM veel minder aandacht schenkt aan deze enig overgebleven indicator voor het aantal besmettingen.

Hoe dan ook, het is evident dat we in een nieuwe, heftige coronagolf zitten. Denk dan aan regel 5 uit de GPP (Goede Pandemie Praktijk): Wanneer je meer besmettingen vermoedt, wacht dan niet op meer of betere informatie. Handel uit voorzorg!

Er zijn nu 9 provincies met meer dan 400 (x1011) virusdeeltjes per 100.000 inwoners. Vreemd genoeg is Zeeland, waar vorige week meer dan 800 (x1011) virusdeeltjes per 100.000 inwoners werden gemeten, nu weer onder de 400 gezakt. Het vertrouwen in de rioolwatermetingen wordt er niet groter op.

Dat wij uitsluitend nog aangewezen zijn op de rioolwatermetingen om de besmettingsstatus in Nederland te monitoren, blijkt als we de bevestigde besmettingen op basis van een PCR-test bezien vanaf het begin van de pandemie tot heden.

Bevestigde nieuwe Covid19 gevallen per dag per miljoen inwoners in Nederland, o.b.v. PCR-testuitslagen, van begin maart 2020 tot 13 september 2023 (Our World in Data)

Hier herkennen we duidelijk de besmettingsgolven door SARS-2 wild type en alfa, dan delta eind 2021, tenslotte de heftige golven omikron BA.1 en BA.2 (januari – maart 2022) uit de grafiek van de rioolwatermetingen. De hoge BA.5 golf van zomer 2022, de BQ.1.1 herfst- en wintergolven 2022 en de XBB.1.5 carnavalsgolf in 2023 zijn echter afwezig, verworden tot uitstervende kabbelende golfjes. Reden: er wordt nauwelijks meer getest! In het gedragsonderzoek van het RIVM van 26 september, het eerste sinds april, staat het verloop van het percentage mensen dat getest wordt op Covid na klachten, o.b.v. een enquête onder een representatief panel. Daaruit blijkt dat in februari 2022 zo’n 80% zich nog liet testen (zelftest en/of PCR-test bij GGD). Vanaf december 2022 werd praktisch niemand meer bij de GGD getest, maar waren er nog wel meer dan 60% zelftesten. Ook de zelftesten zijn nu uit de mode geraakt, in september 2023 nog maar 13%.

Even goed zijn er wel degelijk heftige uitbraken geweest, met alle gevolgen van dien (ziekenhuis- en IC-opnamen, sterfte, Long Covid, invaliditeit). Het wordt echter doodgezwegen, en de nieuwe Covid-gevallen worden zelfs door de WHO gepresenteerd als zouden zij ook maar íets zeggen over de ernst van de pandemie nu, zonder enig voorbehoud gepresenteerd op de kaart van Europa hieronder:

Kaart van Europa ingekleurd met het besmettingsniveau in aantallen geregistreerde positieve PCR-tests 3 weken geleden, volgens WHO

Nederland lijkt vrij van corona, net als de meeste Europese landen. Het VK, Italië en Roemenië lijken er het ergst aan toe. Deze kaart zegt echter helemaal niets, dit is desinformatie. Voor Nederland blijkt dat uiteraard uit de rioolwatermetingen hierboven.

Volstrekt schaamteloos!

Leert onze gemeenschap dan helemaal niets van het verleden, en van de duizenden internationale onderzoeken die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten?

Infectieradar

Het percentage mensen met Covid-gerelateerde klachten, o.b.v. meldingen door een groep vrijwilligers aan het RIVM geeft op elk moment een indicatie van het besmettingsrisico.

Op 30 september was het 7-daags gemiddelde 3,93%, een hoog niveau als je het vergelijkt met de waarden in 2020-2021. De week daarvoor was het nog maar 3,28%, het stijgt nu dus erg snel, zie onderstaande grafiek. Er is dus wel iets aan de hand, maar het is niet zeker of al deze besmettingen Covid19 betreffen. Vergelijking met de constant blijvende rioolwaarden suggereert dat Covid besmettingen op de top zitten en de extra Covid-gerelateerde klachten dus iets anders zijn. Momenteel schijnt ook het rhinovirus rond te waren (gewone verkoudheid). Afwachten dus hoe het uitpakt.

