Oproep voor COVID-19-preventie in de zorg

Open brief van het John Snow Project

Artsen en wetenschappers van het John Snow Project pleiten in een open brief voor effectieve COVID-19-preventie in zorginstellingen, waaronder het gebruik van FFP2/FFP3-mondneusmaskers. De brief is er nu ook in het Nederlands.

Terwijl het coronavirus om zich heen grijpt en er weer veel patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis belanden, is in de meeste zorginstellingen geen mondneusmasker (meer) te bekennen. Het virus, dat zich verspreidt via de lucht, gaat zo zonder enige belemmering rond onder patiënten en zorgpersoneel.

Youtube video over verspreiding van COVID-19 door de lucht, van John Snow Project

Verbijsterend, omdat je juist in zorginstellingen kwetsbare mensen treft die ernstig ziek kunnen worden van COVID-19. Moeilijk te rijmen ook met de artseneed, waarmee je als intredend arts belooft `aan de patiënt geen schade te doen’.

Behalve voor patiënten is het voor zorgmedewerkers, die al fors geraakt zijn door de pandemie, ook geen pretje om dagelijks risico te moeten lopen op een infectieziekte die je ernstig en/of chronisch ziek en arbeidsongeschikt kan maken.

Kortom: tijd om patiënten en zorgmedewerkers goed te beschermen tegen COVID-19.
Stuur de brief aan je huisarts, tandarts, het ziekenhuis of een andere zorginstelling en vraag om adequate preventie. Deze is van de site van het John Snow project te downloaden in het Engels of Nederlands, of via de link hieronder.