Oversterfte, ziekte en verspreiding Covid19 2024-05

Actueel risico volgens AlleBurgers 10 februari 2024

Risico op besmetting en dus Long Covid & invaliditeit is MATIG. Rioolwaarde 2 februari 2024: 459, een hoog “dal” → 16.500 besmettingen PER DAG → >1650 NIEUWE Long Covid gevallen PER DAG, waarvan ongeveer 410 ernstig invaliderend. Ca. 1,4% besmettelijk. Vanaf medio 2020 continu oversterfte, in week 4: 374 → 10,8% van verwachte sterfgevallen. Veel griep en longontstekingen. Ongeveer 45 ziekenhuisopnames per dag, 10 Nederlanders vanwege Covid op de IC en 267 op de verpleegafdelingen.

Algemene onderbouwing, interpretatie en achtergrond-informatie bij de rubrieken vindt u via de [info] link in headers

Oversterfte Covid19, 2024 week 4 [info]

Het CBS rapporteert een weeksterfte van 3845. Daarmee komt de oversterfte volgens de methode van het CBS uit op 374 (groene lijn in de grafiek hieronder). Er is dus nog steeds sprake van een aanhoudende oversterfte.

De aantallen zijn aanzienlijk hoger als de gemiddelde sterfte tussen 2010 en 2019 uit de human mortality database wordt gebruikt (de oranje lijn hierboven), met een oversterfte van 674. De oversterfte komt nog hoger uit als we uitgaan van de kwartielen met de laagste sterfte (als we geleerd zouden hebben uit de pandemie dat we de griep ook gewoon kunnen onderdrukken), namelijk 947. Onder invloed van de media en de politiek accepteren Nederlanders deze sterfte, vermoedelijk in de verwachting dat het altijd “anderen” zal betreffen. Desinformatie over vaccins, over “een lui immuunsysteem”, handen wassen en in de elleboog niezen (in plaats van effectievere FFP2 maskers, HEPA en ventilatie) doet ook zijn werk.

Uitgedrukt als een percentage van de verwachte sterfte, komt de oversterfte uit op 10,8% (CBS), 21,3% (gemiddelde 2010-2019) en 33,1% (laagste kwartiel 2010-2019). Er wordt niets gedaan om deze sterfte voorkomen, niet eens FFP2 in de zorg, waar de meest kwetsbare Nederlanders zijn. Zo kun je naar een TV-aflevering over doodzieke jongeren kijken, en geen enkel mondkapje zien, terwijl een van de jongeren ernstig ziek wordt van een “griepje”, dat overgaat in een dubbele longontsteking. Even ervoor zie je deze persoon een groot feest geven. Niemand lijkt het verband te leggen.

De totale oversterfte over de gehele pandemie komt inmiddels uit op bijna 59 duizend (CBS methode), meer dan 97 duizend (gemiddelde human mortality database) of 120 duizend (laagste kwartiel human mortality database). Het verhaal gaat vaak dat deze mensen toch al snel zouden zijn overleden (zoals de jongeren in het TV-programma), maar dan kun je je afvragen waarom je bijvoorbeeld nog iemand een nieuwe nier zou geven, of kanker zou behandelen.

Low Covid Kano op Twitter komt uit op een iets hogere oversterfte dan onze aangepaste CBS-methode. Aanpassen van de methode was nodig, omdat CBS het bepalen van de oversterfte terug had gegeven aan het RIVM. Het RIVM neemt de aanhoudende oversterfte (buiten de pieken) tijdens de pandemie aan als het nieuwe normaal, en zorgt zo voor een vertekend beeld (het maakt normaal wat niet normaal is).

Het draadje van Kano is hieronder te lezen.

Virusdeeltjes in rioolwater [info]

De grafiek hieronder laat de rioolwaarden zien zoals berekend door corona-lokaal.nl. De waarde van 459 deeltjes per 100 duizend inwoners is die van 2 februari, de meest recente datum met een voldoende betrouwbare meting. De waarden zijn voorlopig nog relatief laag na de enorme piek in december 2023. Deze relatief lage waarden komen nog steeds overeen met een geschat aantal besmettingen van ongeveer 16 duizend per dag (methode van DataGraver).