Percentage van de NL bevolking met Covid-gerelateerde klachten (7-daags gemiddelde) van 4-11-2020 tot 30-9-2023, o.b.v. meldingen aan RIVM

Toevallig is in het eerder genoemde gedragsonderzoek van het RIVM van 27 september ook een grafiek gepubliceerd met het percentage mensen met Covid-gerelateerde klachten:

Hieruit blijkt dat het percentage mensen met luchtwegklachten volgens de infectieradar tot oktober 2022 nog gelijk op ging met het percentage volgens de periodieke gedragsonderzoeken, maar dat daarna de infectieradar sterk achterbleef. Volgens het RIVM gedragsonderzoek was eind september 5% van de bevolking besmet, veel meer dan de 3,28% van de infectieradar hierboven. Een gedeeltelijke verklaring voor deze discrepantie ligt mogelijk in het feit dat bij de infectieradar klachten die de week ervoor ook al gemeld waren niet meer meetellen. Helaas is het ook mogelijk dat de groep vrijwilligers die wekelijks de enquête voor de infectieradar invullen niet meer representatief is voor het Nederlandse volk. Misschien zijn de Covid-bewuste personen inmiddels oververtegenwoordigd. Door de tekortschietende gegevens van het RIVM is er helaas veel onzekerheid!

Voor nu kunnen we vaststellen dat momenteel het percentage Covid-besmettelijke personen op 3-5% ligt. Tot de volgende publicatie van het gedragsonderzoek tasten we helaas weer in het duister.

Ziekenhuisopnames

Het aantal gemelde Covid19-ziekenhuisopnames per dag geeft een indicatie van het aantal ernstig zieke patiënten met acute Covid19 op die dag.

Op 5-10-2023: 52 Covid19-ziekenhuisopnames, dus middelmatig. Relatief, want 230 Covid19 opnames van 2 t/m 5 oktober is meer dan voor enige andere besmettelijke ziekte, en vergelijkbaar met ziekenhuisopnames tijdens een gemiddelde griepgolf. Helaas ontbreekt het aantal opnames op vrijdag 6-10, net als vorige week zijn de LCPS-gegevens te laat. Daarom kan moeilijk vergeleken worden met het vorige weektotaal van 245. Wel is opvallend dat op dinsdag 3-10 een nieuw dagrecord voor de huidige zomergolf is genoteerd: 66 opnamen!

Overigens zijn er signalen dat veel ziekenhuizen de opnamecijfers voor Covid19 niet meer volledig doorgeven aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), omdat de overheid gesteld heeft dat Covid19 voorbij zou zijn (sic!).

Verloop van nieuwe ziekenhuisopnames (rode lijn 7-daags gemiddelde) van 14-3-2020 t/m 5-10-2023, gemeld door LCPS en gerepresenteerd door Corona Lokaal

Ook in de ziekenhuisopnames is dus een stijgende tendens te zien in de laatste weken, al gaat het trager dan bij de vorige zes golven. We zullen het maar gooien op het mooie weer in september. De indicator loopt sowieso 10 dagen achter op de besmettingscijfers.

Ziekenhuisbezetting

Er liggen momenteel (5-10) 307 coronapatiënten in het ziekenhuis, tegen 127 op 1-9, 181 op 8-9, 251 op 15-9, 251 op 22-9 en 261 op 29-9. Het aantal ernstige coronapatiënten stijgt dus weer gestaag. Op 18 augustus meldden de nieuwssites RTL Nieuws en NOS Nieuws nog enthousiast dat er voor het eerst sinds het begin van de pandemie géén coronapatiënten meer op de IC lagen (volgens LCPS Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding). De inkt was nog niet droog of er moesten nieuwe coronapatiënten opgenomen worden. Momenteel (5-10) liggen er weer 12 coronapatiënten op de IC. Hebt u de media er al over gehoord?

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuis + IC is eigenlijk alleen een maat voor de overheid voor het eigen abjecte en desastreus uitgepakte beleid van groepsimmuniteit met sturing op de bezetting van de capaciteit in de ziekenhuizen en vooral de IC’s: zolang de IC’s niet vol liggen mag het virus zich ongeremd verspreiden. Het is dus de belangrijkste indicator waarop RIVM en OMT hun adviezen voor beleid baseren, en de enige reden waarom maatregelen steeds te laat ingingen, te vroeg opgeheven werden en nu totaal afwezig zijn. De puinhoop wordt alleen maar groter als ook de sectoren zich daarnaar gaan richten.

