Oversterfte, ziekte en verspreiding Covid19 2023-48

Actueel risico volgens AlleBurgers 8 december

Risico op besmetting en dus Long Covid & invaliditeit is EXTREEM HOOG en nog steeds stijgend. Rioolwaarde 4-12: 2906, 2x zo hoog als 2 weken geleden → 105.000 besmettingen PER DAG → >10.000 NIEUWE LongCovid gevallen PER DAG, waarvan 2500 ernstig invaliderend. Bijna 6% (1.000.000 p) besmettelijk! Vanaf medio 2020 continu oversterfte, in week 47: 535 † → 19,9% van de verwachte sterfgevallen. Maandag-donderdag 548 Covid-ziekenhuisopnames; dinsdag 5-12: 163 (record). Verdere stijging verwacht!

LET OP: Algemene onderbouwing, interpretatie en achtergrond-informatie bij de rubrieken vindt u via de [info] link in de header

Oversterfte Covid19 week 47 [info]

Oversterfte volgens CBS

Sterfte NL vlg CBS in week 47: 3268 doden, oversterfte 233 † (7,7%)!
Nameldingen week 1 t/m 46: +41 .
Cumulatieve CBS oversterfte vanaf 2020 week 8: 55.208

Merk op dat deze weekoversterfte meer dan gehalveerd is t.o.v. de vorige weken (474, 516, 398). ! Toch blijft de oversterfte hoog, óók volgens het CBS. Omdat het aantal Covid19 besmettingen vooral in de afgelopen paar weken enorm is gestegen wordt verwacht dat ook de oversterfte flink toe zal nemen tot de jaarwisseling.

Oversterfte per week in de Covid19-pandemie, van 2020 week 10 t/m 2023 week 47, vlg CBS t.o.v. de verwachte sterfte in die weken o.b.v. sterftecijfers in 2015-2019

De onafgebroken reeks weken met oversterfte duurt voort vanaf 2022 week 10 tot heden, afgezien van enkele losse weken met minimale ondersterfte. Deze continue oversterfte blijft nog steeds onverklaard door CBS en RIVM. De steeds terugkerende claim van antivaxers dat de oversterfte door coronavaccinaties zou komen is in de literatuur afdoende weerlegd. De oorzaak is: de ongebreidelde verspreiding van een levensgevaarlijk virus: SARS-CoV-2!

Oversterfte HMD t.o.v. gemiddelde 2010-2019

In week 47 overleden 3268 mensen, 480 méér dan het gemiddelde van 2010-2019 in die week. Dat is 17,2% meer dan verwacht. Ook hier lager dan de voorgaande weken.
Cumulatieve oversterfte vanaf 2020 week 1: 97.082
Dit is vlg AlleBurgers de absolute ondergrens voor het aantal covid19-gerelateerde doden in Nederland sinds het begin van de pandemie.

Oversterfte HMD t.o.v. laagste kwartiel van 2010-2019

In week 47 overleden 3268 mensen, 535 méér dan het laagste kwartiel van 2010-2019 (19,9%). Dit is meer dan 75 covid19-gerelateerde doden per dag! Ongeacht hoe deze oversterfte zich verder ontwikkelt zouden deze aantallen de onverdeelde aandacht van de regering moeten hebben! Luister naar AlleBurgers en kom in actie! Deze situatie is onacceptabel!
Cumulatieve oversterfte LQI vanaf 2020 week 8: 118.792
Dit is dus onze beste schatting voor het totaal aantal Covid19-gerelateerde dodelijke slachtoffers in de pandemie tot nu toe.

Dat totaal blijft dus groeien. Covid19 is niet voorbij. Totdat we actief ingrijpen met preventieve maatregelen zal het nooit voorbij gaan.

Hieronder staat het verloop van de oversterfte van begin 2020 tot heden volgens de 3 rekenmethodes in één grafiek bij elkaar.

Het verloop van het cumulatieve aantal doden volgens CBS, gemiddelde 2010-2019 en LQI 2010-2019 is dan:

Weekbericht van LowCovid Kano week 47 [info]

Het statusbericht van LowCovid Kano over week 47, met de weekcijfers over geschatte Covid19 gerelateerde sterfte en de mortaliteit (IFR), vergelijkingen tussen enkele rekenmethodes en een analyse van de sterfte per leeftijdcategorie staan in bijgaande pdf, o.b.v. zijn twitterdraad. Door Covid19 sterven niet alleen ouderen, maar ook mensen in de kracht van hun leven!