Dit betekent veel ziekteverzuim, maar ook een toename van het aantal mensen met long Covid. Veel Nederlanders lijken in de veronderstelling te leven dat long Covid niet meer voor komt met Omikron. Het volgende voorbeeld laat zien dat dat niet het geval is. Een professor in Zwitserland en zijn zoon kregen in januari 2022 voor het eerst Covid (tijdens de eerste Omikron golf). Ze lijken te herstellen, maar een paar maanden later beginnen de klachten. In oktober 2022 krijgen ze opnieuw Covid (weer Omikron). In januari 2023 krijgen ze griep en Covid (weer Omikron) tegelijk. De zoon moet dan naar het ziekenhuis. De professor zelf wordt in maart 2024 ernstig ziek na een fysieke inspanning en kan nu alleen nog maar op bed liggen. De zoon gaat iets vooruit, maar de vraag is of dat stand gaat houden na de volgende infectie.

Dat long Covid soms pas na een aantal infecties optreedt, wordt ook gevonden in Canadees onderzoek. Dit laat zien dat het percentage mensen met long Covid toeneemt bij elke infectie:

Nederlanders zitten inmiddels op gemiddeld 1.93 infecties, op basis van de rioolwaarden en de methode van Datagraver.

Als we de data uit Canada doortrekken, dan heeft ongeveer 25% van de Nederlanders momenteel last van langdurige klachten als gevolg van herhaalde infecties met SARS-Cov2. Dat stemt ook overeen met recente uitkomsten uit de VS, waar die 25% ook werd gevonden.

Niet iedereen met long Covid is zo ernstig ziek als de professor in Zwitserland, die alleen nog maar op bed kan liggen. De CDC uit de VS schat dat ongeveer een kwart van de long Covid ernstig is (wat betekent dat mensen zo ziek zijn dat ze niet meer goed kunnen functioneren). Op basis van bovenstaande gegevens, treft dit ongeveer 1 miljoen Nederlanders. In de media wordt gesproken over 90 duizend. Het is duidelijk dat dit een ernstige onderschatting is. De voormalig minister van Volksgezondheid, Dr Ernst Kuipers, wilde echter niet meten hoe ernstig het probleem was. Het is afwachten of zijn opvolger dit wel wil doen.

Long Covid is niet het enige probleem na Covid. Een Britse cardioloog waarschuwt voor de gevaren van herhaalde Covid voor het hart en de bloedvaten. Een Amerikaanse cardioloog geeft aan (op basis van een meta-analyse) dat een “milde” infectie met SARS-Cov2 het risico op dementie bij mensen ouder dan 60 met 60% verhoogt. Een ernstige infectie verhoogt de kans op dementie met een factor 17. Wie gaat er voor al deze zieke mensen zorgen?

Of er iets gedaan gaat worden aan de hoge aantallen besmettingen is ook maar de vraag. Het RIVM blijft het sprookje vertellen dat we nog steeds infecties aan het inhalen zijn. Daar bovenop durven ze ook te beweren dat het sluiten van de scholen weinig bijdraagt aan het beperken van de infecties, terwijl het voormalig OMT-lid Ann Vossen in 2020 bij Jinek juist aan het uitleggen was dat de scholen open moesten om het virus goed rond te laten gaan. Internationaal onderzoek laat ook zien dat als Covid een gezin treft, dat het in 70% een van de kinderen is die het virus binnen brengt.

Infectieradar [info]

Van de deelnemers van de infectieradar zegt momenteel 7,8% last te hebben van luchtwegklachten.

Dit kan Covid zijn, maar er gaat momenteel ook veel griep rond, zoals de grafiek van het Nivel hieronder laat zien. De bovenstaande studie waar cardioloog Eric Topol naar verwees, laat helaas zien dat griep het risico op dementie ook ernstig verhoogt. Dat we dus momenteel veel griep hebben naast de ongeveer 16 duizend SARS-Cov2 besmettingen per dag, is dus niet noodzakelijk goed. Het voorbeeld van de professor in Zwitserland laat tevens zien dat griep en Covid tegelijk (een co-infectie) ernstige gevolgen kan hebben.

Er zijn nog steeds erg veel longontstekingen, zoals de grafiek van het Nivel hieronder laat zien. De blauwe lijn van dit jaar ligt ver boven de lijnen van de vorige jaren. De schoolsluitingen in 2020 moeten echt dramatische lange termijn gevolgen hebben als deze de toename van longontstekingen zouden verklaren, zoals het RIVM en Marion Koopmans de redactie van nu.nl lijken te vertellen. Hoeveel jaren gaan we door met eerst beweren dat schoolsluitingen en mondkapjes niet effectief waren, en ze vervolgens wel de schuld geven van de hoge aantallen zieke Nederlanders?