Onderstaand overzicht van de coronapatiënten in ziekenhuis & IC in de afgelopen 3 jaar is gemaakt o.b.v. gegevens van het LCPS. De aantallen patiënten zijn inclusief ontlabelde patiënten, die niet meer besmettelijk zijn en daarom niet meer afgezonderd liggen.

Dagelijkse ziekenhuis- (blauw) en IC-bezetting (oranje), exclusief verpleeghuizen en thuisverpleging, o.b.v. data LCPS, vanaf 1-1-2021 t/m 5-10-2023

Variants of Concern (VOC)

De relatieve frequenties van relevante VOC’s (kiemsurveillance RIVM) geven een indicatie welke nieuwe bedreigingen te verwachten zijn. Sinds een paar maanden geeft het RIVM weer wekelijkse updates, waarbij telkens één of twee weken worden toegevoegd en de waarden van eerdere weken worden aangepast. De metingen lopen nu tot de week van 25 september, waarbij die laatste week nu nog maar 8 samples telt.

In het overzicht hieronder is de ontwikkeling van de diverse varianten schematisch weergegeven. De belangrijke variant XBB.1.5 (“Kraken”), verantwoordelijk voor de heftige carnavalsgolf, is nu verdwenen en heeft plaats gemaakt voor XBB.1.9 en de subvariant EG.5 (“Eris”), welke laatste nu dominant is. De rol van XBB.1.16 (“Arcturus”) die iets eerder opkwam dan EG.5, is nog niet helemaal uitgespeeld. Een nieuwe variant BA.2.86 (“Pirola”) met extreem veel mutaties, en dus sterk immuunontwijkend, is al in veel landen opgedoken. Inmiddels heeft hij ook in Nederland vaste voet gekregen:

 • 4-9: 1 op 283
 • 11-9: 2 op 244
 • 18-9: 7 op 162
 • 25-9: 1 op 8
Grafiek met het percentage van de belangrijkste Variants of Concern in de samples onderzocht door het RIVM, in de weken van 6-3-2023 t/m 25-9-2023 (week 10 t/m 39). Het oranje vlak representeert EG.5, geel is XBB.1.16 en donkerblauw is de uitstervende variant XBB.1.5 (waartegen in oktober een vaccin beschikbaar komt). Bovenaan komt in donkergrijs BA.2.86 sterk op.

Conclusie: actueel risico

AlleBurgers schat het risico momenteel hoog en naar verwachting blijft het stijgen. Verschillende factoren dragen hieraan bij:

 • We zien trage maar onverbiddelijke groei van de besmettingen.
 • Velen kwamen in augustus terug van vakantie, en brachten nieuwe gevaarlijke varianten mee naar huis: snelle internationale verspreiding van de meest succesvolle varianten.
 • Festivals en massale evenementen (zonder maatregelen) zijn potentiële ‘superspreading events’. Indicatoren zijn de hoge rioolwaterwaarden in Gelderland na de Vierdaagse en in Amsterdam, evenals op de waddeneilanden door de overvloedig aanwezig vakantiegangers daar.
 • De scholen zijn weer open gegaan, onbeschermd. Meer dan 70% van de besmettingen gaat via niet gevaccineerde kinderen en hun sociale omgeving.
 • De nieuwe variant EG.5.* heeft een groeivoordeel op andere varianten, met sterke ACE2-interactie en met mindere binding van antilichamen. Daarom is deze variant nu dominant.
 • Nog bedreigender is BA.2.86, die door de vele mutaties in het spike-eiwit sterk immuunontwijkend is. De sterke groei is nu nog gemaskeerd door de stagnerende, dominante EG.5 variant, maar zodra deze variant echt doorbreekt zal dat in ieder geval het aantal besmettingen weer een flinke boost geven. En BA.2.86 zal zich niet veel aantrekken van de vaccins die nu gezet worden, tegen XBB.1.5. Lees het draadje van Augie Ray op mastodon.

Laat u niet in slaap sussen en wijs maken dat de huidige zomergolf nu wel over zijn hoogtepunt heen is. De omstandigheden voor het SARS-2 virus worden steeds gunstiger: “Winter is coming”!

Indammen móet en indammen kán!