In de tweede grafiek over mortaliteit is met name de rode lijn verontrustend: de actuele mortaliteit (IFR: het percentage mensen dat overlijdt na een besmetting) is in de eerste 47 weken van 2023 na enkele schommelingen, opgelopen van 0,1% naar 0,5%!

Virusdeeltjes in rioolwater [info]

Meting 4 december: 2906, dit is meer dan verdubbeld t.o.v. 2 weken geleden (1436). Volgens de analyse van Datagraver (die volgens Kano nog te conservatief is) komt dit overeen met ~105.000 nieuwe besmettingen op die ene dag, dit is onacceptabel veel. Temeer daar die éne dag later in het jaar zal leiden tot 10.000-30.000 extra nieuwe Long Covid gevallen, waarvan minimaal 2500 ernstig invaliderend. Sinds de “coronaluwe” periode deze zomer juni-juli zijn de besmettingen al bijna 60x zo hoog geworden.

In onderstaande grafiek van Corona Lokaal, overgenomen met toestemming van Kalahiri, is het verloop van de gemeten SARS-CoV-2 virusdeeltjes in rioolwater weergegeven van 7 september 2020 t/m 4 december 2023. Mijn verwachting van 2 weken geleden, dat dit de heftigste uitbraak tot nu toe zou worden, is uitgekomen. We hebben momenteel het hoogste Covid19-virusniveau ooit. Dit is volstrekt onbekend terrein. En de regering doet: niets!

Landelijk gemiddeld aantal virusdeeltjes x 100 miljard per 100.000 inwoners per dag, van 7 september 2020 t/m 4 december 2023, volgens Corona Lokaal.

Een andere kijk op de verspreiding van besmettingen biedt de kaart met rioolwaterwaarden per provincie hieronder, met cirkels per afvalwaterstation. Veel afvalwaterstations zitten al op het hoogste niveau (>3000), net als de complete provincie Groningen.

Virusdeeltjes in rioolwater per provincie (kleuren oranje 1300-1800, rood 1800-2400, bruin 2400-3000 en zwart >3000) en per afwalwaterstation, ook van Corona Lokaal

Infectieradar [info]

Het percentage mensen met klachten van acute luchtweginfecties, o.b.v. meldingen door een groep vrijwilligers aan het RIVM, geeft op elk moment een idee van het besmettingsrisico. Op 2 december was het 7-daags gemiddelde 9,37%, een hoog niveau als je het vergelijkt met de top van 12-13% eind 2022, zie de grafiek hieronder.

Percentage van de NL bevolking met een acute luchtweginfectie (7-daags gemiddelde) van 4-11-2020 tot 2-12-2023, o.b.v. meldingen aan RIVM

Ook nu rijst de vraag welk deel van de patiënten met Covid besmet is. De monsters afgenomen op de Nivel Peilstations in onderstaande grafiek geven wel een indruk. Hieruit zou blijken dat meer dan de helft van de AIR-klachten RSV en Rhinovirus betreft, en maar 10% Covid. Waarschijnlijk is het werkelijke aandeel Covid-patiënten veel hoger, omdat mensen met een zelftest kunnen vaststellen of ze wel of niet Covid hebben. Daarvoor hoeven ze niet naar de huisarts. Mede gezien de enorme stijging van de rioolwaarden schatten we het percentage Covid-besmettelijke personen daarom op ~6%.

Let op: in Nederland is nog steeds nauwelijks griep! De meeste mensen die klagen geveld te zijn door griep hebben Covid19.

Uit een andere surveillance van Nivel blijkt een uiterst zorgelijke ontwikkeling: de sterke toename van longontsteking onder 5-14 jarigen. Anders dan vóór de coronapandemie komt dit nu vaak voor bij kinderen, zie grafiek hieronder. Eind vorig jaar was er een forse piek, terwijl dit jaar al in de herfst een nog fellere stijging optreedt. In week 48 zou het gaan om 110 kinderen per 100.000 (kinderen), dus zo’n 110 x 18,62 = ~2050 (totaal 1.862.000 kinderen 5 t/m 14 jaar) over heel Nederland. Het aantal is sinds vorige week voor het eerst iets teruggelopen, maar de conclusie dat de longontstekingen nu op zijn retour zijn is prematuur.