De reacties op het nu.nl artikel lijken aan te geven dat Nederlanders de verhalen over een lui immuniteitssysteem graag aannemen, zoals de meneer Kooistra hieronder, die graag gelooft dat de maatregelen niet effectief waren, maar nu wel de vele zieken verklaren.

Ziekenhuisopnames [info]

De ziekenhuisopnames door (ongeveer 80%) en met (ongeveer 20%) zijn gedaald volgens de gegevens gepresenteerd op corona-lokaal, hieronder weergegeven. Er zijn echter twijfels in hoeverre de cijfers compleet zijn, want sommige ziekenhuizen lijken geen opnames meer te melden. De lagere aantallen opnames zijn wel in overeenstemming met de relatief lage aantallen virusdeeltjes in het riool.

Ziekenhuisbezetting [info]

De cijfers van de ziekenhuisbezetting worden geleverd door het LCSP en er zijn geen aanwijzingen dat er problemen zouden zijn met deze gegevens. Volgens deze cijfers liggen er momenteel 10 Covid patiënten op de IC en 267 op de verpleegafdelingen. Merk op dat als deze mensen boven de 60 zijn, dat de recente meta-analyse dus aangeeft dat hun kans op dementie nu met een factor 17 is verhoogd! Om deze reden wil je niet sturen op ziekenhuisopnames. Dat doe je niet met het verkeer, dus waarom zou je preventie tegen Covid laten afhangen van hoeveel mensen er in het ziekenhuis liggen?

Variants of Concern (VOC) [info]

Er zijn deze week geen nieuwe gegevens over varianten binnen gekomen. JN.1 is vermoedelijk nog steeds sterk dominant (grafiek van vorige keer hieronder).

Uit de variantengrafiek kan geschat worden dat ongeveer de helft van de Nederlanders uit de december golf geïnfecteerd zijn geraakt met deze variant. Naar schatting zijn ongeveer 41,2% van de Nederlanders geïnfecteerd geraakt in deze golf (op basis van de rioolwaarden), dus maar ongeveer 21% van de Nederlanders heeft nu antistoffen tegen JN.1. Het is afwachten of het genoeg gaat zijn voor carnaval.

Voor wie denkt: “41,2% besmet in 1 golf, dat is toch best hoog?”: De schatting voor Denemarken komt nog hoger uit, op 60%:

Conclusie: actueel risico

Na de enorme golf van besmettingen in december 2023 is het risico op Covid momenteel relatief laag. Dat betekent niet mensen in dit relatieve dal geen besmettingen doormaken. Anne Vroegindeweij, auteur van het boek “de achterblijvers” over long Covid, meldde helaas een nieuwe besmetting met het virus ondanks voorzichtig zijn. Het riool laat zien dat ongeveer 16 duizend Nederlanders per dag een (nieuwe) infectie beginnen. Elke infectie verhoogt de kans op long Covid, zoals de gegevens uit Canada laten zien. De kans op long Covid na een infectie is niet klein: Het Canadese onderzoek komt op ongeveer 15% per infectie uit.

Naast Covid gaat de griep, kinkhoest en buikgriep ook rond, zoals nu.nl meldt. Binnenkort kan daar waarschijnlijk ook mazelen aan toe worden gevoegd, want de aantallen besmettingen nemen sterk toe. Deels komt dit door de bijzonder actieve anti-vaccinatie-beweging die tijdens de pandemie sterk is opgekomen, en zelfs ondersteund werd door Nederlandse kinderartsen die opeens gingen beweren dat “gezonde kinderen geen vaccin nodig hebben” (een typische anti-vaccinatie-bewering). De vraag is echter ook of zij die gevaccineerd zijn tegen mazelen ook voldoende beschermd zijn, vanwege de effecten van het Coronavirus (niet de maatregelen) op het immuunsysteem.

Mazelen verspreidt zich, net als het Coronavirus, door de lucht. Het blijft in de lucht hangen, waardoor je ook besmet kunt raken als je een ruimte inloopt waar iemand net geweest is die besmettelijk is. Als Covid het immuunsysteem onderdrukt, dan vaccineren we ons niet uit een nieuwe mazelenepidemie. Het is daarom zaak dat er werk gemaakt gaat worden van schone lucht: Ventilatie (gemeten met CO2-meters), FFP2/FFP3 mondneusmaskers, HEPA en testen en thuisblijven bij klachten.