Oversterfte/slachtoffers door Corona t/m week 12 2022

Week 12:  891†  (+49%).
Totaal pandemie: 70.000†

Week 12:  t/m 27 maart

RIVM       113  †
CBS        408 †
AB          891 †

AB      70.000 †  RIP

Noot: Géén totaalcijfers RIVM, CBS.

Bron: @falsel_net@AlleBurgers (AB) en Human Mortality Database.

Corona deaths estimated per week

PROGNOSE Oversterfte en LongCovid

Infecties zijn zéér hoog. Omicron BA.2 groeit exponentieel en concurreert BA.1 weg. De oversterfte nam met 49% toe tot 891 per week…RIP! Het aantal LongCovids schatten we op dit moment op 2,4mln.

Oversterfte in Nederland

Prognoses zijn zéér moeilijk te formuleren door allerlei factoren zoals:

  • dramatisch slechte data
  • talloze fouten tegen de regels van de Goede Pandemie Praktijk
  • rücksichtslose afschaling van de maatregelen
  • onderliggende exponentiële groei BA.2-infecties
  • ontwikkelingen in dynamic zero landen (China, Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw Zeeland), die nu zeer krachtig ingrijpen. En het voortdurend opkomende gevaar van NL ea ‘laissez-faire-laissez-passer landen maar moeten zien te bestrijden
  • ontwikkelingen op het zuidelijk halfrond die immers in hun herfst zijn aangekomen

Echter, de prognose is voldoende duidelijk om er het beleid op af te stemmen. Immers we kennen de aantallen. We kennen de risico’s. Meer informatie is niet nodig.

Toch denkt het Kabinet het anders te kunnen. Zoals iedere keer met desastreuze gevolgen (Langetermijnstrategie voor de aanpak van Covid, Kabinet 1 april 2022).

War on Covid, eindeloze COVID-19 golfen

Er worden niet alleen voortdurend fouten gemaakt, maar ook voordurend veel te veel. 17 Fouten Rutte/Kuipers tegen de Goede Pandemie Praktijk (GPP)-15 februari 2022.

LongCovids

Het aantal longcovids is in te schatten op ~ 2,4 mln. Dezelfde onderliggende factoren als voor de oversterfte gelden natuurlijk ook voor LongCovids.

We berekenen de Longcovids, zeer grofweg, op basis van het internationaal geaccepteerde schattingsmodel (@TheWHN): 25% (10-50%) van de cases (ca. 20% onderschatting). Dat is 25% van 9,6mln cases; is 2,4 mln longcovids (bron: Our World in Data 1-4-2022).

Conclusie

Het Kabinet kan niet wereldwijd schalen; en begrijpt de pandemie blijkbaar nog steeds niet, cq wil niet adequaat handelen door allerlei lobby-belangen. Het is een vast patroon van dit Kabinet, zie ook Toeslagencrisis en Oekraïne-oorlog.

Het is doelbewust spelen met vuur. Of zoals minister Van Ark in 2021 zei “Scheren langs de afgrond en hopen”. Ook de zeer beperkte IC-bezettingsmogelijkheden door tekort aan personeel, draagt bij aan de zeer hoge sterfte.

Alle burgers en de (ouderen)zorg worden dus met dit beleid aan hun lot overgelaten.

Met enorme consequenties én risico’s voor, nauwelijks gevaccineerde kinderen en jongeren (en dus hun families), en kwetsbaren, essentiële werkers en ouderen. Kortom voor iedereen.