De longontstekingen hoeven niet direct door het SARS-CoV-2 virus zelf veroorzaakt te zijn. Het is al meer dan een jaar bekend dat een doorgemaakte Covid19-besmetting het immuunsysteem aantast, en kinderen worden in Nederland massaal blootgesteld aan besmetting met Covid19, door de fysieke leerplicht in slecht geventileerde klaslokalen, zelfs met verkoudheidsklachten. Ook weigert men in Nederland kinderen te vaccineren tegen Covid19.

Ziekenhuisopnames [info]

Het aantal Covid19-ziekenhuisopnames per dag geeft een indicatie van het aantal ernstig zieke patiënten met acute Covid19 die dag.

Op 7-12-2023: 118 Covid19-ziekenhuisopnames, dat is veel! In totaal waren er 548 Covid19 opnames van 4 t/m 7 december. Het aantal ziekenhuisopnames op vrijdag 8 december is nog niet bekend. De metastabiele situatie in november van ca. 100 opnames per dag is definitief voorbij, de ziekenhuisopnames stijgen weer. Gezien de enorme stijging van de besmettingen (z boven) is dat onvermijdelijk.

Verloop van nieuwe ziekenhuisopnames (rode lijn 7-daags gemiddelde) van 14-3-2020 t/m 24-11-2023, volgens LCPS, gerepresenteerd door Corona Lokaal

Ziekenhuisbezetting [info]

Er liggen momenteel (7-12) 727 coronapatiënten in het ziekenhuis, en 45 liggen er op de IC. Ook hier een stijgende trend, en na 4 weken van stabilisatie gaat het aantal coronapatiënten in ziekenhuis & IC weer duidelijk stijgen. Verloop sinds 1 september:

Datumzh-bezettingIC-bezetting
1 september1275
8 september1816
15 september25118
22 september25112
29 september26114
6 oktober30615
13 oktober3329
20 oktober35116
27 oktober48219
3 november54831
10 november59128
17 november58930
24 november59829
1 december61632
7 december72745

Dit was altijd de belangrijkste indicator waarop RIVM en OMT hun adviezen voor beleid baseerden, en de enige reden waarom maatregelen steeds te laat ingingen, te vroeg opgeheven werden en nu totaal afwezig zijn. We kunnen alleen maar hopen dat voor het RIVM de recente stijging in ziekenhuisbezetting eindelijk aanleiding zal zijn om in actie te komen.

Onderstaand overzicht van de coronapatiënten in ziekenhuis & IC in de afgelopen 3 jaar is gemaakt o.b.v. gegevens van het LCPS. De aantallen patiënten zijn inclusief ontlabelde patiënten, die niet meer besmettelijk zijn en daarom niet meer afgezonderd liggen.

Dagelijkse ziekenhuis- (blauw) en IC-bezetting (oranje), exclusief verpleeghuizen en thuisverpleging, o.b.v. data LCPS, vanaf 1-1-2021 t/m 7-12-2023

Een veelgehoorde dooddoener is dat Covid nu vergelijkbaar zou zijn met de griep en “daar nemen we toch ook geen maatregelen tegen?” Dat er geen maatregelen zouden zijn tegen influenza is al betwistbaar, denk aan de jaarlijks terugkerende griepprik en de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen als er een jaar is met een extra hevige griepgolf.

Aan de andere kant is Covid19

  • veel heftiger dan influenza, met vaker ernstige klachten, ziekenhuisopnamen en een hogere mortaliteit
  • besmettelijker dan influenza (na mazelen de meest besmettelijke infectieziekte)
  • géén seizoensinfectie maar treedt het hele jaar door op
  • veel vaker aanleiding tot langdurige chronische klachten, leidend tot invaliditeit en mentale aftakeling en onverwacht overlijden: Long Covid

Ter illustratie tonen we hier een vergelijking van ziekenhuisbezetting t.g.v. Covid19 met de jaarlijkse griepgolven in de winter.

Vergelijking van ziekenhuisbezetting door Covid19 (donkerblauw, vanaf maart 2020) en influenza (lichtblauw, smalle pieken ’s winters vanaf 2017) van Datagraver

Variants of Concern (VOC) [info]

De relatieve frequenties van relevante VOC’s (kiemsurveillance RIVM) geven een indicatie welke nieuwe bedreigingen te verwachten zijn. De metingen lopen door t/m week 48 (27-11 t/m 3-12). In dit geval heeft deze laatste week voldoende samples (58) om in de grafiek opgenomen te worden.

In het overzicht hieronder is de ontwikkeling van de diverse varianten schematisch weergegeven. We zien in de laatste 2 weken een werkelijk spectaculaire groei van BA.2.86 (“Pirola”), ten koste van EG.5 (“Eris”), die maandenlang dominant is geweest. In week 48 zit Pirola al op 72%.

Dit betekent het einde van de XBB-recombinanten. Helaas betekent dit ook het einde van het laatste restje immuniteit in de bevolking, opgebouwd bij eerdere besmettingen. Pirola heeft namelijk zoveel mutaties t.o.v. Omikron XBB ondergaan dat het bijna een nieuw virus is, niet meer te vergelijken met Omikron. Zelfs de recente gezette boosters, met bescherming tegen XBB, zullen weinig uitrichten tegen Pirola. Dat verklaart ook de razendsnelle groei van de laatste weken, en eveneens de relatief trage groei van de besmettingen sinds augustus. In feite is dit niet één enkele golf, maar de superpositie van een lage golf van Eris, vervolgens overvleugeld door een steile piek van Pirola. Samen vormen ze inderdaad de heftigste coronagolf ooit.

Grafiek met het percentage van de belangrijkste Variants of Interest in de samples van het RIVM, in de weken van 6-3-2023 t/m 27-11-2023 (week 10 t/m 48). Het oranje vlak is EG.5, donkerblauw is de verdwenen variant XBB.1.5 (waartegen sinds oktober gevaccineerd wordt). Bovenaan komt in donkergrijs BA.2.86 razendsnel opzetten.

Conclusie: actueel risico

AlleBurgers schat het risico momenteel extreem hoog. Verschillende factoren dragen hieraan bij:

  • We zien een ongeëvenaard snelle groei van de besmettingen in de rioolwatermetingen, tot ongekende hoogtes.
  • Festivals, concerten en massale (sport-)evenementen zijn potentiële ‘superspreading events’ en gaan ook in de winter onverminderd door, zonder beperkende maatregelen. Op 11-11 was er de massale opening van carnaval in het zuiden, er waren veel halloween parties en natuurlijk waren er de landelijke verkiezingen, zonder enige bescherming.
  • De scholen zijn na de herfstvakantie weer open gegaan, totaal onbeschermd, met veel kinderen uren dicht opeengepakt in slecht geventileerde ruimtes. Meer dan 70% van besmettingen gaat via niet gevaccineerde kinderen en hun sociale omgeving.
  • Het weer is al bijna 2 maanden regenachtig en koud, mensen blijven binnen en bezoeken sociale contacten binnen.
  • Variant BA.2.86 en subvarianten JN.1 en JN.4 zijn door de vele mutaties in het spike-eiwit sterk immuunontwijkend. De sterke groeipotentie boven de terugvallende EG.5 variant wordt nu pas duidelijk. BA.2.86 zal zich van de vaccins tegen XBB.1.5 die nu gezet worden, noch van de immuniteit opgedaan in eerdere besmettingen iets aantrekken. Varianten JN.1 en JN.4 grijpen bovendien méér aan in de bovenste luchtwegen, wat tot longontstekingen leidt.
  • Het RIVM beschouwt Covid19 nu als een “gewone” luchtweginfectie. Ook daarvoor zijn richtlijnen te vinden op de RIVM-site, maar daaraan wordt geen ruchtbaarheid gegeven. Iedereen denkt dat corona voorbij is en dat er geen enkele maatregel meer geldt. Het tegendeel is waar: Covid19 is veel gevaarlijker is dan andere luchtweginfecties, komt veel vaker voor en de maatregelen tegen luchtweginfecties zijn volstrekt onvoldoende. Covid19 is airborne!

Laat u niet in slaap sussen en wijs maken dat de huidige (zomer- → herfst- → winter-) golf “meevalt” en nu wel over zijn hoogtepunt heen is. De omstandigheden voor het SARS-2 virus worden steeds gunstiger en de piek is nog niet in zicht: “Winter is coming”! Blijf u beschermen, vermijd drukke bijeenkomsten en draag op openbare binnenlocaties een ffp2-masker!

Indammen móet en indammen kán!

Er zijn verschillende strategieën om deze pandemie te bedwingen: